0

قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹)

قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)

 

شماره۳۱۵۸۰/۱۹۵ ۱۲/۵/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۸۶۸۱۱/۴۷۳۱۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تصويب قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۵۳۵۹۸ ۱/۶/۱۳۹۳
وزارت راه و شهرسازي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW) » که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱/۵/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۱۵۸۰/۱۹۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
ماده واحده ـ قطعنامه‌هاي شماره (۱) و (۲) کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان مصوب ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) به شرح پيوست تصويب مي‌گردد و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام کند.
۱ـ قطعنامه شماره (۱) متضمن اصلاحات ضميمه کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه، نگهباني دريانوردان
۲ـ قعطنامه شماره (۲) متضمن اصلاحات آيين‌نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان
قطعنامه ۱
اصلاحات مانيل در مورد ضميمه
کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه
و نگهباني دريانوردان،
۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷
فراهمايي (کنفرانس) مانيل ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)،
با يادآوري ماده ۱۲(۱)(ب) کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان، ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷، (که از اين پس «کنوانسيون» ناميده مي‌شود)، در خصوص شيوه اصلاح آن توسط فراهمايي (کنفرانس) اعضا،
پس از بررسي اصلاحات پيشنهادي ضميمه کنوانسيون که ميان تمامي کشورهاي عضو سازمان بين¬المللي دريانوردي و اعضاي اين کنوانسيون توزيع شده بود،
۱. بر اساس ماده ۱۲(۱)(ب)(۲) کنوانسيون، اصلاحات ضميمه کنوانسيون، که متن آن در ضميمه اين قطعنامه آمده است را تصويب مي‌نمايد؛
۲. بر اساس ماده ۱۲(۱)(الف)(۷) کنوانسيون، تعيين مي‌نمايد اصلاحات مندرج در ضميمه اين قطعنامه از تاريخ اول جولاي ۲۰۱۱ (۱۰/۴/۱۳۹۰) پذيرفته شده قلمداد مي‌شوند، مگر اين که تا پيش از آن تاريخ، بيش از يک سوم اعضاي کنوانسيون، يا جمعي از اعضاي داراي ناوگان تجاري با مجموع ظرفيت ناخالص برابر با حداقل ۵۰ درصد کل ظرفيت ناخالص ناوگان کشتي‌هاي تجاري بيش از ۱۰۰ تن در جهان، اعتراض خود را به اين اصلاحات به دبيرکل سازمان بين¬المللي دريانوردي اعلام کرده باشند؛
۳. از اعضاء مي‌خواهد توجه داشته باشند که بر اساس ماده ۱۲(۱)(الف)(۹) کنوانسيون، اصلاحات مندرج در ضميمه اين قطعنامه در تاريخ اول ژانويه ۲۰۱۲ (۱۱/۱۰/۱۳۹۰) لازم‌الاجراء خواهند شد اگر طبق بند ۲ فوق پذيرفته شده قلمداد شوند؛
۴. از دبيرکل سازمان بين¬المللي دريانوردي مي‌خواهد نسخه‌هايي تأييد شده از اين قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضميمه آن را در اختيار تمامي اعضاي کنوانسيون قرار دهد؛
۵. همچنين از دبيرکل سازمان بين¬المللي دريانوردي مي‌خواهد نسخه‌هايي تأييد شده از اين قطعنامه و ضميمه آن را در اختيار تمامي کشورهاي عضو سازمان بين¬المللي دريانوردي که عضو اين کنوانسيون نيستند، نيز قرار دهد.

دوشنبه 14 اردیبهشت 1394  12:46 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها