0

ارشد معماری

 
mohamad_mohamad_mohammad
mohamad_mohamad_mohammad
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1392 
تعداد پست ها : 442
محل سکونت : تهران

معرف ی ارشد معماری
دوشنبه 19 اسفند 1392  10:43 AM

معرفی رشته کارشناسی ارشد معماری

رسالت اصلي رشته معماري، طراحي ساختمانهاي مفيد، زيبا و اصيل، ساماندهي به محيط مصنوع و شكلدهي به فضاي زندگي انسان، در توازن با طبيعت و متناسب با ارزشها و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است. معماري ضمن اين كه يك رشته فني و مهندسـي اسـت،در عيـن حال تخصصي مرتبط با شرايط يك جامعه ميباشد. به همين جهت آموزش رشته معماري به عنوان يك تخصص چندگرايشي، شامل مباحث فني و مهندسي است .

در اين راستا دانشجويان اين گرايش فرا ميگيرند مسائل مطرح در حوزه معماري را به درستي تحليل و ارزيابي كرده و سپس اطلاعات مورد نياز را جمعآوري، پالايش و سازمان داده و آنها را در طراحي ساختمانها و فضاهاي دلنشين و زيبا و عملكردي بكار بندند. به گونهاي كه باعث بهبود روزافزون زندگي افراد جامعه و كيفيت محيط گردند.

در مقاطع مختلف آموزشی، مقطع کارشناسی مقطعی آموزشی ،کارشناسی ارشد مقطعی آموزشی- پژوهشی و دکترا مقطعی پژوهشی میباشد، لذا در دوره ای که پیشرو دارید بار اصلی بر روی پروژهها و پژوهشهاست. در بسیاری از دانشگاهها شرط گرفتن مجوز دفاع از پایاننامه داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی پیرامون همان موضوع است. داشتن مقالات علمی پژوهشی و خصوصاًISI  از جمله مؤلفههای مؤثر برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند.

کار آن دسته از دانشجویانی که لیسانس غیرمعماری داشته و قصد ورود به این رشته از مقطع ارشد را دارند از این جهت دشوار خواهد بود که آنچه این افراد از معماری دیده و بدنبالش هستند اصولاً در مقطع کارشناسی ارائه میشود اگرچه دروسی به عنوان واحدهای جبرانی نیز در دوره ارشد به آنها ارائه میشود اما اکتفا به آنچه در دانشگاه ارائه میشود نتیجه پرباری نخواهد داشت. مگر کسانی که صرف داشتن مدرک به دنبال کارشناسی ارشد این رشته هستند.

در گرایش معماری دانشگاهها معمولاً دو یا سه درس با عنوان طرح معماری ارائه مینمایند. تفاوت این درس در مقطع ارشد نسبت به کارشناسی تأکید بیشتر بر مطالعات پروژه و  جامعتر بودن محتوای طرحها با نگاهی کلانتر به موضوع است.

فارغالتحصيلان گرايش مهندسي معماري ميتوانند در حيطههاي زير فعاليت داشته باشند:

فعاليت به عنوان مهندس مشاور معماري در جهت طراحي بناها

همكاري با گروه مهندسان مشاور معماري جهت طراحي و توسعه طرحها

نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عمليات اجراي ساختمان

مديريت و هماهنگي اجرايي پروژههاي گسترده در زمينه گرايش تخصصي

فعالیت در زمینه معماری داخلی و دکوراسیون

فعالیت در زمینه نرمافزارهای معماری

و......

خلیج فارس

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها