0

تکنولوژی Widi چیست؟

 
voiceofrain
voiceofrain
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 2005
محل سکونت : اصفهان

برخی از پردازنده های اینتل با تکنولوژی WiDi
یک شنبه 8 دی 1392  2:33 PM

Compare
Select All
Product Name Launch Date # of Cores Max TDP Recommended Customer Price Processor Graphics
Select Intel® Celeron® Processor 2957U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q4'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
Select Intel® Celeron® Processor 2961Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Q4'13 2 11.5 W N/A Intel® HD Graphics
Select Intel® Celeron® Processor 2981U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q4'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
Select Intel® Pentium® Processor 3558U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q4'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
Select Intel® Pentium® Processor 3561Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Q4'13 2 11.5 W N/A Intel® HD Graphics
Select Intel® Atom™ Processor Z3740
(2M Cache, up to 1.86 GHz)
Q3'13 4   TRAY: $32.00 Intel® HD Graphics
Select Intel® Atom™ Processor Z3770
(2M Cache, up to 2.39 GHz)
Q3'13 4   TRAY: $37,00 Intel® HD Graphics
Select Intel® Atom™ Processor Z3770D
(2M Cache, up to 2.41 GHz)
Q3'13 4   TRAY: $37,00 Intel® HD Graphics
Select Intel® Atom™ Processor Z3740D
(2M Cache, up to 1.83 GHz)
Q3'13 4   TRAY: $32,00 Intel® HD Graphics
Select Intel® Core™ i5-4200H Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'13 2 47 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i3-4000M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i3-4005U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $275,00 Intel® HD graphics 4400
Select Intel® Core™ i7-4960HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'13 4 47 W TRAY: $657.00 Intel® Iris™ Pro graphics 5200
Select Intel® Core™ i5-4300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD graphics 4400
Select Intel® Core™ i3-4100M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i5-4300M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i5-4200M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4600M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i3-4012Y Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i3-4020Y Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i5-4202Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i5-4210Y Processor
(3M Cache, up to 1.90 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i5-4300Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 2 11.5 W TRAY: $297.00 Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i5-4302Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i7-4600U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD graphics 4400
Select Intel® Core™ i7-4610Y Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD graphics 4200
Select Intel® Core™ i5-4330M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4950HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'13 4 47 W TRAY: $657,00 Intel® Iris™ Pro graphics 5200
Select Intel® Core™ i7-4850HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'13 4 47 W TRAY: $468,00 Intel® Iris™ Pro graphics 5200
Select Intel® Core™ i7-4750HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'13 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro graphics 5200
Select Intel® Core™ i5-4250U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'13 2 15 W N/A Intel® HD graphics 5000
Select Intel® Core™ i5-4350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $337,00 Intel® HD graphics 5000
Select Intel® Core™ i3-4010U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
Select Intel® Core™ i3-4100U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
Select Intel® Core™ i7-4550U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'13 2 15 W N/A Intel® HD graphics 5000
Select Intel® Core™ i7-4650U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $448,00 Intel® HD graphics 5000
Select Intel® Core™ i5-4200U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
Select Intel® Core™ i7-4500U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4400
Select Intel® Core™ i5-4200Y Processor
(3M Cache, up to 1.90 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD Graphics 4200
Select Intel® Core™ i3-4010Y Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q3'13 2 11.5 W N/A Intel® HD Graphics 4200
Select Intel® Core™ i3-4158U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 2 28 W TRAY: $337.00 Intel® Iris™ graphics 5100
Select Intel® Core™ i5-4258U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 28 W N/A Intel® Iris™ graphics 5100
Select Intel® Core™ i5-4288U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'13 2 28 W N/A Intel® Iris™ graphics 5100
Select Intel® Core™ i7-4558U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 28 W N/A Intel® Iris™ graphics 5100
Select Intel® Core™ i7-4700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4702HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4702MQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4800MQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 4 47 W BOX : $380.00
TRAY: $378.00
Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4900MQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 4 47 W BOX : $570,00
TRAY: $568,00
Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4930MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 4 57 W TRAY: $1096,00 Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-4700MQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 4 47 W N/A Intel® HD Graphics 4600
Select Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $346,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3380M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'13 2 35 W BOX : $269.00
TRAY: $266.00
Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3340M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'13 2 35 W BOX : $227.00
TRAY: $225.00
Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3687U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $346,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3437U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3537U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3337U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3230M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-3227U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-3130M Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3230M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Q1'13 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-3229Y Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3339Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3439Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3689Y Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'13 2 13 W TRAY: $362,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-2375M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225,00  
Select Intel® Core™ i3-2348M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-3840QM Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'12 4 45 W TRAY: $568,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3740QM Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'12 4 45 W BOX : $380,00
TRAY: $378,00
Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3940XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'12 4 55 W TRAY: $1096,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Q3'12 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3630QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3635QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-3120M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q3'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Q3'12 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-2365M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $225,00  
Select Intel® Core™ i3-2328M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $225,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2377M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 2 17 W N/A  
Select Intel® Core™ i3-3217U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q2'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-3110M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3520M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3360M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 2 35 W BOX : $269.00
TRAY: $266.00
Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3320M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 2 35 W BOX : $227,00
TRAY: $225,00
Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3667U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $346,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3427U Processor
(3M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $225,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3317U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q2'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3210M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3517U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i5-3210M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz, rPGA
Q2'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 4 55 W TRAY: $1096.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3820QM Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3720QM Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3610QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3615QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Q2'12 4 35 W TRAY: $378,00 Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) rPGA
Q2'12 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Select Intel® Core™ i3-2370M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2450M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2350M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2430M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2670QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $378,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2675QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $378,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2367M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q4'11 2 17 W TRAY: $250,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2435M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $225,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2640M Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $346,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2760QM Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $378,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2860QM Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2960XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q4'11 4 55 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2330M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $225,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2677M Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'11 2 17 W TRAY: $317.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2637M Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'11 2 17 W TRAY: $289.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2557M Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'11 2 17 W TRAY: $250,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2357M Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2467M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2540M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 2 35 W BOX : $269,00
TRAY: $266,00
Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2520M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2620M Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $266,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2310M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2410M Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2415M Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2629M Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2649M Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2657M Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'11 2 17 W TRAY: $317.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2617M Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i5-2537M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2720QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2630QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2820QM Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 4 55 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2635QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $378,00 Intel® HD Graphics 3000
Select Intel® Core™ i3-2312M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q2'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000

 

بـازم با گریه خوابم برد       بـازم خواب تــــو را دیدم

دوباره....

چقدر غمگینم و تنـــها  چقدر می خوام که باز بـارون بباره

 

بزن بــارون  ببار آروم  بروی پلکای خسته ام

بزن بــارون تو می دونی هنوزم یاد اون هستم

 

تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon mhvarzaneh shokraneh rasekhoon_weblog gholamalih nazanin123 amindadaadad AliFanoodi
دسترسی سریع به انجمن ها