0

كاهش چربي‌ خون با مكمل‌هاي غذايي

 
daneshmandan
daneshmandan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : تیر 1389 
تعداد پست ها : 2202
محل سکونت : بوشهر

كاهش چربي‌ خون با مكمل‌هاي غذايي

تغييرات چربي خون نيزمي‌تواند تحت تاثير رژيم غذايي باشد. مكانيسم اثر و درجه و نوع اختلال در چربي نيز در انتخاب رژيم مربوطه موثرند بنابراين انديكاسيون نوع مكمل‌هاي غذايي خاص تحت اختلال ليپيد زمينه‌اي است. از اينروخصوصيات و ميزان اثر برخي مكمل‌هاي غذايي در اين مقاله بحث خواهد شد.
روغن ماهي
جوامعي كه مقادير بالايي چربي چند زنجيره‌اي غيراشباع امگا تري (مثل اسكيموها) مصرف مي‌كنند به ميزان كمتري دچار بيمار‌هاي قلبي مي‌شوند. منابع غني امگا تري در روغن ماهي به خصوص قزل‌آلا و منبع گياهي آن در روغن كانولا، سويا و گردو است. روغن ماهي غليظ تجويزشده با دوزهاي بالا (بيش از 6 گرم در روز) مي‌تواند سطح تري‌گليسريد را از طريق مهار سنتز VLDL و آپوليپوپروتئين B كاهش دهد. در افرادي كه‌هايپوتري‌گليسريدمي دارند روغن ماهي (با دوز gr/d 15) سطح تري‌گليسريدها را تقريبا 50 درصد كاهش مي‌دهد. روغن ماهي سطح پلاسمايي تري‌گليسريد را كه يك فاكتور تعيين‌كننده سطح LDL دنس و كوچك است را كاهش مي‌دهد، بنابراين مي‌تواند سطح LDL، دنس و كوچك را هم پايين بياورد. در مقابل در مطالعه‌اي 5/2 گرم امگاتري روزانه براي 2 ماه اين جزء را در 16 بيمار ديابتي غيروابسته به انسولين كاهش نداد. خوردن روغن ماهي برخي فوايد باليني دارد. اين فوايد ممكن است ناشي از اثرات ديگري به جز اثر آن ليپيدها باشد كه شامل كاهش فشار خون، آريتمي و انعقادپذيري و بهبود در عملكرد اندوتليال است. يك متاآنويوز شامل 13 مطالعه كه مجموعا806، 16 بيمار را شامل مي‌شود، نشان داد كه در مقايسه با گروه كنترل يا بلامبو، يك رژيم غني امگا تري با كاهش قابل توجه سكته‌هاي كشنده، مرگ ناگهاني و كل مرگ و ميرها همراه است.
عوارض جانبي
برخي اثرات غيرمطلوب در دوزهاي بالاي مصرف ماهي ايجاد مي‌شود كه شامل موارد زير است:
 ‌توليد ليپيد بر اكسيداز و افت در سطح VitE مكمل ويتامين E به ميزان gr/d)200 سطح VitE را نرمال مي‌كند.
‌ عوارض GI شامل تهوع، نفخ شكمي، اسهال و طعم ماهي كه اغلب اين علايم مصرف آن را محدود مي‌كند.
‌ بر طبق برخي مطالعات، كنترل قند در برخي بيماران با تيپ دو ديابت بدتر مي‌شود اما يك متاآناليز شامل 26، Trial هيچ اثر مضري بر HbA1C گزارش نكرده‌اند.
توصيه‌ها
حداقل 2 بار مصرف در هفته براي ايجاد اثرات قلبي عروقي آن توصيه مي‌شود. استفاده دارويي و مكمل روغن ماهي بايد به بيماراني كه‌هايپرتري گليسريدمي مقاوم به زمان دارند، توصيه مي‌شود و مانيتورينگ دوره‌اي سطوح آپوليپوپروتئين‌هاي B توصيه مي‌شود.
سويا
يك منبع عالي از پروتئين است و شامل ايزوفلاون‌ها(حاوي فيتواستروژن‌ها)است. ايزوفلاون‌ها ريزمغذي‌هايي هستند كه در پريمتها خواصي مشابه استروژن شامل اثر بر كلسترول و مهار اكسيداسيون LDL دارند. حدس زده مي شود كه ريسك پايين‌تر بيماري‌ها قلبي بين دو آسيايي‌ها در مقايسه با غربي‌ها ثانويه به مصرف بالاي فرآورده‌هاي سويا است. البته اگرچه مطالعات اوليه يك متاآناليز فوايد مهمي بر ليپيدها را با مصرف سويا نشان دادند. يك مطالعه سيستماتيك در تعاقب آن نشان داد كه فوايد آن در اين زمينه اندك است. در اين مطالعه نشان داده شده كه وقتي مقادير زيادي از پروتئين سويا (ميانگينgr/d)50) جايگزين ساير لام‌ها شود (حدودي نيمي از مصرف پروتئين روزانه) LDL به ميزان تقريبي 3 درصد كاهش مي يابد و هيچ اثر قابل توجهي بر HDL ندارد. مطالعه ديگري نيز اثري بر LDL يا ساير ريسك فاكتورهاي بقيه ليپيدها را در اثر مصرف ايزوفلاون‌هاي سويا نيافت. به جز اثرات بر ليپيدها، احتمالا مصرف پروتئين سويا فوايد عروقي ديگري نيز موجود است. يك مطالعه حيواني دريافت كه فيتواستروژن‌ها باعث انبساط عروق كرونر وابسته به اندوتليوم و اثرات آنتاگونيستي با كلسيم مي‌شود. خوردن پروتئين سويا نيز ممكن است با اثرات مضري همراهي داشته باشند. به عنوان مثال در يك مطالعه شامل 108 مرد و 105 زن يائسه، پروتئين سويا هم‌سطح فشار خون و هم ليپيدها را بهبود بخشيد اما عملكرد عروقي را بهبود نبخشيد (با استفاده از اندازه‌گيري كمپانس عروق سيستميك و سرعت امواج نبض Pluse Wave Velosity اثر مضر شامل افزايشي در LPa و كاهش فانكشن اندوتليال است. هنوز واضح نيست كه آيا فعاليت مشابه به استروژن ايزوفلاون‌ها، خطر سرطان سينه را افزايش مي‌دهد يا نه.
توصيه‌هاي كميته تغذيه انجمن قلب آمريكا در مصرف سويا:
 جايگزيني پروتئين سويا با ساير پروتئين‌ها به نشر فوايد مهم باليني در پي ندارد.  ايزوفلاون به نظر اثري بر ليپيدها نداشته و نبايد با هدف بهبودي ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي عروقي داده شود.
 وقتي جايگزين غذاهاي مشتق از منابع حيواني شود، ممكن است اثرات مفيدي بر ليپيدها و سلامت قلبي عروقي داشته باشد كه به‌دليل سطح پايين چربي‌هاي اشباع‌شده و ميزان بالاي چربي‌هاي غيراشباع و اغلب غني در فيبر است.
سير
سير به‌عنوان روشي جهت كاهش كلسترول سرمي توصيه شده است. يافته‌هاي منتج از مطالعات در اين زمينه گيج‌كننده هستند. يك مطالعه بزرگ سه نوع فرآورده مختلف سير را با پلاسبو در 192 فرد بالغ با سطح LDL بين mg/dl 190-130 مقايسه كرد. اين افراد 6 روزه هفته براي 6 ماه درمان شدند و هيچ‌يك از فرآورده‌هاي سير اقري بر LDL يا ساير ليپيدها نداشتند. در حال حاضر سير جهت درمان‌هايپركلسترولمي توصيه نمي‌شود.
استروژن‌هاي گياهي
استروژن‌هاي گياهي از لحاظ ساختماني مشابه كلسترول بوده ولي در زنجيره‌هاي جانبي متفاوتند. مكانيسم احتمالي در كاهش كلسترول نسبت به درجه كاهش جذب كمتر است كه احتمالا به خاطر افزايش جبراني در سنتز كلسترول كبدي است. تعدادي از فرآورده‌هاي حاوي استرول‌هاي گياهي هم‌اكنون در دسترس هستند. يك محدوديت در توليد فرآورده‌ها محلوليت آبي ضعيف آنهاست. شايع‌ترين محلول‌ها، استريفيه كردن استانول يا استرول‌هاي گياهي با اسيدهاي چرب است كه دسترسي آنها را در غذاها نظير مارگارين و تزيينات سالاد افزايش داده است. مطالعات موجود در زمينه مارگارين به ميزان بيشتري موجودند.
مارگارين
مارگارين‌هاي پايين‌آورنده كلسترول غني با استرول‌هاي گياهي در دسترسند. دو استانول گياهي اشباع‌شده (سينوستاتول و كمپستانول) استرول‌هاي عمده موجود در فرآورده‌هاي موجود در دسترس در آمريكا است و مصرف روزانه 3-8/0گرم استانول يا استرول‌هاي گياهي موجود در اين مارگارين‌ها به نظر سطح كلسترول را كاهش مي‌دهد. مطالعات موجود عوارض جانبي از مصرف مارگارين‌هاي غني‌شده با ساتانول‌ها استرول‌هاي گياهي نشان نداده‌اند و ممكن است كه به مرور زمان باعث افت در غلظت پلاسمايي آنتي‌اكسيدان‌ها نظير بتاكاروتن و آلفاتوكوفرول شود. چند مطالعه تنها اثرات كمي از اين مارگارين‌ها بر سطح پلاسمايي ويتامين‌هاي محلول در چربي را نشان داده‌اند. البته هيچ‌كدام از اين مطالعات بيش از 3هفته ادامه نداشته‌اند. هيچ مطالعه در زمينه اثرات اين فرآورده بر بروز بيماري‌هاي قلبي عروقي وجود ندارد. در مجموع كميته تغذيه انجمن قلب آمريكا توصيه مي‌كند كه اگرچه غذاهاي حاوي استانول يا استرول‌هاي گياهي مجوز اضافه شدن به غذاها را به هدف بهبودي در بروفال خطر قلبي داده‌اند، اين فرآورده‌ها نبايد به‌طور روتين در جمعيت عمومي تا زماني كه در مطالعات طولاني مدتي انجام مي شوند، استفاده گردد. استفاده آنها بايد محدود به افرادي باهايپركلسترولمي و يا يك حادثه آترواسكلروتيك كه نياز به كاهش LDL و يا توال كلسترول باشد. اگرچه مي‌توانند در بچه‌هاي با‌هايپركلسترولمي مصرف شوند، وضعيت ويتامين‌هاي محلول در چربي بايد مانيتور شود.
 

شنبه 4 دی 1389  5:09 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها