0

اشعار اجرا شده توسط جواد مقدم

 
09303495228
09303495228
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 8721
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:اشعار اجرا شده توسط جواد مقدم
چهارشنبه 28 اسفند 1392  6:28 PM

شمع رخ تو ديديم پروانه شديم رفت
عاقل بود عاقل ما ديوانه شديم رفت
حاجت نبود ما را سلطاني عالم
ما حلقه به گوش اين ميخانه شديم رفت
من نالايق اما عاشق
آقا چقد عاشق داري جل الخالق !
شمع رخ تو ديديم پروانه شديم رفت
عاقل بود عاقل ما ديوانه شديم رفت
حاجت نبود ما را سلطاني عالم
ما حلقه به گوش اين ميخانه شديم رفت
من نالايق اما عاشق
آقا چقد عاشق داري جل الخالق !
آقام آقام آقام آقام آقام آقام
لطفي شد و از نورت مه پاره شديم رفت
دردي شد و از هجرت آواره شديم رفت
تو کرب و بلايي و ما در دل غربت
اي پادشه خوبان بيچاره شديم رفت
تا دريا شم تا آقا شم
نگاه خودت رو ميخواد من کي باشم
من نالايق اما عاشق
آقا چقد عاشق داري جل الخالق !
آقام آقام آقام آقام آقام آقام
ما مست مي ناب اين باده شديم رفت
بين حرمت بر خاک افتاده شديم رفت
بين سايه ي رويت بر ديوار دل ما
شد سينه ي ما صدچاک دلداه شديم رفت
بين سايه ي رويت بر ديوار دل ما
شد سينه ي ما صدچاک دلداه شديم رفت
اشکاي ما درياي ما
چقد آقا خوش روزيند چشماي ما
من نالايق اما عاشق
آقا چقد عاشق داري جل الخالق !
آقام آقام آقام آقام آقام آقام
شمع رخ تو ديديم پروانه شديم رفت
عاقل بود عاقل ما ديوانه شديم رفت
حاجت نبود ما را سلطاني عالم
ما حلقه به گوش اين ميخانه شديم رفت
حاجت نبود ما را سلطاني عالم
ما حلقه به گوش اين ميخانه شديم رفت
من نالايق اما عاشق
آقا چقد عاشق داري جل الخالق !

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها