0

اگر مرد همسرش را در حالت زنا ببیند،جایز نیست او را بکشد!

 
دسترسی سریع به انجمن ها