0

ارشد معماری

 
mohamad_mohamad_mohammad
mohamad_mohamad_mohammad
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1392 
تعداد پست ها : 442
محل سکونت : تهران

معرفی ارشد معماری رشته مطالعات معماری ایران
دوشنبه 19 اسفند 1392  10:53 AM

معرفی رشته مطالعات معماری ایران

دوره كارشناسي ارشد مطالعات ايران به بازنگري و تعمق در پيشينه تاريخي معماري، شهر و شهرنشيني ايران و بسط و تعميق دانش موجود در اين زمينه ميپردازد. بديهي است در توضيح و تبيين مشخصات معماري و شهر به عنوان فضاي زيست ايراني در دورههاي مختلف علاوه بر پرداخت به سكونتگاهها و بناها، به شئونات ديگر زندگي انسان همانند فرهنگ، هنر، تاريخ و... پرداخته ميشود.

هدف از برگزاري دوره كارشناسي ارشد مطالعات معماري ايران تربيت پژوهشگر تاريخ معماري، بسط و گسترش دانش در زمينه تاريخ پرافتخار معماري ايران است.

فارغالتحصيلان اين دوره ميتوانند به عنوان پژوهشگر تاريخ معماري و شهرسازي ايران در مراكز پژوهشي مرتبط اعم از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، سازمان ميراث فرهنگي، گروههاي باستانشناسي اشتغال داشته باشند يا به عنوان مدرس تاريخ معماري و شهرسازي در دانشگاهها به امر تدريس بپردازند و يا به عنوان مشاور در گروههاي علمي، طراحي معماري و شهرسازي به كار اشتغال ورزند

خلیج فارس

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها