0

کد برنامه sin در سی و سی ++

 
ramin_amol
ramin_amol
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 124
محل سکونت : mazandaran

کد برنامه sin در سی و سی ++
پنج شنبه 16 آبان 1392  10:13 PM

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

float fsin(float);

float fpi(void);

void main (void)

{

int x;

cout<< "Enter Number: ";

cin >> x;

 

cout<< "sin(" << x << ")= " << fsin(x);

getch();

}

float fsin(float x)

{

float R, Power, Fact=1, sum1=0, sum2=0;

int i=1, k=1;

x = ( fpi() / 180 ) * x;

Power = x;

do{

sum1 = sum2;

sum2 += (Power / Fact) * k;

Power *= x*x;

i += 2;

Fact *= i*(i-1);

k = -k;

R =(sum2-sum1>0)?(sum2-sum1):(sum1-sum2);

}

while(R > 0.0001);

return(sum2);

}

float fpi(void)

{

double p2=0, p1, R, i=1;

int sign=1;

do{

p1 = p2;

p2 += (4/i) * sign ;

sign = -sign;

i+=2;

R = (p2-p1)>0?(p2-p1):(p1-p2);

}

while(R > 0.000001);

return(p2);

}

تشکرات از این پست
siryahya takround
دسترسی سریع به انجمن ها