0

آموزش جنگ

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

آموزش جنگ

خرجهاي تخريبي

یک شنبه 21 دی 1393  4:47 AM
تشکرات از این پست
moradi92 Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

خرجهاي تخريبي

خرجهاي تخريبي به دو روش تقسيم مي شود :

1- پيش افروزهاي ساده (آتش گذاري ساده)

2- پيش افروز الكتريكي (آتش گذاري الكتريكي)

پيش افروز ساده و روشهاي آتش گذاري ساده را توضيح دهيد؟ منظور از مسلح كردن به روش ساده آماده كردن خرج عامل به روش غيرالكتريكي است. لوازم مورد نياز اين كار عبارتند از : يك چاشني ساده كه موج انفجار لازم را براي انفجار خرج پديد مي آورد و يك تله فيتيله ملايم يا باروتي كم شعله آتش مناسب براي انفجار چاشني را حاصل مي كند و يك آتش زنه يا كبريت كه فيتيله را روشن كند.

آتش گذاري ساده را توضيح دهيد؟ در اين روش انفجار توسط يك پيش افروز ساده انجام مي شود كه طرز كار به صورت زير مي باشد :

الف) يك قطعه 16 اينچي از سر آزاد فيتيله باروتي را بريده و به دور بياندازيد، زيرا ممكن است فيتيله باروتي به علت جذب رطوبت فاسد شده باشد، سپس 3 فوت فيتيله باروتي را جدا نموده و سرعت سوزش آن را در محل اندازه مي گيريم.

ب) طول لازم از فيتيله باروتي را با توجه به حداقل مسافت تاميني انتخاب مي كنيم.

پ) يك چاشني ساده را برداشته و داخل آن را بازديد مي كنيم تا جسم خارجي در آن نباشد.

ت) فيتيله باروتي را بطور عمودي رو به بالا نگه داشته و چاشني غيرالكتريكي را به آرامي رو به آن قرار مي دهيم تا فيتيله باروتي درون چاشني قرار گيرد و با كمك انبردست تنگ كن به فاصله يك هشتم تا يك چهارم، دهانه چاشني را تنگ مي نمائيم.

ج) آتش زنه (ام-60) را در سر ديگر فيتيله محكم مي نمائيم.

چ) به منظور انفجار خار ضامن آتش زنه را بيرون آورده و حلقه كشش آن را محكم مي كشيم.

يكي از ابزارهاي مهم در جنگ استفاده از مواد منفجره و تله گذاري براي انهدام نفرات و خودروهاي دشمن مي باشد از قبيل : مين و مواد منفجره و پيش افروزها و آتش زنه ها و انواع آتش گذاريها

انواه پيش افروزها را نام برده و پيش افروز الكتريكي يا برقي را توضيح دهيد؟

پيش افروزها يا سيستم آتش گذاري خرجهاي تخريبي به دو روش انجام مي شود :

1- پيش افروزهاي ساده

2- پيش افروز الكتريكي (آتش گذاري الكتريكي)

پيش افروز الكتريكي يا آتش گذاري برقي : در اين سيستم يك جرقه الكتريكي يا يك جريان برق سبب ايجاد انفجار گرديده و خرج عمل مي نمايد، وسايل لازم براي پيش افروز الكتريكي عبارتند از

: يك چاشني الكتريكي و كابل انفجار و ماشين انفجار (باطري)

 

آتش گذاري الكتريكي را توضيح دهيد؟

 در اين سيستم الكتريسيته سبب انفجار چاشني مي گردد؛ كه طرز كار آن به شرح زير مي باشد:

الف) مواد منفجره را به طور مناسب در محل خود قرار دهيد.

ب) كابل انفجار را در سمت منفجرخ به موضع تخريب روي زمين پهن كنيد.

پ) چاشني الكتريكي را آزمايش كنيد، بدين ترتيب كه دو سر آزاد سيم چاشني را به گالوانمتر متصل نمائيد، در صورتيكه چاشني سالم باشد عقربه حركت مي نمايد (گالوانمتر بايستي بازديد شود، كه باطري داخل آن از نوع معمولي نباشد).

ت) كابل انفجار را آزمايش كنيد در مرحله اول در انتهاي سمت چرخ را به يكديگر متصل كنيد و دو سر آزاد كابل را به گالوانمتر وصل مي نمائيم كه در صورت سالم بودن كابل، عقربه حركت مي نمايد، در غير اين صورت كابل پاره شده است.

در مرحله دوم انتهاي كابل سمت خرج را از همديگر جدا كرده و دو سر آزاد كابل را به گالوانمتر وصل و در صورت اينكه مدار آتش سالم باشد، عقربه گالوانمتر حركت نخواهد كرد.

دو سر آزاد كابل انفجار را به ماشين بخار وصل مي نمائيم و با عمل ماشين انفجار (چرخاندن، فشار دادن يا كشيدن دستگيره) برق توليد شده و سبب انفجار چاشني و سپس انفجار خرجها خواهد شد.

انواع مدارها را در سيستم آتش گذاري الكتريكي توضيح دهيد؟ الف) مدار سري معمولي ب) مدار سري جست قورباغه اي پ) مدار مختلف (سري ـ موازي) ت) مدار موازي

 

 

 

یک شنبه 21 دی 1393  4:48 AM
تشکرات از این پست
moradi92 Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آموزش جنگ

پوشش

حایلی است که سرباز را در برابر آتش دشمن حفظ می کند که طبیعی یا مصنوعی است طبیعی مثل گودالها- جویها- ضدشیبها و مصنوعی مثل چاله ها- سنگرها- دیوارها گودیهای بیشتر از 20 سانتی متر پوشش را فراهم می کنند سرباز باید با چشم عادت کند که در روی زمین همیشه پوشش را برای خود در نظر بگیرد تا عدت به یافتند پوشش و مهارت در کاربرد سلاح و فنون کادر رزم را جهت ایجاد حفاظت از خود بکار بگیرد.

 

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:24 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

اختفاء

اختفاء: حفاظت در برابر دید دشمن که دو نوع طبیعی (بوته ها- علفها و کنده درختها) و مصنوعی مثل (تور- علف- برگ – پارچه) می باشد. اختفاء سرباز را از تیر دشمن حفاظت نمی کند فقط دید دشمن را نسبت به خود مخفی می کند.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:25 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

قواعد اختفا

قواعد اختفاء: از حرکت بی مورد دوری کنید/ از تمام وسایل اختفاء استفاده کنید/ (با زمینه پشت سر همرنگ شوید استفاده از سایه اجسام)/ در هنگام دیده بانی پایین قرار بگیرید/ اشیاء براق را نمایان نسازید/ از خط افقی دوری کنید/ خطوط منظم پیرامون اشیاء را به هم بزنید/ سکوت را رعایت کنید.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:26 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

دیده بانی

دیده بانی: طرز پاییدن یک منطقه را دیده بانی می گویند.

قواعد دیده بانی در روز:(مرحله 1) اجرای یک کاوش کلی و سریع از نظر هدفهای مشخص رنگهای غیر طبیعی، تغییر منظرها و حرکات موجود در منطقه. 1. انداختن یک نگاه مستقیم به مرکز منطقه (از جلو وعقب) 2. بلند کردن سر و دیدن منطقه تا حدی که باید پاییده شود. 3. اگر منطقه وسیع باشد عمل دیدن را در چند قسمت از منطقه تکرار کرد . (مرحله 2) تمام منطقه را باید به طور مداوم پایید. پاییدن از نزدیکترین زمین و از جلو به عقب : 1. ابتدا نوار باریکی از زمین به عمق 50 متر در جلوی موضع از راست به چپ و موازی با خط موضع پاییده شود 2. نوار باریک از عمق 50 متر و قسمتی از نوار اولی پاییده شود 3. این عمل را مداوم و متوالی انجام شود تا منطقه پاییده شود . اگر به نقطه مشکوک برخورد کردیم باید روی آن نقطه مکث نموده و آن را کاملاً کاوش نمود.

قواعد پاییدن در شب: به علت محدودیت دید در شب باید از حواس شنوایی – بویایی و بینایی استفاده کرد.

شرایط محل دیده بانی: دارا بودن حداکثر میدان دید/ داشتن پوشش و اختفاء/ دور بودن از نقاط مشخص/ داشتن زمینه تاریک.

بهترین محل دیده بانی خط الرأس نظامی است و بدترین محل خط الرأس جغرافیایی است. زیرا دیده بان در این محل زمینۀ پشت سرش مرئی است و از خط افقی دیده می شود.

عوامل فیزیکی مؤثر بر دیده بانی هوایی: اندازه هواپیما و زاویه دید / تمایز با زمینه شرایط دید/ پوشش/ عوارض.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:27 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

تکنیکهای جستجوی اهداف

تکنیکهای جستجوی اهداف

تکنیکهای جستجوی اهداف: آرامش و سکوت چشمها به ویژه در مورد اهداف بالای سطح اند/ خود را از کمی دید در اثر تابش نور مستقیم خورشید مصون نمایید/ جمع کردن چشمها یا جمع و نیمه بستن کردن چشمها در دیدن فواصل دور با تمرکز/ نگاه عمیق به هواپیما و عدم روگردانی از آن به سبب گم کردن هدف/ کم کردن محدوده دید/ و یافتن سریع هواپیما.

روشهای جستجوی اهداف: برای یافتن هواپیماها دیده بانها به دو روش بهره می گیرند :

1) جستجوی افقی: دیده بان خط افق را تا زاویه 20 درجه دیده و چشمانش را با حرکات کوتاه به آسمان خیره می کند و مسیر مقابل را در عرض می یابد این روند تا زیر خط افق ادامه می دهد تا هواپیماهای در ارتفاع کم را شناسایی کنند.

2) جستجوی عمودی: دیده بان خط افق را برای نقطه شروع و نقطه معینی از زمین را به عنوان مرجع معین کرده و جستجوی آسمان را شروع می کند دیده بان با حرکات کوتاه چشم به طرف بالا آسمان را می بیند و به عقب و پایین خیره می شود و تا سطح زمین ادامه می دهد و زیر سطح افق را جستجو می کند تا هواپیماهایی که در سطح بسیار پایین تر پرواز می کنند را هم مشاهده می کند.

نحوۀ گزارش دادن نقاط: کی؟ چه؟

1) کی؟ یک عده دشمن در حدود یک دسته

2) چه؟ مشغول سنگر کنی بوده اند.

3) کی (چه وقت)؟ در ساعت 09:30 روز جاری

4) کجا؟ در روی تپه 787

5) چطور؟ در یک خط ستون با تجهیزات انفرادی

6) چرا؟ قصد پدافند از شمال ارتفاع را دارند

زمین منتخب یک سرباز برای تیراندازی: کاربرد مفید سلاح خود را ببیند/ زاویه بی روح در حد مسافت برد مفید سلاح نباشد/ و مناسب تیراندازی باشد.شرایط زمین تیراندازی:

در نزدیکی مناطق برجسته و نمایان نباشد / دارا بودن میدان دید و تیر تا برد مفید

جنگ افزار/ داشتن پوشش و اختفاء برای: 1)تا جایی که امکان دارد از پهلوها محفوظ باشد 2) زمینه پشت سرآن تاریک باشد (آسمان *  نباشد) 3) در نزدیکی مناطق برجسته و نمایان نباشد 4) در سایه و یا حد مشترک اراضی با رنگهای مختلف باشد. 5) مانع تیراندازی دیگران به ویژه تیر بارها نگردد. 6) محل آن برای تیراندازی راحت باشد.

تذکر: از نزدیک شدن به موانعی که ممکن است سبب کمانه یا ذوب شدن گلوله ها گشته و خطری بزرگ برای چشمها ایجاد کند دوری کرده و در صورت اجبار بهتر است روی آنها را با قشری از خاک یا گل باید پوشاند.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:30 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

نحوۀ حفاظت در برابر تیرهای دشمن

نحوۀ حفاظت در برابر تیرهای

نحوۀ حفاظت در برابر تیرهای با خط سیر کشیده و منحنی:

با خط سیر کشیده: به محض تیراندازی به سرباز وی باید فوراً جان پناه بگیرد و به زمین بچسبد و دراز بکشد سپس باید محل مناسبی را انتخاب و خود را به آن برساند. محل انتخابی باید اختفاء و پوشش داشته باشد زیرا بدون دید دشمن باید به او تیراندازی کند در مسافت دور خط سیر گلوله منحنی شده و مثلاً در 2000 متر گلوله 30 متر بالا می رود و برآمدگی ها را می تراشد و سنگرهای گود و تنگ بهترین حفاظت را به وجود می آورند. در مسافت نزدیک خط سیر گلوله تراشنده است و یک مانع کوتاه محافظ خوبی است .اگر قطر آن کافی و مناسب باشد بدین صورت که (شن 60cm)، (خاک رس 1 متر)، (چمنزار 80cm)، (تنه درخت تنه انسان برف فشرده 3 متر)، (دسته علف گندم یا جو 6/5 متر)، (تنه درخت کاج 1 متر)، (تنه درخت بلوط 60cm)، (دیوار آجری 30cm)، (دیوار سنگی سخت 15cm)، (فولاد 12cm)، (قلوه سنگ 30cm).

با خط سیر منحنی: باید در محل گود و باریک قرار گرفت تا ترکشها از بالای سر عبور کنند. در برابر گلوله های افشان کلاه فولادی سرباز و سر پناه سنگرها به قطر 65 سانتی متر مناسب است.

 

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:31 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

حالتهای آماده کردن زمین برای تهیه سنگر:

 

حالتهای آماده کردن زمین برای تهیه سنگر:

1) زیر دید و آتش دشمن     2) خارج از دید دشمن

نحوه استفاده از سلاحهای انفرادی در حرکت: در عملیات آفندی و در توقف برای سلاح را پاک و روغن کاری کند ندارد پس زمین اکتسابی را طوری انتخاب می کنند که حداکثر شرایط یک موضع تیر خوب را دارا باشد و در حرکت باید تیراندازی نمود. پس:

در هنگام هر تیراندازی در حرکت باید توقف کرد / سرباز هدف و دشمن را دقیق شناخته و تا هدف را دید غیر ارادی عکس العمل نشان داده و تیراندازی کند / سرباز

سریع تصمیم گرفته و فنون آتش و ورزیدگی در تیراندازی داشته باشد.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:32 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

نحوه استفاده از سلاحهای انفرادی در توقف

نحوه استفاده از سلاحهای انفرادی در توقف: اگر توقف کوتاه مدت باشد از حفاظت طبیعی زمین مثل شیارها و حفره ها استفاده کرده و سلاحها را طوری قرار داده تا با آتش مناسب پوشش خوبی را با حداکثر اختفاء و حفاظت از دیده بانی هوایی- زمینی و آتش دشمن فراهم نماید و سریعاً سنگرهای استاندارد تهیه و توسعه یابند و مواضع فریبنده یا مصنوعی هم برای فریب دشمن تهیه نمود ابزار سنگ کنی توسط بیل انفرادی- کارد سنگری- سر نیزه- کلاه آهنی یا بیل و کلنگ مهندسی تأمین می شود.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:33 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

موضع

موضع: محل یک یگان/سرباز/سلاحی که از آنجا به دشمن تیراندازی می شود را موضع می گویند.

شرایط موضع: داشتن میدان دید و تیر/ دارا بودن اختفاء و پوشش/ داشتن ارتباط با مواضع مجاور/ از نظر جنس زمین با وسایل انفرادی قابل کندن باشد/ حداکثر حفاظت را با کمترین زمان و کار تأمین نماید/ در سمتهای مختلف امکان تیراندازی داشته باشد.

انواع موضع:

 اصلی: موضعی است که اجرای مأموریت اصلی به نحو مطلوب از آن امکان پذیر باشد .

یدکی: موضعی که در صورت کشف یا از بین رفتن موضع اصلی بتوان مأموریت اصلی را از آن موضع انجام داد.

فرعی: اگر به عللی مأموریت از موضع اصلی و یدکی اجرا نگردد از آن استفاده شود و یا با کمک آن بتوان در سمت دیگری با دشمن مقابله نمود.

براساس زمان انواع موضع: با فرصت: در صورت داشتن وقت کافی و یا با در نظر گرفتن شرایط یک موضع خوب ایجاد می گردد

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:34 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
دسترسی سریع به انجمن ها