0

¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 

 

می دوﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮔﻞ ﻣﯿﺪﻩ؟

ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢ

ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ

ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩ

ﻣﯿﺸﻪ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩ

ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻣﯿﺪوار ﺑﻮﺩ ...

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 10 شهریور 1394  11:18 AM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 

 برای خندیدن وقت بگذارید

زیرا موسیقی قلب شماست.

 

برای گریه کردن وقت بگذارید

زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.

 

برای خواندن وقت بگذارید

زیرا منبع کسب دانش است.

 

برای رویاپردازی وقت بگذارید

زیرا سرچشمه شادی است.

 

برای فکر کردن وقت بگذارید

زیرا کلید موفقیت است.

 

برای بازی کردن وقت بگذارید

زیرا یادآور شادابی دوران کودکی است.

 

برای گوش کردن وقت بگذارید

زیرا نیروی هوش است.

 

برای زندگی کردن وقت بگذارید

زیرا زمان به سرعت می‌گذرد و هرگز باز نمی‌گردد.

 

ماموریت ما در زندگی « بدون مشکل زیستن » نیست،

« با انگیزه زیستن » است.

 

 ☆☆ با انگیزه زیستنان را آرزومندم ... ☆☆

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 10 شهریور 1394  11:32 AM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 

  مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ...

 چون در هر بهار برایت گل می فرستد و

 هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند.

 به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند

 در هر جائی از دنیا باشد، قلــب تو را انتخاب کرده و

 تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگویی گوش می کند ...

 

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

پنج شنبه 12 شهریور 1394  11:44 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 

 

 

هيچ انديشه اى زشت نيست؛ 

انديشه اى كه اجبار شود زشت ميشود

هيچ فردى زشت نيست؛ 

فردى كه زيبا نيانديشد زشت ميشود

انسانها همه با محبت اند؛

انسانى كه اراده اش را تحميل ميكند، ظالم است

انسانها همه عاشقند،

انسانى كه نياموخته عشق بورزد، بيتفاوت است

انسانها همه خوشبخت اند؛

انسانى كه درروياى خوشبختى ديگران بسرميبرد، احساس بدبختى دارد

انسانها همه شادند؛

انسانى كه نياموخته شادى را لمس كند، افسرده و غمگين است ...


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

جمعه 13 شهریور 1394  4:52 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 

 پیام زیبای گاندی به همسرش:

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ...

زياد نزديک به هم مي سوزيم و زياد دور از هم يخ مي زنيم .

تو ، نبايد آنکسي باشي که من ميخواهم ، و من نبايد آنکسي باشم که تو مي خواهي

کسي که تو از من مي خواهي بسازي يا کمبودهايت هستند يا آرزوهايت ...

من بايد بهترين خودم باشم براي تو و تو بايد بهترين خودت باشي و بشوي براي من ...

خوب ِ من ، هنرِعشق در پيوند تفاوت هاست و معجزه اش ناديده گرفتن کمبودها ...


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

جمعه 13 شهریور 1394  8:25 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

این چهار اصل توی زندگی خیلی مهم هستند:

الماس از تراش و انسان از تلاش می درخشد ........

صادق باش هنگامی که فقیری  ...

ساده باش وقتی که  ثروتمندی  ...

مودب باش وقتی که قدرتمندی  ...

و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی  ...


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 17 شهریور 1394  11:33 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی یک نفر را بنویسد

پس حداقل سعی کن پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند !

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است ؛

پس طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن را نخوری !

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش

که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !

آدم های بزرگ قامتشان بلندتر نیست

خانه شان بزرگ تر نیست

ثروتشان بیشتر نیست

آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 17 شهریور 1394  11:49 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 عادت هایی كه معجزه می کند :

 

با ملايمت = سخن بگوئيد،

عــمــيـــق = نفس بكشيد،

شــــــيــك = لباس بپوشيد،

صـبـورانه = كار كنيد.

نـجـيـبـانه = رفتار كنيد،

هــمـــواره = پس انداز كنيد،

عــاقــلانـه = بخوريد،

كــــافـــى =  بخوابيد،

بى باكانه = عمل كنيد،

خـلاقـانـه = بينديشيد،

صـادقانه = كسب كنيد،

هوشمندانه = خرج كنيد،

 

خوشبختی یک سفراست، نه یک مقصد.

هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد.

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 17 شهریور 1394  11:52 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

مهربان خدای من

این دست های خالی به سوی تو بلند میشود

تو خود ای خزانه دار بخشش ها ، بهترین ها را برای ما و دوستانمان محقق کن!

اگر قابل بدانی

دعا میکنم هیچ بنده ای از بندگانت، عمر به بیماری نگذراند

و اسیر درد و رنج نگردد…

دعا میکنم شفا دهی تمام دردمندان را…

سلامت بدار تمام کسانی را که جز تو پناه و یاوری ندارند

و براستی که همه ی ما کسی را جز تو نداریم…

پرکن دامان کسانی را که دستشان به درگاه بی نیاز توست ...

و صبور گردان تمام منتظران و بی قراران را…

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 17 شهریور 1394  11:58 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 خدای مهربانم !...

حس داشتنت ! حس بودنت ! حس حضورت !

در تار و پود لحظاتم جاری ست و من چقدر با تو خوشبختم !

و من چقدر با تو ای خدای مهربانم پرآز آرامشم !

هر آنچه هست در زندگی ام ... از توست و رحمت تو ! ...

رحمتی که بخاطر ایمانم به تو .. بخاطر یقینم به تو ... تا همیشه بر من خواهد بارید !

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 17 شهریور 1394  11:59 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 ذکر ها سه دسته هستن :

 

✅یه دسته پاک کنن 

🔹گناه و زشتی رو پاک میکنن

مثل : 💫استغفرالله💫

 

✅یه دسته مدادن

🔹برامون حسنه مینویسن

مثل : 💫الحمدلله💫 و 💫سبحان الله💫

 

✅و اما یه ذکری هست

که هم پاک کنه و هم مداد ،

🔹گناهارو پاک میکنه جاش حسنه مینویسه

اون :

💫صلوات بر محمد و آل محمد💫

 

💖 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعین💖


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

چهارشنبه 18 شهریور 1394  12:00 AM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 ​ 

اگر رؤیاهايتان را نسازيد، یك نفر استخدامتان مي کند، تا رؤیاهای او را بسازيد!

آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا

آنقدر ساده نباشيد که دوباره اعتماد کنید!

اگر احساس افسردگی دارید، درگير گذشته هستید.

اگر اضطراب دارید، درگير آینده!

و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر مي بريد.

پس در لحظه زندگی کنید...!

قدر لحظه ها را بدانيد!

زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.

یك نكته را هرگز فراموش نكنيد :

لطف مکرّر، حق مسلّم مي گردد!

پس به اندازه لطف کنيد...

از کسی که به شما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟

چون سعي مي كند با دروغ هاي پي در پي، شما را قانع كند!

غصّه هایتان را با قاف بنویسيد تا هرگز باورشان نکنيد!

انگار فقط قصّه است و بس...

هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!

پس مراقب گفتارتان باشيد...

جاده زندگي نبايد صاف و هموار باشد

وگرنه خوابمان مي برد!

دست اندازها نعمت بزرگي هستند...

 

و نكته آخر :

هيچ وقت فراموش نكنيد كه :

" دنيا تكرار نمي شود . . . ! "

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

چهارشنبه 18 شهریور 1394  3:02 AM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

   ☆☆ ۱۰ جمله ی زیبای گلچین شده ... ☆☆

 

۱-هر وقت داشتی یه آدمـــــی رو تو ذهنت بـــزرگ می کردی،جا واســـه پشیمونی هم بذار . . .

۲- آینده هرگز اتفاق نمی افتد ، بلکه ساخته می شود ...

۳- تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند . . .

۴- ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود . . .

۵- نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند...

۶- یادمان باشدبا شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت . . .

۷- آدمها مثل پازل میمونن ،مثل هم نیستند ولی ،یک دیگر رو کامل میکنند …

۸- یک رابطه وقتی خراب میشه که: تو ناراحتش کنی…و یکی دیگه ارومش...

۹- آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند..

آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند..

آدم هاي کوچک عظمت خود را در تحقير ديگران ميبيند . . .

۱۰- یادت باشه همیشه خوتو بنداز تا بگیرنت اگه خوتو بگیری میندازنت...


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

چهارشنبه 25 شهریور 1394  6:26 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست،

همان کسی است که آن را ساخته است.

پس همیشه فقط به خدا تکیه کن ...

خدای من،

اگر تو دست مرا بگیری 

هیچ کس مرا دست کم نمی گیرد …


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 31 شهریور 1394  10:40 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
farnaz_s
farnaz_s
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 7173
محل سکونت : اردبیل

پاسخ به:¤•✿ جملات زیبا و دلنشین ... ✿•¤

 فـرصت زنـــدگی کـمـه…

 

بــزرگــوارتــر از آن بـاش کـه بـرنـجی

و نـجیب تــر از آن بـاش که بـرنـجـانـی …

 

زنـــدگی زیبــاست ...

بـا این اعتقـاد زنــدگی کن کـه انـگار کل جهان طرف تــو است ؛

مــادامی که بـه آن بهتــرینی که در وجــودت است،

وفــادار بمــانی، موفــق خــواهی بــــود ...

 


☆☆ خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی بازگردان ☆☆

 

☆☆ همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم ☆☆

 

ツ وبلاگ لبخند زیبای زندگیツ

 

 ☆☆  مدیر تالار ادبیات ☆☆

 

سه شنبه 31 شهریور 1394  10:43 PM
تشکرات از این پست
abbasshafie
دسترسی سریع به انجمن ها