0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های مهندسي كامپيوتر

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
مهندسي كامپيوتر نرم افزار
توسط:978130021
چهارشنبه 11 خرداد 1401   5:41 PM
پاسخ :
9
بازدید :
50
مهندسي كامپيوتر نرم سخت افزار
زیر تالارها:   • 

ریزپردازنده

  • 

معماری‌ کامپیوتر

توسط:aydaaa
شنبه 13 مرداد 1397   3:38 PM
پاسخ :
6
بازدید :
1

تالار مهندسي كامپيوتر

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390   2:34 PM
توسط:fardamg
پاسخ :
2
بازدید :
1497
 
یک شنبه 10 اسفند 1393   1:49 AM
توسط:mhark73
پاسخ :
3
بازدید :
3156
جمعه 5 دی 1393   3:36 AM
توسط:mina28
پاسخ :
2
بازدید :
23880
یک شنبه 16 شهریور 1393   1:23 AM
توسط:ma_444
پاسخ :
0
بازدید :
2407
پنج شنبه 6 شهریور 1393   3:59 PM
توسط:alirezastar123
پاسخ :
0
بازدید :
5493
شنبه 18 آبان 1392   9:45 PM
توسط:hoseinmos
پاسخ :
10
بازدید :
988
سه شنبه 30 مهر 1392   9:32 AM
توسط:mehdi2388
پاسخ :
0
بازدید :
5550
پنج شنبه 18 مهر 1392   11:23 AM
توسط:talebiht
پاسخ :
0
بازدید :
2338
شنبه 26 مرداد 1392   6:26 PM
توسط:parvizx
پاسخ :
0
بازدید :
812
دوشنبه 6 خرداد 1392   7:15 PM
توسط:amohammad57
پاسخ :
0
بازدید :
1691
دوشنبه 6 خرداد 1392   7:02 PM
توسط:amohammad57
پاسخ :
0
بازدید :
5280
دوشنبه 6 خرداد 1392   6:49 PM
توسط:amohammad57
پاسخ :
0
بازدید :
2226
یک شنبه 20 اسفند 1391   4:34 PM
توسط:samadpour
پاسخ :
1
بازدید :
855
شنبه 23 دی 1391   10:59 AM
توسط:mbh17_2006
پاسخ :
0
بازدید :
1804
شنبه 2 دی 1391   12:29 PM
توسط:sajad2007
پاسخ :
0
بازدید :
5306
دوشنبه 28 فروردین 1391   10:48 PM
توسط:mehdi0014
پاسخ :
101
بازدید :
14859
دوشنبه 28 فروردین 1391   5:35 PM
توسط:mehdi0014
پاسخ :
54
بازدید :
6855
پنج شنبه 10 فروردین 1391   3:49 AM
توسط:aryanss
پاسخ :
1
بازدید :
1735
پنج شنبه 10 فروردین 1391   2:31 AM
توسط:aryanss
پاسخ :
1
بازدید :
1242
دوشنبه 22 اسفند 1390   3:38 PM
توسط:mehdi0014
پاسخ :
0
بازدید :
3573
دوشنبه 22 اسفند 1390   3:37 PM
توسط:mehdi0014
پاسخ :
0
بازدید :
1223
دسترسی سریع به انجمن ها