0

راه های ثابت شدن نجاست!

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

راه های ثابت شدن نجاست!

راه های ثابت شدن نجاست! 

نجاسات کے احکام

تمام اشیاء محکوم به طهارت هستند مگر آنهایی که شارع حکم به نجاستشان کرده است، در حقیقت در عالم همه چیز پاک است مگر یازده چیز و آنچه بر اثر برخورد با اینها نجس می شود.


همان گونه که می دانیم، مجموعه برنامه های عملی اسلام « احکام » نامیده می شود و از جمله آنها واجبات است و نماز یکی از مهمترین و اساسی ترین آنهاست. نمازگزار باید بدن و لباس خود را از نجاسات (آلودگی ها) پاک کند و برای پاکی از نجاسات شناخت آنها و راه پاک کردن اشیاء نجس نیز لازم است.

نکته ای که باید توجه داشت این است که « طهارت » غیر از « نظافت » است و ممکن است چیزی تمیز باشد ولی از نظر احکام اسلام پاک نباشد، خواسته اسلام هم طهارت است و هم نظافت یعنی انسان باید به فکر پاکی و تمیزی خود و محیط و زندگی خود باشد ولی اکنون سخن از طهارت و نجاست است.

نجاسات:

1- ادرار (بول) 2- مدفوع (غائط) 3- منی 4- خون 5- مردار 6- سگ 7- خوک 8- شراب 9- آبجو (فقاع) 10- کافر 11- عرق شتر نجاستخوار

بول و غائط

الف) نجس

 1- انسان

 2- هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند موش و گربه به جز پرندگان.

ب) پاک

 1- حیوانات حلال گوشت، خواه پرنده باشد گنجشک و کبوتر یا غیرپرنده مانند گاو و گوسفند.

2- حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و ماهی بی پولک.

3- پرندگان حرام گوشت مانند کلاغ و طوطی.

**بول و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشت دارای خون جهنده (خونگرم) نجس است، مگر پرندگان حرام گوشت که فضله ی آنها پاک باشد.

**بول و مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرندگان و غیره پاک است.

کسی که توحید یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام مانند نماز و روزه را انکار کند یا معتقد به نقصی در رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد

منی

1- منی انسان نجس است.

2- کسی که پس از بول استبرا کند و همراه آن مایعی خارج شود که نداند منی است یا نه، چنانچه به منی بودن آن یقین پیدا نکند و خروج آن همراه با علامت های شرعی خروج منی نباشد حکم منی ندارد و پاک است.

مردار (جسد مرده)

الف) انسان:

1- مسلمان: نجس است به جز 1- اجزای بی روح او مانند ناخن و مو و دندان 2- شهید معرکه باشد 3- او را غسل داده باشند.

2- کافر 1- کتابی (اهل کتاب): نجس است به جز اجزایی بی روح او 2- غیر کتابی: تمام اجزای وی نجس است.

ب) حیوان:

1 - سگ و خوک : تمام اجزای آن نجس است

2- غیر سگ و خوک 1- خون جهنده دارد: 1- اجزای روح دار مانند گوشت و پوست: نجس است مگر حیوانی که به دستور شرع کشته شده باشد 2- اجزای بی روح مانند مو و شاخ: پاک است.

2- خون جهنده ندارد: تمام اجزای آن پاک است.

1- مردار انسان و هر حیوان دارای خون جهنده نجس است چه حرام گوشت و چه حلال گوشت.

2- حیوانی که به دستور معین در شرع مقدس کشته شده باشد و نیز جسد مرده ی انسان پس از غسل میت از حکم مردار، مستثنی هستند و نجس نیستند.

خون:

1- خون انسان و هر حیوان دارای خون جهنده نجس است چه حرام گوشت باشد و چه حلال گوشت.

2- خونی که پس از ذبح حیوان در بدن او می ماند پاک است.

سگ و خوک:

سگ و خوک نجس است و در این حکم فرقی میان اجزای روح دار و بی روح آنها نیست.

مشروبات مست کننده:

مشروبات مست کننده بنابر احتیاط (واجب) نجس است.

کافر

کسی که توحید یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام مانند نماز و روزه را انکار کند یا معتقد به نقصی در رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد.

نکته:

انکار هر یک از ضروریات دین در صورتی باعث کفر می شود که به انکار رسالت یا تکنیک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود.

 

راههای ثابت شدن نجاست:

نجس بودن چیزی از سه راه ثابت می شود:

1- خود انسان یقین کند چیزی نجس است.

2- ذوالید یعنی کسی که چیزی در اختیار اوست (مانند صاحبخانه، فروشنده و خدمتکار) خبر دهد که آن چیز نجس است.

3- دو شخص عادل گواهی دهند.

نکته: هر گاه کودکی که در آستانه بلوغ است از نجاست چیزی خبر دهد که در اختیار اوست باید قبول کرد و به عبارت دیگر گفته ی وی در این باره معتبر است.

 

چگونگی نجس شدن چیزهای پاک:

برای اینکه چیز پاکی نجس شود 4 شرط لازم است: 1- چیز پاک یا چیز نجس ملاقات کند 2- هر دو یا یکی از آن دو رطوبت داشته باشد 3- رطوبت به قدری باشد که سرایت کند 4- ملاقات در داخل بدن نباشد.

 

احکام نجاسات:

1- خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است. هم چنین خورانیدن آن به کسی که از نجاست آن خبر ندارد نیر جایز نیست ولی اگر انسان ببیند کسی غذای نجسی را می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند لازم نیست نجس بودن آن را به او بگوید.

2- آگاه کردن کسی که لباس را می شوید از نجاست لباس لازم نیست ولی صاحب لباس تا یقین به طهارت آن حاصل نکند نمی تواند آثار طهارت بر آن مترتب سازد.

کسی که پس از بول استبرا کند و همراه آن مایعی خارج شود که نداند منی است یا نه، چنانچه به منی بودن آن یقین پیدا نکند و خروج آن همراه با علامت های شرعی خروج منی نباشد حکم منی ندارد و پاک است

وسواس و درمان آن:

- افراد وسواسی که دارای حساسیت نفسانی شدیدی در مورد نجاست هستند لازم است برای رهایی خود از بیماری وسواس به توصیه های زیر عمل کنند:

1- از نظر شرع مقدس، در طهارت و نجاست اصل بر طهارت اشیاء است یعنی در هر موردی که کمترین تردیدی در نجس شدن آن برایشان حاصل شد واجب است حکم به عدم نجاست کنند.

2- اگر گاهی یقین به نجاست هم پیدا کردند باید حکم به عدم نجاست کنند مگر در مواردی که نجس شدن یک شیء را با چشمان خود ببینند به طوری که اگر فرد دیگری هم آن را ببیند یقین به سرایت نجاست پیدا کند، فقط در این مورد باید حکم به نجاست کنند. استمرار اجرایی این حکم در مورد افراد مزبور تا زمانی است که به این حساسیت به طور کلی از بین برود.

3- هر شیء و یا عضوی که نجس می شود برای تطهیر آن یک بار شستن با آب لوله کشی بعد از زوال عین نجاست کافی است. تکرار در شستن یا فرو بردن آن در آب لازم نیست و اگر شیء نجس از قبیل پارچه و مانند آن باشد بنابر احتیاط باید به مقدار متعارف فشار و یا تکان داده شود تا آب از آن خارج گردد.

4- دین اسلام دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشری است لذا آن را بر خود مشکل نکنند و با این کار باعث وارد شدن ضرر و اذیت به جسم و روحشان نگردند. حالت دلهره و اضطراب در این موارد زندگی را برایشان تلخ می کند و خداوند را حتی به رنج و عذاب ایشان و کسانی که با آنها ارتباط دارند نیست. شکرگزار نعمت دین آسان باشند و شکر این نعمت عمل براساس تعلیمات خداوند تبارک و تعالی است.

5- این حالت یک وضعیت گذرا و قابل علاجی است. رهایی از آن احتیاج به رویا و معجزه ندارد بلکه باید ذوق و سلیقه ی شخصی خود را کنار گذاشته و متعبد و مومن به دستورات شرع مقدس باشند. افراد بسیاری بعد از ابتلا به آن با روش مذکور از آن نجات یافته اند. به خداوند توکل کنید و نفس خود را با همت وارده آرامش بخشید.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  5:55 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها