0

ترفند روز ، هر روز یک ترفند

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

نحوه افزودن System Restore به ویندوز سرور 2003
سه شنبه 13 اسفند 1392  7:42 PM

2003 یکی از پرکاربردترین سیستم عامل‌های مخصوص سرور است که ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت می‌باشد. یکی از عمده‌ترین نقص‌هایی که در این ویندوز به چشم می‌خورد نداشتن ابزار System Restore است. System Restore ابزاری است که پیش از این در ویندوز XP وجود داشت و کار اصلی آن بازیابی ویندوز خراب شده به ویندوز سالم در مواقع حساس و اضطراری است. در این ترفند قصد داریم نحوه نصب و اضافه نمودن ابزار System Restore به ویندوز سرور 2003 را برای شما بازگو نماییم.

 

 

در ابتدا دقت کنید برای انجام این ترفند در یکی از مراحل نیاز به CD نصب ویندوز XP دارید. پس پیش از هر کاری CD نصب این ویندوز را در دسترس خود داشته باشید.

در قدم اول، برنامه Notepad ویندوز را اجرا نمایید. برای این کار از منوی Start به All Programs و سپس Accessories بروید و بر روی Notepad کلیک کنید.
حال کد زیر را عیناً Copy کرده و در محیط Paste ،Notepad نمایید:
Windows Registry Editor Version 5.00
www.Tarfandestan.com
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]
"netsvcs"=hex(7):41,00,70,00,70,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,41,00,75,00,\
64,00,69,00,6f,00,53,00,72,00,76,00,00,00,42,00,72,00,6f,00,77,00,73,00,65,\
00,72,00,00,00,43,00,72,00,79,00,70,00,74,00,53,00,76,00,63,00,00,00,44,00,\
4d,00,53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,45,00,76,00,65,00,6e,00,74,\
00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,48,00,69,00,64,00,53,00,65,00,\
72,00,76,00,00,00,49,00,61,00,73,00,00,00,49,00,70,00,72,00,69,00,70,00,00,\
00,49,00,72,00,6d,00,6f,00,6e,00,00,00,4c,00,61,00,6e,00,6d,00,61,00,6e,00,\
53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,4c,00,61,00,6e,00,6d,00,61,00,6e,\
00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,\
4d,00,65,00,73,00,73,00,65,00,6e,00,67,00,65,00,72,00,00,00,4e,00,65,00,74,\
00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,4e,00,6c,00,61,00,00,00,4e,00,74,00,6d,00,73,00,\
73,00,76,00,63,00,00,00,4e,00,57,00,43,00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,\
00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,4e,00,77,00,73,00,61,00,70,00,61,00,\
67,00,65,00,6e,00,74,00,00,00,52,00,61,00,73,00,61,00,75,00,74,00,6f,00,00,\
00,52,00,61,00,73,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,74,00,\
65,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,00,00,53,00,61,00,63,00,73,00,76,\
00,72,00,00,00,53,00,63,00,68,00,65,00,64,00,75,00,6c,00,65,00,00,00,53,00,\
65,00,63,00,6c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,00,00,53,00,45,00,4e,00,53,00,00,\
00,53,00,68,00,61,00,72,00,65,00,64,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,\
00,00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,57,00,6b,\
00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,53,00,76,00,72,00,00,00,57,00,33,00,32,00,\
54,00,69,00,6d,00,65,00,00,00,57,00,5a,00,43,00,53,00,56,00,43,00,00,00,57,\
00,6d,00,69,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00,6d,00,53,00,70,00,00,00,\
77,00,69,00,6e,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,77,00,75,00,61,00,75,00,73,\
00,65,00,72,00,76,00,00,00,42,00,49,00,54,00,53,00,00,00,53,00,68,00,65,00,\
6c,00,6c,00,48,00,57,00,44,00,65,00,74,00,65,00,63,00,74,00,69,00,6f,00,6e,\
00,00,00,68,00,65,00,6c,00,70,00,73,00,76,00,63,00,00,00,75,00,70,00,6c,00,\
6f,00,61,00,64,00,6d,00,67,00,72,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00,6d,\
00,53,00,4e,00,00,00,53,00,52,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,\
00,00,00,00

پس از کپی کردن کد، از منوی File بر روی Save as کلیک کنید. سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند reg. و در محلی به دلخواه خود ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan1.reg قرار دهید و فایل را جهت دسترسی سریع در محیط دسکتاپ ذخیره کنید).


اکنون مجدداً Notepad باز کنید و کدهای زیر را به طور کامل در آن کپی کنید:
[version]
Signature="$CHICAGO$"
SetupClass=BASE
LayoutFile=layout.inf

[DefaultInstall]
CopyFiles=SRFlt_files,SRSvc_files,SR_files
AddReg=SRFlt_addreg,SRSvc_addreg,SR_addreg
ProfileItems=SRProfile
RegisterDlls=SR_register
DelReg=SRSvc_delreg

[DefaultInstall.Services]
AddService=sr,,SRFlt_service,SRFlt_event
AddService=srservice,,SRSvc_service,SRSvc_event

[Uninstall]
DelFiles=SRFlt_files,SRSvc_files,SR_files,SRWmi_files
DelReg=SRFlt_delreg,SRSvc_delreg,SR_delreg
UnregisterDlls=SR_register

[Uninstall.Services]
DelService=sr
DelService=srservice

[DestinationDirs]
SRFlt_files=12
SRSvc_files=11
SR_files=11,Restore

[SRFlt_files]
sr.sys,,,0x10000

[SRSvc_files]
srclient.dll,,,0x10000
srsvc.dll,,,0x10000
srrstr.dll,,,0x10000

[SRSvc_files.Security]
"D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)"

[SR_files]
filelist.xml,,,0x10000
rstrui.exe,,,0x10000
srframe.mmf,,,0x10000
srdiag.exe,,,0x10000

[SR_files.Security]
"D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)"

[SRProfile]
Name=%SR_UI_Link_Name%
CmdLine=11,restore,rstrui.exe
SubDir=%SR_UI_Link_SubDir%
InfoTip="@%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe,-2078"
DisplayResource="%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe",2048


[SRFlt_service]
DisplayName    = %SR_Filter_Name%
ServiceType    = 2    
StartType      = 0    
ErrorControl   = 1    
ServiceBinary  = %12%\sr.sys
LoadOrderGroup = "FSFilter System Recovery"

[SRSvc_service]
DisplayName    = %SR_Service_Name%
Description    = %SR_Service_Desc%
ServiceType    = 0x20  
StartType      = 2     
ErrorControl   = 1     
ServiceBinary  = %11%\svchost.exe -k netsvcs
Dependencies   = "RpcSs"

[SRSvc_event]
AddReg=SRSvc_event_addreg
DelReg=SRSvc_event_delreg

[SRFlt_event]
AddReg=SRFlt_event_addreg
DelReg=SRFlt_event_delreg

[SRFlt_addreg]
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","FirstRun",0x10001,1
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","DontBackup",0x10001,0HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"

[SRSvc_addreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRService\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%11%\srsvc.dll"HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"

[SR_addreg]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore","DisableSR",0x10001,0
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore","CreateFirstRunRp",0x10001,0
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Cfg","DiskPercent",0x10001,12
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\SnapshotCallbacks"
HKLM,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run","SRFirstRun",,"rundll32 srclient.dll,CreateFirstRunRp"

[SRSvc_event_addreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","EventMessageFile",0x00020000,"%11%\srsvc.dll"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","TypesSupported",0x00010001,7

[SRFlt_event_addreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","EventMessageFile",0x00020000,"%11%\IoLogMsg.dll;%12%\sr.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","TypesSupported",0x00010001,7

[SRFlt_delreg]
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","MachineGuid"
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","Disabled"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys"

[SRSvc_delreg]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost","SRGroup"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService"
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\FilesToSnapshot"

[SR_delreg]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore"

[SRSvc_event_delreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SRService"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","EventMessageFile"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","TypesSupported"

[SRFlt_event_delreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","EventMessageFile"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","TypesSupported"

[SR_register]
11,,srclient.dll,1

[Strings]
SR_Filter_Name  = "System Restore Filter Driver"

SR_Service_Name = "System Restore Service"
SR_Service_Desc = "Performs system restore functions. To stop service, turn off System Restore from the System Restore tab in My Computer->Properties"

SR_UI_Link_Name    = "System Restore"
SR_UI_Link_SubDir  = "Accessories\System Tools"

این فایل را نیز با نام دلخواه و پسوند inf. ذخیره بفرمایید. به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan2.inf قرار دهید.

دقت کنید جهت راحتی شما ما این دو فایل را آماده کرده‌ایم و شما می‌توانید بدون انجام دو عمل فوق آنها را به صورت آماده از لینک زیر دانلود کنید:


در مرحله بعدی بر روی فایل خود با پسوند reg دوبار کلیک کرده و در پیغام ظاهر شده گزینه Yes را انتخاب کنید.
حال اطمینان پیدا کنید CD نصب ویندوز XP در درون CD-ROM قرار گرفته است.
سپس (ترفندستان) بر روی فایل با پسوند inf راست کلیک کنید و گزینه Install را انتخاب کنید.
در هنگام نصب این فایل پنجره‌ای پدیدار می‌شود که بایستی با انتخاب دکمه Browse، فولدر به نام i386 را در درون CD ویندوز XP انتخاب نمایید تا عملیات نصب با موفقیت انجام پذیرد.
پس از اتمام نصب این فایل، یک بار ویندوز را Restart نمایید.

پس از اجرای مجدد ویندوز، با مراجعه به منوی Start و مسیر All Programs/Accessories/System Tools ابزار System Restore در دسترس خواهد بود.

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها