0

ضرب المثلهای کمیاب

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

ضرب المثلهای کمیاب

آدم ناشي ، سرنا را از سر گشادش مي زنه!
آنقدر بايست، تا علف زير پات سبز بشه!
آن زنده كه كاري نكند ، مرده به است.
آدم خوش معامله ، شريك مال مردم است!
آدم دست پاچه، كار را دوباره انجام مي دهد!
اجاره نشين خوش نشين است.
از اين ستون تا اون ستون فرج است!
از بي كفني زنده ايم !
از چشم دور و از دل دورتر.
آرزومند پيوسته نيازمند بود.
از ريشه گناه است.
آسوده كسي كه خر ندارد، از كاه و جويش خبر ندارد.
آن يكي مي گفت اشتر را كه هي از كجا مي آيي اي فرخنده پي
اسب دونده ، جوي خود را زياد مي كنه!
اگر بيل زني ، باغچه خود را بيل بزن!
اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان نداره!
گفت: از حمام گرم كوي تو گفت: خود پيداست از زانوي تو
ادب مرد ز دولت اوست.
از هر چه بدم آمد ، سرم آمد!
از مال پس است و از جان عاصي!
از مردي تا نامردي يك قدم است!
ارزان خري ، انبان خري ! (ا نبان: كيسه اي بزرگ از پوست گوسفند دباغي شده)
از پس هر گريه خنده اي است .
از تو حركت، از خدا بركت .
اسباب خونه به صاحب خونه مي ره !
اسب را گم كرده ، پي نعلش مي گردد!
از ماست كه بر ماست!
از گير دزد در آمد، گير رمال افتاد!
از گدا چه يك نان بگيرندو چه بدهند!
از كيسه خليفه مي بخشد!
از كاه كوه نساز.
اگر باباش را نديده بود، ادعاي پادشاهي مي كرد!
از نخورده بگير، بده به خورده !
از حرارتش خبري نديديم، اما از دودش كور شديم .
از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم!
از اونجا مونده، از اين جا رونده!
از اين گوش مي گيره، از آن گوش در مي كنه!
از خرس، مويي غنيمت است!
اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت به چشم آن وقتي!
اگر زري بپوشي ، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي!
اين دغل دوستان كه مي بيني مگسانند دور شيريني(سعدي)
اميدواري يعني پيروزي
اندك اندك خيلي شود، قطره قطره سيلي
انگور خوب، نصيب شغال مي شود.
اول، چاه را بكن، بعد مانر را بدزد.
اگر حسود نباشد دنيا گلستان است.
اگر علي ساربونه ، مي دونه شتر رو كجا بخوابونه!
اول انديشه، وانگهي گفتار.
اول بچش، بعد بگو بي نمك است.

 

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394  10:08 AM
تشکرات از این پست
farnaz_s siryahya
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:ضرب المثلهای کمیاب

آب آب را پيدا مي كنه، آدم آدم را.
آب از آب تكان نخوردن
آب از آسياب افتادن.
آب از دهنش راه افتاده .
آب از سرش گذشته.
آب به آب شدن.
آب باريكي داشتن.
آب پاكي روي دستش ريختن.
آب خوش از گلو پايين نرفتن .
اين همه خر است و ما پياده مي ريم!
اين همه چريدي، دنبه ات كو؟
امان از دوغ ليلي، ماستش كم بود آبش خيلي!
اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، ا ساعته شوهرش مي ده!
اول پياله و بعد مستي!
اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك!
اين حرف ها براي فاطي تنبون نمي شه!
اينو كه زاييدي بزرگ كن!
اين هفت صنار، غير از اون چارده شي است!
اگه مردي، سر اين دسته هاون رو بشكن!
اگه تو منو عاق كني، من هم تو را عوق مي كنم .
اگه پشيموني به شاخ بود، فلاني شاخش به آسمان مي رسيد!
اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد!
اصل كار بر روست، كچلي زير موست!
از شما عباسي، از ما رقاصي!
آمد زير ابروشو برداره، چشمش رو كور كرد.
آدم با كسي كه علي گفت، عمر نميگه!
اگه لر به بازار نره، بازار مي گنده!
اگه زاغي كني، روقي كني ، مي خورمت!
اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرا..
اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود
اگر خدا بخواهد، از نر هم مي دهد.
اگر جراحي پيزي خودتو جا بنداز!
اگه پشيموني به شاخ بود، فلاني شاخش به آسمان مي رسيد!
اصل كار بر روست، كچلي زير موست!
از شما عباسي، از ما رقاصي!
از درد لاعلاجي به خر مي گه خانم باجي!
آب زير كاه بودن !
آب كه آمد تيمم باطل است.
آفتاب لب بام.
آفتاب از كدوم طرف در اومده؟!
آفتاب آمد دليل آفتاب!
آشي براي كسي پختن.
آش نخورده، دهان سوخته!
آشنا داند زبان آشنا .
آش كشك خالته ، بخوري پاته ، نخوري پاته.
اگه ني زني، چرا بابات از حصبه مرد؟!
آن ممه رو لولو برد.
آنرا كه حساب باكه از محاسبه چه باكه؟
اسب پيش كشي رو دندوناشو نمي شمارن.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394  10:08 AM
تشکرات از این پست
farnaz_s siryahya
rezataghavi30
rezataghavi30
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 504
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ضرب المثلهای کمیاب

اسنکه از بی کفنی زنده ایم جالب بود

یک شنبه 21 تیر 1394  8:11 PM
تشکرات از این پست
siryahya
دسترسی سریع به انجمن ها