0

فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون هدفمندی یارانه ها هدفمندكردن يارانه‏ها امر

 
AR_jalal313
AR_jalal313
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1210
محل سکونت : فارس

فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون هدفمندی یارانه ها هدفمندكردن يارانه‏ها امر

 فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون هدفمندی یارانه ها

هدفمندكردن يارانه‏ها امر مهم و سالها است كه جزو آرزوها است، بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولتها گفته‏ام، منتها دنبال اين نمى‏رفتند، ترجيح مى‏دادند كه بماند.

به گزارش فارس، ‏فرازهايي از فرمايشات مقام معظم رهبري درباره طرح هدفمندكردن يارانه‏ها به شرح ذيل است:

هدفمندكردن يارانه‏ها جزو آرزوها بود 
از مسأله عدالت دست برنداريد، اين قضيه عدالت را دنبال كنيد، مسأله فسادستيزى، حمايت از طبقات ضعيف، ساده‏زيستى، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشكلات گوناگون مردم (را دنبال كنيد). اين‏ها اصولى است كه اگر رعايت بشود و بر اين‏ها پاى فشرده بشود، هم خدا را راضى مى‏كند، هم مردم را از هر مسؤول و از هر نظامى خشنود و دلشاد مى‏كند. اين‏ها را ادامه بدهيد. 
عدالت فقط عدالت در مسائل اقتصادى نيست، يك بخش عمده‏اش مسأله اقتصاد است. در قضاوتها، در داورى‏ها، در نگاه‏ها، در نظرها، در اظهارات، در موضعگيرى‏ها، همه بايستى شاخص عدالت را در نظر داشته باشيم. از همه مبتلابه‏تر، همين مسأله عدالت اقتصادى و عدم توزيع عادلانه ثروت عمومى و درآمد عمومى ملى بين آحاد جامعه است كه نمونه‏هاى فراوانى دارد كه زياد است و يكى‏اش همين يارانه‏ها است كه ما خودمان يارانه مى‏دهيم، به فقير كمتر مى‏دهيم، به غنى بيشتر مى‏دهيم! الان اينجور است. الان يارانه‏هايى كه دولت دارد مى‏دهد، بيت‏المال دارد مى‏دهد، به فقرا داريم كمتر يارانه مى‏دهيم، به اغنياء بيشتر داريم مى‏دهيم. اين هدفمندكردن يارانه‏ها كه مطرح شده، واقعا يك امر مهمى است. سالها است كه اين جزو آرزوها است، جزو كارها است. بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولتها گفته‏ام، منتها دنبال اين نمى‏رفتند، كار سختى است، كار پردردسرى است. همين طور ترجيح مى‏دادند كه بماند. حالا اين دولت دنبال اين كار رفته. بالاخره بايد اين را دنبال كنيد، كار ظريفى هم هست.(1)

جرأت اقدامش باارزش است‏ 
اين مسأله طرح تحول كه دولت مطرح كرد، اين هم از همان كارهاى بزرگ و از همان كارهايى است كه جرأت اقدام به آن كار، خودش باارزش است. همين مسأله هدفمندكردن يارانه‏ها، واقعا چيز خيلى مهمى است، در دولتهاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پيشرفت نمى‏كرد يا مشكلاتى كه در قضيه بانكها و ماليات و بيمه و گمرك و ساير چيزهايى كه در بخشهاى مختلف اين طرح تحول وجود دارد، كارهاى بسيار بزرگ و مهمى است، حتما هم بايد انجام بگيرد.(2)

هدفمندكردن يارانه‏ها؛ بخشى از طرح تحول اقتصادى‏ 
در زمينه مسائل اقتصادى كارهاى خوبى انجام گرفته. خوب است كه اين گزارش را در معرض اطلاع عموم بگذاريد، يعنى چيزى باشد كه همه اين گزارش دولت را در زمينه كارهايى كه انجام گرفته، بشنوند. آنچه من رويش تكيه مى‏كنم، همين طرح تحول اقتصادى است كه در دولت نهم مطرح شد. الان هدفمندكردن يارانه‏ها كه يك بخشى از آن طرح تحول بود، (در حال اجراشدن است)، همه هم متفق‏القولند - اگرچه حالا در كيفيت اجرا ممكن است اختلاف نظرهايى باشد - ليكن بخشهاى ديگر طرح تحول اقتصادى كه درباره نظامهاى پولى و بازرگانى و گمركى و امثال اين‏ها بود، نبايد مغفول‏عنه قرار بگيرد، آن‏ها هم بايستى حتما دنبال شود. طرح تحول اقتصادى، كار مهم و بزرگى بود. ما توصيه مى‏كنيم، از جمله چيزهايى كه از بين راه برنگرديد، همين طرح تحول اقتصادى است، آن را واقعا دنبال كنيد.(3)

سال همت مضاعف و كار مضاعف 
ما امسال را "سال همت مضاعف و كار مضاعف " عرض كرديم، يعنى همت برتر و كار بيشتر. عرصه‏هاى گوناگونى وجود دارد. (يكى از اين عرصه‏ها) همت مضاعف و كار مضاعف در استفاده بهينه از منابع موجود كشور و امكاناتى (است) كه وجود دارد؛ از همه آن چيزهايى كه مى‏تواند براى سازندگى كشور در دورانهاى آينده مورد استفاده قرار بگيرد يا زندگى عمومى مردم را رفاه و رونق ببخشد، بايد حداكثر استفاده بشود، يعنى همان چيزى كه يكى از اركانش اصلاح الگوى مصرف است. 
از آب در كشور استفاده بهينه بشود. ما امروز از آب در كشور استفاده بهينه نمى‏كنيم. سال گذشته كه بنده مسأله اصلاح الگوى مصرف را مطرح كردم، پژوهشگران كشورمان تحقيق كردند، به ما اطلاع دادند كه اگر آبى كه در كشور مصرف مى‏شود، ده درصد آن صرفه‏جويى شود، اين ده درصد به قدر تمام استفاده‏اى است كه امروز براى شرب خانگى و براى صنعت مورد استفاده قرار مى‏گيرد. امروز نود درصد آب كشور در بخشهاى كشاورزى مصرف مى‏شود؛ مصرف غلط، مصرف اسراف‏آميز. ده درصد ديگر براى آب شرب و براى صنعت و براى مصارف گوناگون به كار مى‏رود، يعنى اگر در كار كشاورزى، ده درصد صرفه‏جويى كنيم، مقدار مصرف شرب و صنعت و امثال اين‏ها به دو برابر خواهد رسيد، اينقدر مسأله مهم است. مسأله مصرف برق و مصرف حاملهاى انرژى - بنزين، گازوئيل - هم مهم است. اين لايحه هدفمندكردن يارانه‏ها كه مطرح شده است، ناظر به اين مسائل است.(4)

هدفمندكردن يارانه‏ها؛برخوردارى بيشتر محرومين 
‏ 
مسأله هدفمندكردن يارانه‏ها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان كشور است كه در طول اين سالها به اين نقطه رسيده‏اند كه يارانه‏هايى كه از كيسه بيت‏المال - يعنى از جيب عموم مردم - بيرون مى‏رود و به عموم تعلق مى‏گيرد، بيشتر متوجه قشرهايى بشود كه نياز آن‏ها بيشتر است، يعنى قشرهاى محروم و طبقات متوسط به پائين جامعه از بيت‏المال و از كيسه عمومى ملت بيشتر برخوردار شوند تا طبقات بسيار مرفه و كسانى كه در حقيقت احتياجى هم به اين يارانه‏ها ندارند. رسيدن به اين حقيقت و تصميم و عزم راسخ بر اجراى آن، ناشى از تجربه طولانى‏مدتى است كه در طول اين سالها متراكم شده است و به مرحله عمل درآمده است.(5)

همه بايد كمك كنند 
در مسائل اقتصادى اگرچه محور فعاليت اقتصادى و تصميم‏گيرى‏هاى اقتصادى دولت است، اما بقيه قوا هم خيلى نقش دارند، قوه قضائيه هم نقش دارد، قوه مقننه هم نقش دارد. آن‏ها بايد به وظائفشان در اين زمينه‏ها عمل كنند، كمك كنند. بخش خصوصى و دستگاه‏هاى مرتبط با بخش خصوصى مثل اتاقهاى بازرگانى و امثال اين‏ها و بعضى از بنيادهايى كه هستند، اين‏ها همه بايستى در اين جهت همراه باشند و با دولت همكارى كنند و كمك كنند.(6) 
من همين جا در حضور شما مردم عزيزمان توصيه مى‏كنم، هم به قوه مجريه، هم به قوه مقننه كه در اين مسأله مهم(7) بايد با هم همكارى كنند، بايد به هم كمك كنند. از يك طرف قضيه، نگاه به قوه مجريه است - كه بار بر دوش قوه مجريه است، دولت بايستى اقدام كند، عمل كند، پس همه دستگاه‏هاى ديگر، از جمله دستگاه قانونگذارى بايد به دولت كمك كنند - از طرف ديگر هم دولت بايستى آن چيزى كه قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل كند. بنابراين دولت، مجلس - قوه مجريه، قوه مقننه - در اين كار دوشادوش هم حركت كنند، به هم كمك كنند و با هم باشند، "يد الله مع الجماعة ". وقتى با هم بودند، خدا هم كمك خواهد كرد. بنابراين استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود كشور و بهره‏ورى مهم است، بهره‏ورى بيشتر از آنچه داريم و آنچه كه بسيارى از آن‏ها متأسفانه مورد اسراف و استفاده غلط قرار مى‏گيرد.(8) 
آنچه من امروز به همه ملت عزيزمان و به مسؤولين محترم توصيه مى‏كنم، اين است كه براى دهه پيشرفت و عدالت، همه خودشان را آماده كنند. ما احتياج داريم به جهش در اين راه. ما عقب‏ماندگى زياد داريم. با رفتار معمولى نمى‏شود به نقطه مطلوب رسيد، ما به جهش احتياج داريم. اين جهش، ايمان مى‏خواهد، اخلاص مى‏خواهد، هماهنگى مى‏خواهد، همكارى نيروها را با يكديگر لازم دارد. قواى سه‏گانه با هم همكارى بكنند، همدلى كنند، به هم كمك كنند، مردم به مسؤولين، به خصوص به قوه مجريه كه وسط ميدان است، كمك كنند، همكارى كنند، همراهى كنند، ما بتوانيم راه‏هاى نرفته را برويم، كارهاى بزرگى كه در انتظار ما است، انجام بدهيم.(9) 
كارهاى بزرگ بايد انجام بگيرد، كارهاى ماندگار بايد انجام بگيرد. همه هم بايد كمك كنند. اگر بخواهيم به آن هدفها برسيم، همه بايد كمك كنند، سليقه‏هاى مختلف را كنار بگذارند.(10)

اصناف حضور فعال داشته باشيد 
همين اصناف و بازار، كسانى بودند كه در دوران اختناق، به اين نهضت كمك كردند. امام(ره) فرمود: اصناف بازوى قدرتمند نهضتند. همين‏طور هم بود، اين‏ها تلاش و مجاهدت كردند. تاجر و كاسب بازارى، سرمايه خودش را در معرض تطاول مأموران بى‏انصاف رژيم سفاك گذشته قرار داد، براى اين‏كه به مرجع تقليد و به دين خود و نهضت اسلامى كمك كند. اين‏ها را نبايد فراموش كرد. در ماههاى قبل از پيروزى انقلاب، صنعتگران و كارگران كشور، بزرگترين ضربه را بر پيكر رژيم پوسيده سفاك پهلوى وارد كردند. اين‏ها را نبايد فراموش كرد. در دوران جنگ، كارگران و بسيارى از صنعتگران ما، با فداكارى توانستند حركت صنعتى را در كشور از توقف و ركود و مرگ نجات دهند. مردم، مؤمن و متعهدند.(11) 
(البته) در سالهاى جنگ و كلا در سالهاى بعد از انقلاب، بعضى از اصناف و كسبه و تجار بسيار بد عمل كردند. كارى كردند كه اگر كسى قصد داشت نسبت به كسبه و بازارى، زبان به بدگويى باز بكند، به‏طور وفور و فراوان، بهانه و نمونه در اختيارش بود. بعضى سوء استفاده‏ها كردند، قوانين را زير پا گذاشتند و به ثروتهاى كلان دست پيدا كردند، در حالى كه مردم - قشرهاى حقوق‏بگير، كارگران و كارمندان و نظاميان - به خاطر مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى، فشارهايى را تحمل مى‏كردند، آنان در تحمل فشار، خودشان را با اين مردم سهيم نكردند، بلكه جمعى از آن‏ها حتى اين فشار را زياد كردند! اين، مناسب چهره اسلامى و انقلابى اصناف مسلمان جمهورى اسلامى نيست. مگر مسأله زندگى اسلامى اين است؟ مگر فقط جيب خود (را) پركردن مطرح است؟(12) 
سياستهاى نظام جمهورى اسلامى و دولت خدمتگزار اين نيست كه از راه كنترلهاى بسيار شديد، مشكلاتى را براى عامه اصناف به وجود بياورد، ولى اين نبايد موجب آن بشود كه كسانى سوء استفاده كنند. 
اصناف مؤمن، بازرگانان متدين، چهره‏هاى انقلابى، سابقه‏داران، جوانان، كسانى كه جبهه‏ها را ديديد، براى جبهه‏ها پشتيبانى كرديد، آن كاروانهاى كذايى را راه انداختيد، چه‏قدر زحمت را تحمل كرديد، كسانى كه در رژيم گذشته آن مبارزات را كردند، آن ايستادگيها را در بازار نشان دادند، كسانى كه در همه حضورهاى سياسى دوران انقلاب، خودشان را نشان دادند و دشمن را مأيوس كردند، بايستى در اساسى‏ترين ميدانها - يعنى ميدان اقتصادى - در خدمت اهداف دولتى و اسلامى و نظام انقلابى - و نه فقط براى سود شخصى - يك حضور فعال داشته باشند و داشته باشيم.(13)

1) 18/6/1388 
2) 2/6/1387 
3) 8/6/1389 
4) 1/1/1389 
5) 1/1/1388 
6) 18/6/1388 
7) طرح هدفمندى يارانه‏ها 
8) 1/1/1389 
9) 29/6/1388 
10) 12/5/1388 
11) 10/4/1380 
12) 13/4/1370


جمعه 3 دی 1389  11:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها