0

ارشد معماری

 
mohamad_mohamad_mohammad
mohamad_mohamad_mohammad
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1392 
تعداد پست ها : 442
محل سکونت : تهران

معرفی ارشد معماری قسمت 2
دوشنبه 19 اسفند 1392  10:45 AM

معرفی گرایشهای زیرشاخه مهندسی معماری

چند سالی است که در مقطع کارشناسی ارشد جدای از رشته معماری (بدون گرایش)‌، گرایشهای مختلفی در برخی از دانشگاهها ارائه میشود. نکته حائز اهمیت در خصوص این زیرشاخهها این است که انتخاب هر یک از آنها پس از اعلام نتایج اولیه (آزمون تئوری) امکانپذیر است و در ادامه نیز بایستی اسکیس معماری را پشتسر بگذارید، لذا راه ورود به این گرایشها شرکت کردن در همان کنکور معماری (تئوری و عملی) است.

در صورتی که در گرایش مهندسی معماری مجاز شده باشیم، در زمان انتخاب هم امکان انتخاب مهندسی معماری (بدون گرایش) و هم امکان انتخاب گرایشهای زیرشاخهای آنرا خواهیم داشت.

از آنجا که عنوان همه این رشتهها مهندسی معماریست و تنها پسوند گرایش خواهند یافت، در مقطع کارشناسی ارشد تعدادی درس مشترک در تمامی آنها ارائه خواهد شد، تفاوت محتوای این گرایشها در ارائه دروس اختیاری متفاوت و جهتگیری موضوعات و محتویات دروس با توجه به گرایش است. به طور مثال موضوع درس طراحی معماری 1 ارشد در گرایش معماری پایدار متناسب با این گرایش با محوریت پایداری تعیین و در گرایش فناوری با محوریت فناوری تعیین میشود. حتی درخصوص درسهایي همچون روش تحقیق، جدای از کلیات مشترک، موضوع مقالهای كه دانشجویان در پایان ترم ارائه میدهند بایستی در حیطه گرایششان باشد.

برخی از این زیرشاخهها برای دانشجویانی که به محتویات رشتهها (‌ نه عنوان رشتهها) علاقهمند هستند میتواند جالب توجه باشد، به طور مثال گرایش فناوری برای کسانی که به محتوای رشته تکنولوژی علاقهمندند و یا گرایش معماری پایدار برای افرادی که به دروس رشته انرژی تمایل دارند.

 گرایش معماری پایدار

این گرایش از نظر محتوای دروس تا حد زیادی به رشته انرژی معماری شباهت دارد ولی برخلاف رشته انرژی که زیرگروه مجموعه هنرهای ساخت است و آزمون اسکیس ندارد، برای ورود به رشته معماری پایدار بایستی کنکور و اسکیس معماری را پشتسر بگذارید.

  گرایش فناوری

این گرایش نیز از نظر محتوای دروس تا حد زیادی به رشته تکنولوژی معماری شباهت دارد ولی برخلاف رشته تکنولوژی که زیرگروه مجموعه هنرهای ساخت است و آزمون اسکیس ندارد، برای ورود به این رشته بایستی کنکور و اسکیس معماری را پشتسر بگذارید.

  گرایش طراحی مسکن

زمینه اصلی این گرایش، مباحث حیطه طراحی مسکن از مقیاس خرد تا کلان است و با توجه به نیاز کشورمان یکی از گرایشهاي کاربردی خواهد بود.

 گرایش فنی

این گرایش را میتوان تلفیقی از معماری و مباحث اجرایی عمرانی دانست و در طول دوره جزئیات اجرایی و مباحث فني دارای محوریت میباشند.

  گرایش طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی

آشنایی کاملتر با مباحث معماری اسلامی و طراحی فضاهایی با کاربری آموزشی فرهنگی از جمله مدرسه، دانشگاه، فرهنگسرا، مسجد و... از جمله رویکردهای اصلی این گرایش است.

   گرایش طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

از آنجاکه طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی همچون بیمارستان، کلینیکها و آسایشگاهها نیازمند آگاهی و بکارگیری ضوابط و آییننامههای متعدد در این خصوص میباشد لذا رویکرد اصلی این گرایش نیز آموزش طراحی این نوع بناها با رعایت قوانین و معیارهای مربوطه میباشد.

خلیج فارس

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها