0

قسمتي از سخنان حكيم ابولقاسم فردوسي

 
faramarztm
faramarztm
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 316
محل سکونت : خراسان جنوبی

قسمتي از سخنان حكيم ابولقاسم فردوسي
دوشنبه 17 تیر 1392  7:46 PM

 

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند

 

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است .فردوسی خردمند

 

خرد برترین هدیه الهی است .فردوسی خردمند

 

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند

 

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی خردمند

 

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند

 

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . فردوسی خردمند

 

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . فردوسی خردمند

 

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . فردوسی خردمند

 

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد . فردوسی خردمند

 

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی .فردوسی خردمند

 

به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد . فردوسی خردمند

 

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! .فردوسی خردمند

 

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست . فردوسی خردمند

 

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند

 

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست .فردوسی خردمند

 

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی خردمند

 

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد .فردوسی خردمند

 

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی خردمند

 

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است . فردوسی خردمند

 

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند

 

آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد . فردوسی خردمند

 

از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند . فردوسی خردمند

 

جایگاه پرستش گران کوهستان است . فردوسی خردمند

 

آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد . فردوسی خردمند

 

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند

 

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند

 

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد .فردوسی خردمند

 

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید .فردوسی خردمند

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود .فردوسی خردمند

 

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت . فردوسی خردمند

 

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد .فردوسی خردمند

 

 

 

 وبلاگ اسوان مال من است

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها