0

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

 
kor13650
kor13650
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 475
محل سکونت : کرمان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان
چهارشنبه 16 مرداد 1392  8:12 AM

اطلاعیه شماره۱- ثبت نام آزمون استخدامی قراردادی ۲۵-۰۵-۱۳۹۲ شروع شد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان درنظردارد جهت تأمین نیروی انسانی موردنیازخود ،در اجرای بند۳۲ بیست وپنجمین صورتجلسه مورخه ۵/۷/۹۱ هیأت امناء ،طبق مفاد دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی موضوع فصل چهارم آئین نامه اداری ، استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی مصوب هیأت امناء دانشگاه تعداد۲۵نفر ازافراد واجدشرایط(صرفاًبومی شهرستان سنندج)رابراساس ضوابط مندرج درمتن این آگهی ازطریق برگزاری آزمون کتبی عمومی، به صورت قراردادی(موضوع قراردادتبصره۵ماده ۳۱ آئین نامه اداری ، استخدامی) وماده ۳۲آیین نامه اداری،استخدامی وبارعایت مقررات استخدامی مصوب هیأت امنای دانشگاه پس ازسیر مراحل گزینشی براساس ضابطه انتخاب اصلح برای خدمت دربیمارستان ۳۴تختخوابی جراحی قلب شهید بروجردی سنندج وضمناًتعداد ۲۰نفر پرستارو۱نفرمسئول پذیرش ومدارک پزشکی باتوجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته شغلی پرستارشهرستانهای بیجار،قروه ودیواندره درآزمون استخدام قراردادی مورخه ۱۸/۱۲/۹۱ورشته شغلی مسئول پذیرش ومدارک پزشکی شهرستان سروآباد درآزمون استخدام قراردادی مورخه ۱۷/۳/۹۲دانشگاه بارعایت مقررات استخدامی وازطریق آزمون کتبی عمومی وتخصصی به صورت قراردادی(موضوع قرارداد تبصره۵ماده۳۱) پس ازسیرمراحل گزینشی براساس ضابطه انتخاب اصلح استخدام نماید

شرایط عمومی استخدام

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- داشتن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام (تا تاریخ ثبت نام در آزمون)
- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
- دارا بودن مدرک تحصیلیدانشگاهی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر
- داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
- داوطلبان استخدام قراردادی نباید مستخدم رسمی، پیمانی سایر دستگاه های دولتی و با بازخرید و یا بازنشته باشند

جدول پست های مورد نیاز:

برای دریافت لیست پست های مورد تقاضا به فایل آگهی مراجعه نمایید.

جدول زمانبندی آزمون:

 

شروع ثبت نام: ۱۳۹۲ دهم مرداد
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۲ نوزدهم مرداد
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۲ بیست و دوم مرداد
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۲ بیست و چهارم مرداد
تاریخ برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها