0

انحراف جنسی پیامبران در مسیحیت و یهود.

 
ashena_73
ashena_73
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1391 
تعداد پست ها : 1004
محل سکونت : آذربایجان غربی

انحراف جنسی پیامبران در مسیحیت و یهود.

پیامبران منحرف

 

بر اساس اعتقاد مسلمانان پیامبران باید بهترین و پاکترین افراد جامعه خود باشند تا بتوانند مردم را رهبری و به راه درستیکه خود در آن هستند رهنمون شوند، اسلام تمامی پیامبران را دارای عصمت و به دور از گناه و خطا میداند زیرا در غیر اینصورت نمیتوان به اعمال آنها اعتماد کرد ، کسی که خطا میکند تضمینی نیست که در دریافت و تبلیغ وحی هم خطا نورزد و از نفس پیروی نکند بنابراین آنها باید اشخاصی "امین" و هدایت یافته کامل باشند تا بتوانند الگوی جامعه خود شوند .اما پیامبران در کتب مقدس نه تنها افراد معصوم و پاکی نیستند بلکه گاها دارای شدیدترین انحرافات اخلاقی و دینی نیز می باشند.

 

اینان(پیامبران) کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن

انعام : ۹۰

 

در قرآن، ابراهیم در مناظره‌ای با حاکم مصر، او را به خداوند دعوت می‌کند:

 

آیا از [حالِ] آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود [و بدان می‌نازید، و] با ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه [می] کرد، خبر نیافتی؟ آن گاه که ابراهیم گفت: «پروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند.» گفت: «من [هم] زنده می‌کنم و [هم] می‌میرانم. ابراهیم گفت: «خدا [ی من] خورشید را از خاور برمی‌آورد، تو آن را از باختر برآور. » پس آن کس که کفر ورزیده بود، مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند.

بقره : ۲۵۸

 

در کتاب مقدس، ابراهیم از ترس جانش، زن خود را به همان حاکم مصر پیشکش می‌کند، به طوری که بعداً، حتی حاکم مزبور هم، ابراهیم را برای این کار، ملامت می‌کند. (پیدایش ۱۲ : ۱۰-۲۰)

 

در قرآن، خداوند با ابراهیم عهد می‌بندد و او را پیشوا قرار می‌دهد، اما وقتی ابراهیم آن را برای تمام فرزندانش تقاضا می‌کند، خداوند می‌گوید: عهد من به فرزندی که ستمگر باشد، نمی‌رسد؛ لذا عهد خدا شامل تمام فرزندان ابراهیم نمی‌شود:

 

[خدا به ابراهیم] فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهیم] پرسید: از دودمانم [چطور]؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد.

بقرة : ۱۲۴

 

در کتاب مقدس، خدا در عهد خود با ابراهیم، او را پدر امت‌ها معرفی کرده که پادشاهان از وی به وجود می‌آیند و می‌گوید: این عهد با فرزندان او نیز به صورت دائمی است و تمام فرزندان ابراهیم را شامل می‌شود، چه ستمگر باشند، چه نباشند.

(پیدایش ۱۷ : ۴-۱۱)

 

قرآن در قصه لوط می‌گوید:

 

به لوط حکم و دانش دادیم … و همانا لوط از پیامبران بود

أنبیاء : ۷۴ صافات : ۱۳۳

 

و نیز می‌فرماید :

 

لوط در زمره کسانی است که خدا هدایتشان نموده، پس به روش آنها اقتدا کن…

انعام :۹۰

 

بر اساس کتاب مقدس، لوط شراب نوشیده، سپس در حال مستی با دخترانش زنا کرد. دختران نیز از این زنا حامله شده و هر کدام پسری به دنیا آوردند که نسب بعضی از أنبیا به آنان می‌رسد؛ مانند داوود، سلیمان و عیسی علیهم‌السلام، حال آن که به حکم خود کتاب مقدس، افراد حاصل از زنا داخل جماعت خداوند نشوند حتی تا پشت دهم.

(پیدایش ۱۹ : ۳۱-۳۸)

(تثنیه ۲۳ : ۲)

 

قرآن در قصه داوود می‌فرماید:

 

ما سلیمان را به داوود بخشیدیم؛ چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی خدا باز می‌گشت (و به یاد خدا بود).

صـ : ۳۰

 

اما کتاب مقدس در قصهٔ داوود می‌گوید: داوود علیه‌السلام با زن اوریا زنا کرد. آن زن حامله شد. حضرت داوود نیز شوهر آن زن را به کام مرگ فرستاد و ..و خدا نیز به مجازات عملش فرزند حاصل زنای داوود را کشت و بعد آن زن پس از ازدواج دوباره باردار شد و سلیمان فرزند داوود از این زن متولد شد.

(سموئیل دوم ۱۱: ۲-۲۷ و ۱۲: ۹-۱۲)

 

در قرآن، هارون یار و یاور موسی است و پیوسته به موسی برای هدایت مردم به سوی خدا، کمک می‌کند:

 

و به یقین [ما] به موسی کتاب [آسمانی] عطا کردیم، و برادرش هارون را همراه او دستیار [ش] گردانیدیم.

فرقان : ۳۵

 

اما در داستان موسی در کتاب مقدس، هارون گوساله می‌سازد و خود با بنی اسرائیل گوساله‌پرست می‌شود.

(خروج ۳۲ : ۱-۹)

 

در داستان سلیمان، قرآن می‌فرماید:

 

سلیمان کافر نشد، بلکه شیاطین کفر ورزیدند.

بقره : ۱۰۲

 

همچنین قرآن سلیمان را بنده‌ای مومن معرفی می‌کند:

 

و به راستی به داوود و سلیمان دانشی عطا کردیم، و آن دو گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگانِ باایمانش برتری داده است.

نمل : ۱۵

 

کتاب مقدس در داستان خود درباره سلیمان می‌گوید: زنان سلیمان، در آخر عمر او، دلش را از خدا برگرداندند و او بت‌پرست گردید. لذا خشم خداوند بر سلیمان بر افروخته شد و آنچه را خداوند به او امر فرموده بود، به جا نیاورد.

(اول پادشاهان ۱۱ : ۱-۱۳)

 

بر اساس قرآن در قصهٔ سلیمان، سلیمان فقط خدا را در نظر دارد و به امور دنیایی فریفته نمی‌شود:

 

و چون [فرستاده] نزد سلیمان آمد، [سلیمان] گفت: آیا مرا به مالی کمک می‌دهید؟ آنچه خدا به من عطا کرده، بهتر است از آنچه به شما داده‌است. [نه،] بلکه شما به ارمغان خود شادمانی می‌نمایید.

نمل : ۳۶

 

در کتاب مقدس، سلیمان به شدت شیفته و فریفته زن، طلا و سایر امور دنیایی می‌شود.

(اول پادشاهان ۱۰ : ۱۵-۲۹ و ۱۱ : ۱-۳)

 

بر اساس قصهٔ قرآن، زنان از سلیمان تأثیر می‌گیرند و با ارتباط با سلیمان به خداوند ایمان می‌آورند:

 

[ملکه] گفت: پروردگارا، من به خود ستم کردم و [اینک] با سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم.

نمل : ۴۴

 

اما طبق روایت کتاب مقدس، سلیمان از زنان تأثیر می‌پذیرد و حتی در این راه ایمانش را از دست می‌دهد.

(اول پادشاهان ۱۱ : ۲-۵)

 

در قرآن کریم، نوح به عنوان پیامبری به دور از هر آلایش معرفی می‌شود:

 

و به او(ابراهیم) اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، و همه را به راه راست درآوردیم، و نوح را از پیش راه نمودیم، .. و این گونه، نیکوکاران را پاداش می‌دهیم.

[أنعام : ۸۴ - ۹۰ و نیز ر.ک : صافات : ۸۰ و ۸۱ نساء : ۱۶۳ و آل عمران : ۳۳ -۳۵]

 

در کتاب مقدس، نوح شراب نوشیده و از شدت مستی عریان شد و پسرانش ردایی را روی او افکندند، تا برهنگی پدر نمایان نباشد.

(پیدایش ۹ : ۲۰-۲۵)

 

در قرآن، أیوب به عنوان فردی شکیبا معرفی می‌شود:

 

ما او را شکیبا یافتیم. چه نیکوبنده‌ای! به راستی او توبه‌کار بود

صـ : ۴۴

 

ولی در کتاب مقدس، أیوب پیوسته نفرین، گله و شکایت می‌کند و فردی بی‌صبر و ناشکیبا است

أیوب۳ : ۱-۲۶)

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/کتاب_مقدس

سه شنبه 21 بهمن 1393  9:40 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها