0

تراکم (آرايش) دانه‌ها – Packing

 
DRAGON333
DRAGON333
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1391 
تعداد پست ها : 8083
محل سکونت : سیستان و بلوچستان خاش

تراکم (آرايش) دانه‌ها – Packing
شنبه 30 فروردین 1393  1:02 PM

تراکم (packing) عبارتست از فاصله بين دانه‌هائى که فابريک رسوبى را تشکيل مى‌دهند. گر چه تراکم با فابريک ارتباط دارد ولى با آن يکى نيست. تراکم دانه‌ها در سنگ رسوبى بسيار حائز اهميت است زيرا تخلخل و تراوائى سنگ را معين مى‌کند.
تراکم بستگى به اندازه دانه‌ها، شکل و جورشدگى آنها دارد. موقعيکه رسوبات انباشته مى‌شوند اتصال بين دانه‌ها، نقطه‌اى و يا مماس است ولى مقطعى که از يک سنگ گرفته مى‌شود بندرت از اين نقاط اتصال عبور مى‌کند. در چنين مقاطعى اکثر دانه‌ها ظاهراً بدون اتصال ديده مى‌شوند. گرچه فابريک سنگ در واقع يک فابريک تراکم يا (Grian – supported) مى‌باشد.
در موقعيکه رسوبات تحت فشار قرار ميگيرند (دياژنز فشردگى)، کنتاکت دانه‌ها کشيده، محدب و مقعر (concavo convex) و يا دندانه‌اى (sutured) ميگردد.
در صورتيکه مقدار ماتريکس زياد باشد دانه‌ها بطور شناور در ماتريکس ديده مى‌شوند که به آن فابريک شناور – (mud-supported) گفته مى‌شود.
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها