برای ساخت گروه لوله های پی وی سی (UPVC, PVC ) از مواد با وزن مخصوص Density معادل 0/933 gr/cm3 حدود 8/5 برابر از لوله های پلی اتیلن سبک تر می باشد. استفاده می گردد.
2- در لوله پی وی سی بر خلاف انواع لوله های ساخته شده نظیر پلی اتیلن هرگز ترک های ناشی از تنش های دراز مدت (stress cracking) دیده نخواهد شد.
3- ضریب اصطکاک (friction coefficient)C>150 که نشانه صاف و صیقلی بودن بسیار زیاد سطوح داخلی است.
4- جایگزینی زاویه 90 درجه به جای 87 درجه و نیز وجود نداشتن زائده و برجستگی های اضافی (مثلاً لبه های حاصل از جوش دادن در مورد انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن) و یکنواخت بودن کامل سطح مقطع و نبود گرایش به چسبندگی سبب می شدو که عبور فاضلاب از درون شبکه عملاً بدون برخورد با هرگونه مانعی باشد و امکان گرفتگی مجاری به صفر می رسد
5- در خصوص سیفون که در واقع نوعی اتصال می باشد که با نگهداری عمق معینی از آب در داخل مجاری خود مانند یک مسیر یکطرفه عمل نموده و مانع از ورود گازهای فاضلابی به درون ساختمان می گردد که طبق استاندارد حداقل عمق آببند می بایست کمتر از 25 میلیمتر نباشد که در لوله پی وی سی این عمق حفظ می گردد ولی در پلی اتیلن این عمق به 15 میلیمتر کاهش می یابد.
6- پی وی سی هم مانند سایر مواد در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می شود افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه شدن طول لوله همراه است .ضریب انبساط طولی در لوله پلیکا معادل 1/1*0.0001*C-1 است با این معنی که هر متر از لوله و اتصالات ساخته شده به ازای هر درجه سانتیگراد تغییر دما به اندازه 11/0 میلیمتر تغییر طول خواهد داشت در مقایسه ضریب انبساط طولی پلی اتیلن 1/9*0.0001*C-1 یعنی حدود 7/1 برابر بیشتر از پی وی سی است.
7- دیگر خصوصیات لوله های پی وی سی نسبت به لوله پلی اتیلن شامل : کارائی و عمر مفید بسیار بالا ، وجود سطح داخلی صیقلی و منتفی بودن امکان انسداد ، سبکی وزن و سهولت در نصب و...
8- فرمول محاسبه انقباض و انبساط طولی ناشی از دما برابر است با:
∆I=L*ʎ*∆T
∆I=تغییرات طول برحسب میلیمتر
L=طول اولیه لوله برحسب متر
ʎ= ضریب انبساط حرارتی بر حسب میلیمتر بر متر در هر درجهسانتیگراد (P.V.C 0.11 , PE 0.19)
∆T= تفاوت بین حرارت اولیه و ثانویه در شرایط کاری بر حسب سانتیگراد
مزایای لوله های پی وی سی:
پی وی سی سبک تر است و به ازای مقاومت مساوی به حجم مواد اولیه کمتری نیاز دارد. یک لوله یو پی وی سی در حدود 0.7- 0.6 برابر لوله پلی اتیلن همقطر خود وزن دارد
مواد اولیه پی وی سی کمی ارزان تر از لوله پلی اتیلن است.
لوله های پلیکا سخت تر است و در مقابل فشار و دما کمتر تغییر شکل می دهد.
مراحل ساخت لوله های پی وی سی به ازای واحد طول لوله به انرژی کمتری نیاز دارد.
قیمت تمام شده لوله های پی وی سی تقریبا 60- 50 درصد لوله های مشابه از نوع پلی اتیلن است.
مزایای لوله های پلی اتیلن:
پلی اتیلن از نظر محیط زیستی کم خطرتر از پی وی سی است. این خطر فقط وقتی مطرح می شود که مواد دچار آتش سوزی شود
قابلیت بازیافت مواد پلی اتیلن بیشتر است.
پلی اتیلن به خاطر نرمی بیشتر در مقابل ضربه مقاوم تر است.
پلی اتیلن در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید مقاوم تر است


مزاياي لوله هاي پلي اتيلن

 • مقاومت در برابر خوردگي گالوانيكي
 • مقاومت در برابر پوسيدگي، سايش و ضربه
 • خاصيت انعطافپذيري مناسب
 • خاصيت جمعشوندگي
 • سبكي وزن
   
 • مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين
 • قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتي و در عين حال انعطافپذير
 • مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
 • دارا بودن خصوصيات هيدروليكي بسيار مناسب
 • هزینه پایین تعمیر و نگهداری

1- مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر خوردگي گالوانيكي

اين خصوصيت در واقع مهمترين عامل استفاده از اين لولهها در دريا ميباشد چرا كه تركيب هوا و آب، خصوصا آب دريا، براي لولههاي فلزي متعارف بسيار خورنده است. شايان ذكر است خوردگي گالوانيكي لولههاي پلياتيلن تقريبا صفر است.
2- مقاومت در برابر پوسيدگي، سايش و ضربه

اين خاصيت به همراه خصوصيت قبلي عامل افزايش قابل توجه عمر مفيد اين لولهها نسبت به لولههاي و ديگر ميباشد. به عنوان نمونه ميتوان به طرحي اشاره كرد كه در سال 1996 در كشور عمان و براي گروه Shell اجرا شده است. با اجراي اين پروژه 19 كيلومتر خط لوله كربن-استيل كه در اثر خوردندگي شديد از بين رفته بود، با لوله هاي پلي اتيلن از گريد PE 100 (Water/ Crude) تعويض گرديد.
در اين طرح با توجه به شرايط محيطي عمر كاري لوله هاي پلي اتيلني حداقل 15 سال در نظر گرفته شده است. از سال 1996 تاكنون هيچگونه نقيصه و نشتي در اين لوله ها گزارش نشده است در حاليكه دوره كاركرد مفيد لوله هاي فولادي در همان شرايط، حداكثر 2 سال بوده است.


3- خاصيت انعطافپذيري مناسب

اين ضخاصيت باعث سهولت نصب اين لوله ها و نياز به كاربرد اتصالات كمتر ميگردد .شعاع مجاز خمش لوله پلي اتيلن به طور متوسط 20 برابر قطر خارجي آن مي باشد.

4- خاصيت جمعشوندگي (Collapsibility) بسيار بالا در راستاي لوله

5- سبكي وزن

اين لوله ها نسبت به لوله هاي فولادي داراي وزن بسيار كمتري بوده، در نتيجه حمل و نقل و انبار نمودن آنها آسانتر بوده و با هزينه كمتري انجام ميشود.
6- مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين

با توجه به ميزان ضريب كشش بالا در مواد پلي اتيلن و استحكام كافي در برابر فشار ضربهاي، لوله هاي پلي اتيلن بهترين مقاومت را در برابر ارتعاشات زمين لرزه و جابجايي لايه هاي خاك نشان ميدهند. به عنوان مثال در اطلاعات خسارات وارد بر لوله پلي اتيلني در اثر زلزله کوبه ژاپن میزان خسارات صفر بوده است.
7- قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتي و در عين حال انعطافپذير

جوش لب به لب يا الكتروفيوژن) اين اتصال قوي به وسيله جوشكاري يا اتصال از طريق فلنج و حاصل میگردد (

8- مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد

9- دارا بودن خصوصيات هيدروليكي بسيار مناسب

به علت سطح داخلي كاملا صاف و صيقلي، اين لوله ها در مقايسه با لوله هاي ديگر از افت اصطحكاكي بسيار كمتري برخوردار بوده، در نتيجه در بسياري اوقات براي عبوردادن دبي مشخصي از سيال، در مقايسه با ساير انواع لوله ها خصوصا وقتي طول خط لوله زياد است. موضوع فوق در مقايسه با لوله هاي فولادي، ( قطر كمتري خواهند داشت ) بسيار برجسته ميباشد، چرا كه در لولههاي فولادي جهت پوشش داخلي معمولا از يك لايه سيماني استفاده ميشود كه اين لايه علاوه بر كاهش سطح مقطع موثر لوله باعث افزايش زبري گشته، افت فشار بالاتري ايجاد ميگردد. تامين لولههاي فولادي با قطر بالاتر به تنهايي ميتواند بسياري از اختلاف هزينهها خريد لوله را پوشش دهد.
10 - هزينه پايين تعمير و نگهداري

به دليل خصوصيات مناسب لوله هاي پلي اتيلني، معمولا اين لوله ها در يك بازه زماني طولاني نياز به تعمير ندارند و در صورت نياز به تعمير، اين كار با هزينه پايين امكانپذير خواهد بود. اين در حالي است كه تعمير لوله- هاي فولادي با مشكلاتي همراه بوده ( و بالطبع با هزينه بالايي انجام ميشود ). از جمله عدم امكان تعمير پوشش لوله در بستر دريا