برای فرار از سکته مغزی چه بخوریم؟


به گفته محققان ژاپنی، مصرف چای سبز و قهوه می تواند خطر سکته مغزی را به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد


به گزارش انتخاب ؛ محققان مراکز Japan National Cerebral and Cardiovascular Center در ژاپن از ۸۳ هزار نفر بین سنهای ۴۵ تا ۷۴ سال در مورد میزان نوشیدن چای و قهوه پرسش کردند که به بطور متوسط ۱۳ سال این نوشیدنی ها توسط آنها مصرف شده است.نتیجه کار محققان نشان می دهد که یک فنجان قهوه و نوشیدن ۲ تا ۳ فنجان چای سبز خطر سکته مغزی را کاهش می دهد.