0

..:::تایپک جامع توابع ویژوال بیسیک:::..

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

..:::تایپک جامع توابع ویژوال بیسیک:::..

درووووووووووووود..

این تایپک رو ایجاد کردم که تمام توابع ویژوال 6 رو اینجا قرار بدیم...
تابع چی هست و کارش چیه تابع. پس حتما مطالعه کنید
دوستان فقط قبل از قرار دادن توابع دقت کنن که موارد زیر رو حتما ذکر کنن

نوع عملکرد
--------------
دوم اینکه سعی کنین قبل از ایجاد تایپک نگا کنید که تایپک تکراری نباشه و توابع قبلا درج نشده باشن.

هر گونه سوال و اسپم ممنونع .فقط و فقط توابع درج میشن
تشکر فراموش نشه
موفق و پیروز باشید

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:27 PM
تشکرات از این پست
saeidfarajpour
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع ویژوال بیسیک:::..

اين تابع فضاي اشغال شده توسط يک آيکون را آزاد مي کند و در واقع آيکون مزبور را آزاد مي کند
اگر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

hIcon : يک اشاره گر از آيکون مورد نظرکد PHP:
Private Declare Function DestroyIcon Lib "user32.dll" (ByVal hIcon As Long) As Long  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:28 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع ویژوال بیسیک:::..

اين تابع براي ترسيم يک آيکون روي يک کنترل گرافيکي (داراي hdc) به کار مي رود

hdc : هندل بافت کنترل گرافيکي که آيکون بايد روي آن ترسيم شود
x : جايي که بايد ترسيم آيکون از آنجا شروع شود
y : جايي که بايد ترسيم ايکون از آنجا شروع شود
hIcon : اشاره گر آيکون مورد نظر


کد PHP:
Private Declare Function DrawIcon Lib "user32.dll" 
(ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As Long  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:29 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع ویژوال بیسیک:::..

اين تابع يک اشاره گر از يک آيکون مي گيرد و يک اشاره گر جديد از آن بر مي گرداند و در واقع يک کپي از آن تهيه مي کند
اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بازگشتي صفر و در غير اينصورت مقدار بازگشتي يک اشاره گر کپي آيکون مورد نظر خواهد بود

hInst : اين متغير مورد استفاده قرار نمي گيرد. مي توانيد مقدار آن را برابر صفر قرار دهيد
hIcon : يک اشاره گر از آيکون مبدا
کد PHP:
Private Declare Function DuplicateIcon Lib "shell32.dll" (ByVal hInst As Long, ByVal hIcon As Long) As Long  
 
 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:29 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع ویژوال بیسیک:::..

اين تابع يک فايل را که با تابع EncryptFileA رمز گذاري شده است را به حالت عادي بر مي گرداند
اين تابع بر روي سيستم فايلي ntfs کار مي کند و کاربر بايد اختيارات لازم براي اين کار را داشته باشد

lpFileName : نام فايل رمز گذاري شده
dwReserved : مقدار اين متغير صفر است

کد PHP:
Private Declare Function DecryptFileA Lib "advapi32.dll" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwReserved As Long) As Boolean  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:36 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع يک فايل را رمز گذاري مي کند. فايل رمز گذاري شده را مي توان با تابع DecryptFileA به حالت عادي باز گرداند
اين تابع بر روي سيستم فايلي ntfs کار مي کند و کاربر بايد اختيارات لازم براي اين کار را داشته باشد

lpFileName : نام فايل رمز گذاري شده

کد PHP:
Private Declare Function EncryptFileA Lib "advapi32.dll" (ByVal lpFileName As String) As Boolean 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:38 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع کلمه عبور ورودي ويندوز ، ScreenSaver و کلمه عبور جاهاي ديگر ويندوز را تغيير مي دهد.
بعد از اجراي اين تابع يک MsgBox نشان داده مي شود و از کار بر خواسته مي شود تا تغيير کلمه را تغيير دهد.
اگر مقدار برگشتي تابع صفر باشد به منزله عدم تاييد کاربر است در غير اينصورت کاربر کلمه عبور را تغيير داده است.

lpcRegkeyname : اين متغير نام کليد رجيستري کلمه عبور مورد نظر است
hwnd : هندل پنجره اي که تابع تحت آن اجرا مي شود
uiReserved1 : مقدار اين متغير 0 است
uiReserved2 : مقدار اين متغير 0 است

کد PHP:
Private Declare Function PwdChangePasswordA Lib "mpr.exe"
 (ByVal lpcRegkeyname As String, ByVal hwnd As Long , ByVal uiReserved1 As Long , ByVal uiReserved2 As Long )
 As Long  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:41 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع پنجره دريافت کلمه عبور محافظ صفحه نمايش را نشان مي دهد
اگر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

hwnd : هندل پنجره اي که تابع تحت آن اجرا مي شود

کد PHP:
Private Declare Function VerifyScreenSavePwd Lib "password.cpl" (ByVal hwnd As Long) As Long  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:44 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع پنجرهء File Download را براي گرفتن يک فايل مشخص باز مي کند.
اگر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

lpszFile : اين متغير به نام فايل که بايد دانلود شود اشاره مي کند

کد PHP:
Private Declare Function DoFileDownload Lib "shdocvw.dll" (ByVal lpszFile As String) As Long  

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:47 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع اتصال اينترنتي را بررسي مي کند .
اگر مقدار برگشتي يک باشد آنگاه سيستم به اينترنت متصل نيست و اگر مقدار بازگشتي صفر باشد آنگاه سيستم به اينترنت متصل است.
کد PHP:
Private Declare Function InetIsOffLine Lib "url.dll" (ByVal dwFlags As Long) As Long 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  3:51 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع شيوه اتصال کامپيوتر محلي به شبکه اينترنت را بر مي گرداند.
اگر تابع مقدار صفر را برگرداند يعني کامپيوتر به اينترنت متصل نيست. در غير اين صورت کامپيوتر به ابنترنت متصل است و بايد با And کردن بافر lpdwFlags با ثابت هاي زير روش اتصال به اينترنت را به دست آورد

lpdwFlags : اين بافر توسط تابع مقدار دهي مي شود بيانگر شيوه اتصال به اينترنت خواهد بود ( ثابت هاي زير )
INTERNET_CONNECTION_LAN : کامپيوتر از طريق شبکه محلي به اينترنت متصل است
INTERNET_CONNECTION_***** : کامپيوتر از پراکسي استفاده مي کند
INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY : مودم در دسترس نيست (مشغول است)
INTERNET_CONNECTION_OFFLINE : کامپيوتر offline است (به اينترنت متصل نيست)
INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED : اتصال اينترنتي پيکره بندي شده است (کامپيوتر قابليت اتصال به اينترنت را دارد)
INTERNET_RAS_INSTALLED : سيستم رمز گذاري Ras روي کامپيوتر نصب شده است

dwReserved : مقدار اين آرگومان را &0 قرار دهيد
کد PHP:
Private Const INTERNET_CONNECTION_LAN As Long = &H2
Private Const INTERNET_CONNECTION_***** As Long = &H4
Private Const INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY As Long = &H8
Private Const INTERNET_CONNECTION_OFFLINE As Long = &H20
Private Const INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED As Long = &H40
Private Const INTERNET_RAS_INSTALLED As Long = &H10

Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib 
"wininet.dll" (ByRef lpdwFlags As Long,ByVal dwReserved As Long) As Long 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  4:02 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع نوع اتصال اينترنتي را بر مي گرداند
اگر کامپيوتر محلي به اينترنت متصل باشد تابع مقدار يک و در غير اينصورت مقدار صفر را بر مي گرداند

lpdwFlags : اين بافر توسط تابع مقدار دهي مي شود و بيان کننده روش جاري اتصال به اينترنت است
INTERNET_CONNECTION_LAN : کامپيوتر از طريق شبکه محلي به اينترنت متصل است
INTERNET_CONNECTION_***** : کامپيوتر از پراکسي استفاده مي کند
INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY : مودم در دسترس نيست (مشغول است)
INTERNET_CONNECTION_OFFLINE : کامپيوتر offline است (به اينترنت متصل نيست)
INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED : اتصال اينترنتي پيکره بندي شده است (کامپيوتر قابليت اتصال به اينترنت را دارد)
INTERNET_RAS_INSTALLED : سيستم رمز گذاري Ras روي کامپيوتر نصب شده است

lpszConnectionName : اين بافر توسط تابع مقدار دهي مي شود و حاوي نام نوع تماس خواهد بود
dwNameLen : طول بافر lpszConnectionName که توسط تابع مقدار دهي شده است را بر مي گرداند
dwReserved : مقدار اين متغير صفر است
کد PHP:
Private Const INTERNET_CONNECTION_LAN As Long = &H2
Private Const INTERNET_CONNECTION_***** As Long = &H4
Private Const INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY As Long = &H8
Private Const INTERNET_CONNECTION_OFFLINE As Long = &H20
Private Const INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED As Long = &H40
Private Const INTERNET_RAS_INSTALLED As Long = &H10

Private Declare Function InternetGetConnectedStateEX Lib "wininet.dll" 
(ByVal lpdwFlags As Long, ByVal lpszConnectionName As StringByVal dwNameLen As Integer
ByVal dwReserved As Long) As Long 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  4:04 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع نوع اتصال اينترنتي را بر مي گرداند
اگر کامپيوتر محلي به اينترنت متصل باشد تابع مقدار يک و در غير اينصورت مقدار صفر را بر مي گرداند

lpdwFlags : اين بافر توسط تابع مقدار دهي مي شود و بيان کننده روش جاري اتصال به اينترنت است
INTERNET_CONNECTION_LAN : کامپيوتر از طريق شبکه محلي به اينترنت متصل است
INTERNET_CONNECTION_***** : کامپيوتر از پراکسي استفاده مي کند
INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY : مودم در دسترس نيست (مشغول است)
INTERNET_CONNECTION_OFFLINE : کامپيوتر offline است (به اينترنت متصل نيست)
INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED : اتصال اينترنتي پيکره بندي شده است (کامپيوتر قابليت اتصال به اينترنت را دارد)
INTERNET_RAS_INSTALLED : سيستم رمز گذاري Ras روي کامپيوتر نصب شده است

lpszConnectionName : اين بافر توسط تابع مقدار دهي مي شود و حاوي نام نوع تماس خواهد بود
dwNameLen : طول بافر lpszConnectionName که توسط تابع مقدار دهي شده است را بر مي گرداند
dwReserved : مقدار اين متغير صفر است
کد PHP:
Private Const INTERNET_CONNECTION_LAN As Long = &H2
Private Const INTERNET_CONNECTION_***** As Long = &H4
Private Const INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY As Long = &H8
Private Const INTERNET_CONNECTION_OFFLINE As Long = &H20
Private Const INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED As Long = &H40
Private Const INTERNET_RAS_INSTALLED As Long = &H10

Private Declare Function InternetGetConnectedStateEX Lib "wininet.dll" 
(ByVal lpdwFlags As LongByVal lpszConnectionName As String,
 ByVal dwNameLen As IntegerByVal dwReserved As Long) As Long 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  4:11 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

از اين تابع براي يک صفحه اينترنتي روي کامپيوتر محلي استفاده مي شود
گر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

pCaller : مقدار اين متغير را برابر صفر قرار دهيد
szURL : آدرس اينترنتي مورد نظر
szFileName : محل و نامي کا فايل بايد در آن ذخيره شود
dwReserved : مقدار اين متغير را برابر صفر قرار دهيد
lpfnCB : مقدار اين متغير را برابر صفر قرار دهيد
کد PHP:
Private Declare Function URLDowlLoadToFile LibA "url.dll"
 (ByVal pCaller As LongByVal szURL As String
ByVal szFileName As StringByVal dwReserved As LongByVal lpfnCB As Long) As Long 

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  4:12 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:..:::تایپک جامع توابع و یژوال بیسیک:::..

اين تابع بررسي مي کند آيا سيستم قادر است به حالت Hibernate برود يا نه ( ويندوز 2000 به بعد ).
اگر مقدار برگشتي يک باشد آنگاه ويندوز قادر است سيستم را به حالت Hibernate ببرد ولي اگر مقدار برگشتي 0 باشد آنگاه ويندوز چنين توانايي ندارد
کد PHP:
Private Declare Function IsPwrHibernateAllowed Lib "poweroff.dll" () As Long 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394  4:13 PM
تشکرات از این پست
saeidfarajpour
دسترسی سریع به انجمن ها