0

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

 
khodaeem1
khodaeem1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 89277
محل سکونت : خراسان رضوی

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

 شهر بزرگترين نماد تمدن بشري است که بشر آن را براي امنيت و آسايش خود بنا نموده است. شهر تنها يک سکونتگاه نيست، بلکه آبادي است که روح اجتماع در آن دميده شده است و از آن هويت مي گيرد. هويت شهري، هويت جمعي است که با تبلور عيني در فيزيک و محتواي شهر معنادار مي شود و به واسطه ايجاد تداعي خاطرات عمومي در شهروندان، و تعلق خاطر شهرنشينان را به سوي شهروند شدن هدايت مي­کند. پس هر چند که هويت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است؛ ليکن فرآيند شهروندسازي را تحت تأثير قرار داده و مي تواند باعث تدوين معيارهايي مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد.

از آنجايي که «هويت» و «فرهنگ» مجموعه اي از صفات و مشخصاتي هستند که باعث «تشخص» يک فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر مي­شود؛ شهر نيز به تبعيت از اين معيارها، شخصيت يافته و مستقل مي گردد. مقوله فرهنگ و هويت به طور عام و هويت شهري به طور خاص از جمله مقولاتي هستند که به جهت نقشي که در شناخت افراد، اشيا، اجتماعات و مکان ها دارد، حائز اهميت فراوان است. علي رغم اهميت اين موضوع در دوران اخير بحران فرهنگ و هويت شهري به صورت نگران کننده اي احساس مي گردد. شهرها و فضاهاي شهري در گذشته از استقلال، شخصيت، فرهنگ و هويت ويژه اي برخوردار بوده اند؛ در حالي که آنچه از اغلب شهرهاي کنوني در ذهن عموم شکل مي گيرد جز مجموعه اي از ساختمان هاي بلند، خيابان ها، ادارات و پارک ها نيست که در نتيجه آن، تعلق خاطر به اين فضاها به مرور کمتر و کمتر مي شود. در واقع بايد گفت در دوره معاصر و به خصوص در سال هاي اخير ساختن براي ساختن و نه ساختن براي زيستن مجالي را براي توجه به مقولاتي مهم و عميق همچون هويت در شهرسازي و معماري باقي نگذاشته است. مديران و طراحان شهري به جديت با تدوين قوانين سعي بر اعمال نظر خود را بر کالبد مصنوع شهر داشته و از سوي ديگر شهروندان نيز که تابع فرهنگ و عناصر فرهنگي جامعه خويشند، اصرار بر هدايت کالبد شهر بر اساس فهم خويش از هويت شهري دارند. اين مساله مشکلات عديده اي در فرايند شکل گيري کالبد شهرها ايجاد نموده است و عملا خلاهاي بزرگي در وضع موجود با آرمان شهر پديد آورده است. از طرفي به علت عدم آموزش هاي لازم و تقليدهاي بدون انديشه از مظاهر غربي و الگوهاي مدرن، شهرهاي زيادي بر خلاف فرهنگ و هويت اصيل شهر ايراني، در حال شکل گيري و گسترش اند. در اين ميان فضاهاي شهري و به ويژه فضاهاي شهري تاريخي به سبب نقشي که در شکل دادن تصوير ذهني و نقشه شناختي از شهرها در هويت بخشي به شهرها از جايگاه ويژه اي برخوردارند.

لذا این همايش، درنظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي فرهنگ و هویت شهري و نیز گردشگری در ايران گام برداشته وبا شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي مفاهیم مذکور، به تحليل آموزش و پژوهش آن در ايران بپردازد. برقراري ارتباط بيشتر بيننهادهاي علمي و اجرايي كشور در جهت تحقق ارتقاء فرهنگ و هویت شهری نيز از جمله اهداف اين همايش است.

محورهای کنفرانس ACOB

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

شهرسازی

ارزشهای بومی و هویتی شهر
بررسی و شناخت عناصر فرهنگی و هویتی شهر مشهد
سیر تکوین فرهنگ شهری با توجه به ظرفیت های بومی شهرسازی ایرانی- اسلامی
شهرسازی، فرهنگ و هویت
عرصه های عمومی و همگانی و نقش آن در ایجاد هویت شهری
فرهنگ، و نقش آن در هویت بخشی به کالبد شهر
مدرنیته و هویت شهری
مرمت بافت ها و آثار تاریخی با نگرشی به مفهوم هویت
مفهوم سکونت در فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی
منظر شهری، فرهنگ، هویت و اجتماع
میراث فرهنگی، کالبد توسعه شهری
نقش عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت شهری و الگوهای طراحی و ساخت شهر
نقش و جایگاه فرهنگ و هویت در آموزش طراحی معماری و شهرسازی
نمادها، نشانه ها و هویت شهر ایرانی- اسلامی
هویت اسلامی و نقش آن در شهرسازی پایدار
هویت بخشی فرهنگی در شهرهای جدید
هویت شهری و معماری خیابانی
سایر موضوعات مرتبط

معماری

معماری و فرهنگ

· جایگاه معماری در فرهنگ

· ارتباط معماری با دیگرشالوده هاو اجزاء فرهنگ

· تأثیرپذیری فرمی – فضایی معماری از پدیده های فرهنگی – اجتماعی

· معماری و زیبایی شناسی

· معماری و تکنولوژی

· معماری و سیاست

· معماری- رسانه

· معماری – خلاقیت

· گذار – فرهنگ – جامعه – معماری

· معماری به مثابه متن

معماری و هویت

· نقش معماری در هویت بخشی به جامعه

· معمار، مخاطب، زمینه و هویت

· کالبد معماری و هویت شهری

· معماری دیجیتال و هویت

بوم گرایی و معماری

· پایداری در معماری بومی ایران

· ذهنیت، عینیت و روند در معماری بومی ایران

· ماندگاری در معماری بومی وسنتی ایران

· افق های معماری بومی ایران

آموزش معماری

· شیوه های آموزش معماری «گذشته،حال،آینده»

· چگونگی و نقش آموزش در ایجاد خلاقیت معماری

· جایگاه بینش در پروسه آموزش معماری

طراحی معماری

· روند طراحی معماری

· نگرش های نوین به طراحی معماری و تقابل یا تعامل آن با هویت

· نقش روند طراحی معماری در هویت بخشی به جامعه ایران «گذشته،حال،آینده»

· پروسه تبدیل کانسپت به تجلی فرمی- فضایی در طراحی معماری

· معماری بدون معمار

· انعطاف پذیری و معماری

· تکنیک های نوین ایده پردازی ،طراحی وارایه معماری

· معیارهای ذهنی و عینی طراحی معماری برای مخاطبین خاص(کم توان- ناتوان- …)

· هندسه های نوین ومبانی خلق فرم

معماری و نقد

· جایگاه نقد در معماری

· معماری دیجیتال ونقد

· نقد معماری و جایگاه آن در تثبیت تجارب فضایی- زمانی- مکانی

· معماری و هرمنوتیک

گردشگری

آمایش سرزمین و گردشگری
امکان سنجی گردشگری و هویت شهری
برنامه ریزی شهری و توسعه گردشگری
تأثیر معماری شهری در راهبرد گردشگری فرهنگی
توسعه منطقه ای گردشگری با تاکید بر طرقبه و شاندیز
راهبردهای توسعه پایدار گردشگری
طراحی هویت مشترک اسلامی- ایرانی در مقاصد گردشگری
فرهنگ و گردشگری مذهبی
گردشگری و جامعه شناسی فرهنگی
گردشگری و فرهنگ
گردشگری وبرنامه ریزی توسعه پایدار
گردشگری، فرهنگ و توسعه
گردشگری، هویت و میراث فرهنگی
گردشگری،توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
مدیریت شهری و توسعه گردشگری
نقش انواع گردشگری در توسعه گردشگری شهری
سایر موضوعات مرتبط

همایش فرهنگ،اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

حسابداری و توسعه اقتصادی

آموزش حسابداری و پیشرفت اقتصادی
تحلیل پویای اثرمخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران
تئوری ها و ابزارهای نوین مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی
جذب سرمایه گذاری بین المللی و ثبات اقتصادی
حسابداری اسلامی و توسعه اقتصادی
حسابداری رفتاری و توسعه اقتصادی
نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور
نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی
نقش حسابداران و حسابرسان در توسعه اقتصادی
نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
سایر موضوعات مرتبط

بحران آب و آلودگی محیط زیست

آلودگی آب ،خاک ،هوا و آلودگی صوتی
انرژی های تجدید پذیر
بحران اب و محیط زیست
بهداشت،سلامت و الاینده های محیط زیست
بهینه سازی مصرف انرژی
پسماند و مخاطرات ناشی از ان
خشکسالی و تغییر اقلیم
ریز گردها و اثرات ان در محیط زیست
سلامت و بحران اب
مدیریت ابهای سطحی و زیر زمینی
سایر موضوعات مرتبط

مدیریت جهادی در تولید و کسب و کار

اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
آینده پژوهی
فرهنگ سازمانی
کاربرد ابزارهای کمی و کیفی (مدلسازی ریاضی ،شبیه سازی و …) در بهبود تصمیم گیری
مدریت دانش
مدیریت بازار
مدیریت بحران
مدیریت پروژه
مدیریت تولید و عملیات،لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت جهادی در ایجاد ارزش افزوده و بهبود بهره وری
مدیریت راهبردی
مدیریت ریسک
مدیریت کسب و کار و کارافرینی
مدیریت منابع انسانی
سایر موضوعات مرتبط

آدرس دبیرخانه :مشهد.جاده طرقبه (بلوارمعلم).نبش معلم4.موسسه اموزش عالی بینالود مشهد

تلفن :05134230561

فکس :05134230563

ایمیل:info@acob.ir

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

 

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست ، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست ، فرمود که با زمزمه ی یا مهدی ، نذر گل نرگس صلواتی بفرست

شنبه 19 اردیبهشت 1394  11:56 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها