0

احكام دیه و كفاره سقط جنین :

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

احكام دیه و كفاره سقط جنین :
دوشنبه 2 دی 1392  9:52 AM

دیه سقط جنین

 (همه مراجع) :  حمل در 40 روز اول نطفه بوده و دیه آن 20 دینار (مطابق با 15 مثقال طلای متعارف) و 40 روز بعد علقه بوده و دیه آن 40 دینار و 40 روز بعد مضغه بوده و دیه آن60 دینار است و دیه در بین این مراتب به همین حساب تقسیم می‌شود (هر دو روز یک دینار) و بعد از آنکه دارای استخوان شد 80 دینار و پس از آنکه گوشت پیدا کرد 100 دینار و هنگامی که روح در او دمیده شد اگر پسر باشد دیه او 1000 دینار و اگر دختر باشد دیه او 500 دینار است.

دیه جنین (مکارم):   هرگاه تنها نطفه باشد بیست مثقال شرعى طلا (20 دینار) و اگر به صورت خون بسته شده باشد چهل مثقال (40 دینار) و اگر مضغه باشد شصت مثقال (60 دینار) و اگر به صورت استخوان باشد بدون گوشت هشتاد مثقال (80 دینار) و اگر جنین کامل باشد و هنوز روح و حرکت نداشته باشد صد مثقال طلا (100 دینار) و اگر روح در آن دمیده شده باشد هزار مثقال (1000 دینار) در مذکر و پانصد مثقال (500 دینار) در مؤنث است (منظور از مثقال شرعى هیجده نخود است که سه چهارم مثقال معمولى است).

سلام سقط جنین هر چند در روزهای اول انعقاد نطفه باشد ،حرام و از گناهان بزرگ می باشدو این کار نوعی آدم کشی است وسبب به وجود آمدن مشکلات روحی و روانی فراوان و عذاب وجدان خواهد شدو علاوه بر اینها کسی که آن را سقط کند، باید به ورثة آن جنین دیه پرداخت کند.


پرداخت کننده دیه:

 ديه بر عهده مباشر سقط مى‌باشد. اگر دکتر مستقيماً سقط را انجام دهد ديه بر عهده اوست و اگر پرستار تزريق نمايد به عهده اوست و اگر مادر دارو را خورده بر عهده مادر مى‌باشد و در همه موارد ديه بايد به ورثه طفل پرداخت شود که در موارد اول و دوم پدر و مادر و در مورد سوم پدر است که اگر ايشان عفو نمايند ساقط مى‌شود هر چند گناه آن که قتل نفس يا مشابه آن باشد ثابت است.

 

مقدار کفّاره در سقط جنین عمدی:

 امام، بهجت، خامنه‌ای: بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند.

**خوئی، صافی، نوری: کفاره لازم نیست.

**سیستانی: در سقط جنین حتی بعد از دمیدن روح کفاره ثابت نیست.

**فاضل: بنابر احتیاط باید قاتل کفاره را بدهد. و بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند.

**مکارم: بنابر احتیاط باید کفاره بدهد.

**وحید: بنابر احتیاط، کفاره بپردازد. با فرض عمد بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها