0

آشنایی با اسلحه دراگونوف

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

مين و تخريبات نظامي
چهارشنبه 17 دی 1393  5:02 AM

علت احداث میادین مین: منظور متوقف نمودن، ضربه زدن، مصدوم نمودن و از بین بردن افراد و تجهیزات نیروهای خودی و نیروی ما جهت حفظ افراد و تجهیزات اقدام به مین گذاری می کنند.

تعریف مین: ظرفی است توخالی حاوی مقدار معینی مواد منفجره جهت تخریب و ایجاد خسارت به خودروها – قایقها – هواپیماها که باعث زخمی کشته شدن و یا از کار افتادن فرد یا تجهیزات می گردد مکانیزم تحریک مین توسط حرکت هدف / گذشت زمان/ وسایل کنترلی می باشد و مینها جهت ایجاد خسارت به دشمن کند کردن حرکت و یا حفاظت از مواضع مهم کاربرد دارد.

مین

مینهای ضد نفر: جهت کشتن و مجروح کردن افراد طراحی شده هنگامی عمل کرده که پای فرد روی آن رفته و یا سیم تله متصل به آن کشیده شود و یا زمان برگشت حالت ارتجاعی سیم تله عمل نمید و یا به وسیله ابزار کنترلی مکانیکی و یا الکتریکی منفجر می شود و عمل می کند. این مینها را زیر زمین یا روی زمین یا بالاتر از سطح زمین کار می گذارند.

مینهای ضد تانک:جهت از کار افتادن و نابود کردن خودروها و تانکها طراحی شده اند و نیاز به حداکثر فشار جهت انفجار دارند و هریک حاوی 5/1-14 kg ماده منفجره هستند و فشار بیش از 135 کیلوگرم باعث انفجار آنها می شود و یا دراز حساسیت ماسوره و یا در مرکز ثقل قرار گرفتن فشار بر روی مین بر اثر فشار کمتر هم منفجر می شود.

تشکرات از این پست
tachberdee
دسترسی سریع به انجمن ها