0

اتاق چت راسخون

 
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون

نقل قول farshon

نقل قول hossein201273

نقل قول farshon

حسین

الان این اتاق روهم پرمیکنیم ازورق وگالوانیزه وچدن وغیره هنونیومدیم چهارصفحه پرشد.

میگم چطوره روز چهارشنبه مراسم تودیع ومعارفه مدیر تالار وبلاگ در اینجا برگزار بشه فرشون ؟؟؟؟

باروابط خصوصی نه عمومی شوخی نه هماهنگی کن شایدکه بشه

 

نمی دونم میشه یا نه .خخخخ


 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:31 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون


نقل قول hossein201273
نقل قول farshon

نقل قول hossein201273

نقل قول farshon

حسین

الان این اتاق روهم پرمیکنیم ازورق وگالوانیزه وچدن وغیره هنونیومدیم چهارصفحه پرشد.

میگم چطوره روز چهارشنبه مراسم تودیع ومعارفه مدیر تالار وبلاگ در اینجا برگزار بشه فرشون ؟؟؟؟

باروابط خصوصی نه عمومی شوخی نه هماهنگی کن شایدکه بشه

 

نمی دونم میشه یا نه .خخخخ

معلومه که میش نیست گوسفنده.خنده

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:32 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخوننقل قول farshon

حسین

الان این اتاق روهم پرمیکنیم ازورق وگالوانیزه وچدن وغیره هنونیومدیم چهارصفحه پرشد.

میگم چطوره روز چهارشنبه مراسم تودیع ومعارفه مدیر تالار وبلاگ در اینجا برگزار بشه فرشون ؟؟؟؟

باروابط خصوصی نه عمومی شوخی نه هماهنگی کن شایدکه بشه

 

نمی دونم میشه یا نه .خخخخ

معلومه که میش نیست گوسفنده.خنده

وای از خنده مردم 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:34 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون


نقل قول hossein201273


نقل قول farshon

حسین

الان این اتاق روهم پرمیکنیم ازورق وگالوانیزه وچدن وغیره هنونیومدیم چهارصفحه پرشد.

میگم چطوره روز چهارشنبه مراسم تودیع ومعارفه مدیر تالار وبلاگ در اینجا برگزار بشه فرشون ؟؟؟؟

باروابط خصوصی نه عمومی شوخی نه هماهنگی کن شایدکه بشه

 

نمی دونم میشه یا نه .خخخخ

معلومه که میش نیست گوسفنده.خنده

وای از خنده مردم 

حسین من وظیفه ام خندوندنه کاربراست،خواهش میشه


مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:35 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون

نقل قول farshon

نقل قول hossein201273


نقل قول farshon

حسین

الان این اتاق روهم پرمیکنیم ازورق وگالوانیزه وچدن وغیره هنونیومدیم چهارصفحه پرشد.

میگم چطوره روز چهارشنبه مراسم تودیع ومعارفه مدیر تالار وبلاگ در اینجا برگزار بشه فرشون ؟؟؟؟

باروابط خصوصی نه عمومی شوخی نه هماهنگی کن شایدکه بشه

 

نمی دونم میشه یا نه .خخخخ

معلومه که میش نیست گوسفنده.خنده

وای از خنده مردم 

حسین من وظیفه ام خندوندنه کاربراست،خواهش میشه

بلکه وظیفه ات خنداندن کاربران در راسخون هست همچنین ماموریت زندگی ات هم خنداندن است 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:36 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون

حسین وبلاگ

اینقده شوخی نکن دلم دردگرفت ازخنده.خخخ

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:38 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون


نقل قول farshon

حسین وبلاگ

اینقده شوخی نکن دلم دردگرفت ازخنده.خخخ

خنده، بهترین اسلحه جنگ با مشکلات زندگی است.آناتول فرشون (فرزاد اشرفی )

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:39 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون

امشب مسوولین کسی دعوت نیس واسه افتتاحیه اتاقه دومه چت؟

این قیچی وروبان همینجوری حسین بینمون فاصله انداخته

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:39 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون


نقل قول farshon

امشب مسوولین کسی دعوت نیس واسه افتتاحیه اتاقه دومه چت؟

این قیچی وروبان همینجوری حسین بینمون فاصله انداخته

از سلطان شادی ها دعوت می گردد روبان را بچینید .خخخخ

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:40 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون

فک کنم کماکم آبجیهاسروکلشون پیداشه.

وای منکه خجالت میکشم

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:40 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 fatemeh74
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون


نقل قول hossein201273

نقل قول farshon

امشب مسوولین کسی دعوت نیس واسه افتتاحیه اتاقه دومه چت؟

این قیچی وروبان همینجوری حسین بینمون فاصله انداخته

از سلطان شادی ها دعوت می گردد روبان را بچینید .خخخخ

ببرم یابچینم؟

 


مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:41 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 fatemeh74
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون

من برم بازی سلطان جاده یه بار بزنم ببرم لندن وبیام یه ربع دیگه

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:42 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:اتاق چت راسخون

وای حسین

همه آبجیهارفتن پشت اون یکی دربه اتاق وایستادن بیرون.خخخخ

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 8 تیر 1394  10:42 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 fatemeh74
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون

نقل قول farshon

نقل قول hossein201273

نقل قول farshon

امشب مسوولین کسی دعوت نیس واسه افتتاحیه اتاقه دومه چت؟

این قیچی وروبان همینجوری حسین بینمون فاصله انداخته

از سلطان شادی ها دعوت می گردد روبان را بچینید .خخخخ

ببرم یابچینم؟

 

بچینی  بهتره .خخخ

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:42 PM
تشکرات از این پست
farshon
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:اتاق چت راسخون


نقل قول farshon

وای حسین

همه آبجیهارفتن پشت اون یکی دربه اتاق وایستادن بیرون.خخخخ

برو پشت اون درب داد بزن بگو کولر را نیاوردید این اتاق خیلی گرمه .خخخ

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

دوشنبه 8 تیر 1394  10:43 PM
تشکرات از این پست
farshon
دسترسی سریع به انجمن ها