0

مسح کشیدن بر موهای روغن زده

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

مسح کشیدن بر موهای روغن زده

مسح کشیدن بر موهای روغن زده

ژل مو

وضویی که تنها به نیت نماز گرفته می‌شود نباید با فاصله زیاد از آن باشد. بله اگر نیت وضو، داشتن طهارت و یا برای عبادتی دیگر باشد، می‌توان با آن وضو، نماز هم بجا آورد، هر چند با نماز فاصله داشته باشد. پس، اگر فرد به نیت با وضو بودن تا زمان اقامه نماز، وضو گرفته ‌است، وضو و نمازش صحیح است. با این حال، برخی از فقها در فرض سوال، چنین وضویی را کافی ندانسته و می‌گویند به مقداری که یقین دارد نماز را اینگونه خوانده است، باید قضا نماید.

 


سوال: وضو گرفتن برای نماز، قبل از وقت آن، چه حکمی دارد؟ آیا نماز با چنین وضویی باطل است؟

وضویی که تنها به نیت نماز گرفته می‌شود نباید با فاصله زیاد از آن باشد. بله اگر نیت وضو، داشتن طهارت و یا برای عبادتی دیگر باشد، می‌توان با آن وضو، نماز هم بجا آورد، هر چند با نماز فاصله داشته باشد. (امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج‌2، ص 798؛ صافى گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج‌1، ص 37)

پس، اگر فرد به نیت با وضو بودن تا زمان اقامه نماز، وضو گرفته ‌است، وضو و نمازش صحیح است. با این حال، برخی از فقها در فرض سوال، چنین وضویی را کافی ندانسته و می‌گویند به مقداری که یقین دارد نماز را اینگونه خوانده است، باید قضا نماید. (آیة الله نوری همدانی دام ظله)

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در هر صورت اگر وضو به نیت وظیفه‌ای بوده که بر عهده شما است محکوم به صحت است.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

نسبت به گذشته اشکال ندارد ولی نسبت به آینده این کار را نکند.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

در فرض سوال باید مقدار اقلی که یقین به بطلان آن دارد را قضا کند.

 

سوال: مقدار واجب مسح پا، از حیث طول و عرض چیست؟

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

طول: از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است.

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

طول: از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا است.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است.

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

طول: از سر یکی از انگشتان تا بر آمدگی روی پا را مسح کند و احتیاط (این احتیاط، احتیاط مطلق است قید واجب ندارد پس مکلف می تواند هم به این احتیاط عمل کند و هم به فتوای مجتهد دیگری رجوع نماید. البته از نظر آیت ... شبیری زنجانی اگر قید واجب همراه احتیاط باشد، حکم فتوی را دارد و رجوع جایز نیست.) آن است که تا مفصل را هم مسح کند.

عرض: احتیاط آن است که مسح پا به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد.

 

امام خمینی(ره):

طول: باید از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا مسح کند.

عرض: به هر اندازه باشد کافی است.

 

آیة الله تبریزی(ره):

طول: باید از سر یکی انگشتان تا بر آمدگی روی پا را مسح نماید و احتیاط واجب آن است که تا مفصل مسح نماید.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است.

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) مقدار مسح پا و مسح سر را توضیح فرمایید.

باسمه تعالی. مسح به هر اندازه که باشد کافی است و مسح پا از نظر طول از سر یکی از انگشتان تا مفصل و از نظر عرض به هر مقداری که باشد کافی است.

ب) آیا مسح پا باید شامل کنار انگشتان پا نیز شود؟

باسمه تعالی. مسح کنار انگشتان پا لازم نیست.

 

آیت الله خویی(ره):

طول: باید روی پاها را از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا مسح کند و احتیاط واجب آن است که تا مفصل مسح نماید.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولو به اندازه یک انگشت پا کمتر.

 

آیت الله سیستانی(دام ظلّه):

طول: باید از سر یکی از انگشت ها تا مفصل مسح نماید.

عرض: پهنای مسح به هر اندازه باشد کافی است ولو به اندازه یک انگشت یا کمتر از یک انگشت.

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

طول: بنابر احتیاط واجب از سر انگشت ها تا مفصل را مسح نماید.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است.

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

طول: روی پاها را سرانگشت ها تا برآمدگی پشت پا مسح کند.

عرض: کافی است به اندازه یک انگشت مسح کند.

 

آیة الله اراکی(ره):

طول: باید روی پاها را از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا مسح کند و احتیاط واجب آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است.

 

آیة الله بهجت(ره):

طول: باید از سر یکی از انگشتان تا بر آمدگی روی پا مسح کند.

عرض: پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است.

 

سوال: اگر آب نباشد برای وضو چه باید کرد و آیا برای روزه اشکال دارد؟

باید به قدری جستجو کرد که از پیدا شدن آب ناامید شد و اگر کسی در بیابان باشد چنانچه زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه ی درخت و مانند آن، عبور در آن زمین مشکل باشد باید در هر یک از چهار طرف به اندازه ی پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب می کردند (تقریباً 200 گام) در جستجوی آب برود و اگر زمین، این گونه نیست باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر (تقریباً 400 گام) جستجو کند، اگر پیدا نشد و از یافتن آب ناامید گردید می تواند تیمم کند و نماز بخواند. روزه دار هم در صورتی که جنب باشد باید غسل کند و اگر آب نبود باید «تیمم بدل از غسل» نماید و اگر در شب بود باید قبل از اذان صبح تیمم را انجام دهد.

 

سوال: مسح کشیدن بر موهای روغن زده شده ی سر چگونه است؟

اگر روغن به قدری زیاد نباشد که مانع از رسیدن آب وضو- در حال مسح- به موها یا پوست جلوی سر باشد، اشکال ندارد.

 

سوال: آیا باقی ماندن جوهر خودکار بر روی دست، برای وضو و غسل اشکال ایجاد می کند؟

جوهر خودکار و هر رنگ دیگر، اگر جرم داشته باشد و مانع رسیدن آب به پوست باشد، باید برطرف شود ولی اگر فقط رنگ است و جرم ندارد، مثل اینکه بعد از شستن، باز اثر آن باقی باشد، برای غسل و وضو اشکال ندارد.

شنبه 19 اردیبهشت 1394  6:24 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها