0

آشنایی با اسلحه دراگونوف

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

مقررات مربوط به تهيه خرجها را بگوئيد؟
چهارشنبه 17 دی 1393  5:08 AM

1- از استعمال نمونه هاي مختلف چاشني در يك مقدار خودداري نمائيد.

2- فراموش ننمائيد اگر با چاشني كار مي كنيد برگه اتصال را قبل از انفجار برداريد.

3- در طي طوفانهاي توام با رعد و برق يا چنانچه وقوع رعد و برق نزديك است از مسلح كردن و اتصال مدار برقي خودداري نمائيد.

4- دهانه چاشني را با دندان و يا با چاقو تنگ و فشرده نمائيد، براي اين كار از انبردست ويژه ي (ج ـ ام) استفاده كنيد (تنگ كن)

5- هرگز فيتيله باروتي كوتاه نگردد و سرعت سوزش فيتيله را قبلاً آزمايش كنيد.

6- فيتيله باروتي را پيچ و تاب نداده و از زدن دورهاي تند بدان خودداري نمائيد.

7- چاشني را پيش از استعمال بدقت وارسي نموده و مطمئن شويد خاك و مواد خارجي در آن وجود نداشته باشد.

8- هنگام راندن فيتيله به درون چاشني از ايجاد فشار يا پيچش گرداندن چاشني بپرهيزيد، اگر انبردست موجود نيست فقط مي توان از يك تله چوب نوك تيز و مناسب براي سوراخ كردن خرج استفاده كرد.

مقررات خرج گذاري :

الف) خرج مسلح شده را با فشار به درون سوراخ خرج نمائيد.

ب) در طي آموزش هنگام خرج گذاري روي چوب، فولاد، بتن، يا ساير مصالح مانند آن خرج را در سمت نزديك تماشاكنندگان قرار دهيد تا قطعات پرتاب شده دور از آنها و در سمت مخالف پرتاب گردد.

تشکرات از این پست
tachberdee
دسترسی سریع به انجمن ها