0

اصطلاحات رایج مربوط به اینترنت

 
hojat20
hojat20
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 42154
محل سکونت : بوشهر

اصطلاحات رایج مربوط به اینترنت
دوشنبه 1 آذر 1389  6:57 AM

 

اصطلاحات رایج مربوط به اینترنت
اصطلاحات رایج مربوط به اینترنت● بنر متحرک Animated banner
آگهی‌های بَنری که مانند کارتون یا فیلم حرکت دارند و با چند فریم به اتمام میرسند.
● حسابرسی Auditing
بررسی صحت تعداد مراجعان سایت وب یا صفحۀ وب از طریق یک حسابرسی واسطه از قبیل ABC Interactive یا BPA.
● پاسخگوی خودکار Autoresponder
بعد از وصال نامۀ الکترونیکی پاسخ آن را به شکل خودکار میفرستد. برای ارسال فوری اطلاعات بدون دخالت انسان به کار میرود، و برای تأیید دریافت پیام مناسب است.
پهنای باند Bandwith سرعت انتقال داده، میزان اطلاعاتی که میتواند به نحو مؤثر انتقال داده شود. پهنای باند پایین یک مودم k۶/۳۳-۸/۲۸ و پهنای باند بالا یک خط T۱ یا T۳ است.
● Banner ad (or ad banner, online ad)
آگهی بنر (یا نبر آگهی یا آگهی آنلاین)
تصویری گرافیکی که به سایت وب آگهیدهنده پیوند داده میشود. صنعت بر سر نُه استاندارد به توافق رسیده است، که متداولترین آنها ۴۶۸ پیکسل درازا است. پیکسل یک نقطه صفحه نمایش است.
برنامههای تبادل آگهی بَنر Banner ad exchange programs
مبادلۀ آگهیهای بنر بین سایتهای کوچک، شبکۀ تعادل پیوند (Link Exchange Network) معروفترین است.
● کَش Cache
در دنیای آنلاین به فضای موجود در دیسک سخت گفته میشود که اطلاعات صفحۀ مربوط به وب را ذخیره میکند. کَش به نحوی مؤثر زمان بارگذاری سایتهای پرمراجعه را کوتاه میکند زیرا مرورگر پیش از آن که بخواهد صفحۀ مورد نیاز را از طریق اینترنت بازیابی میکند.
CASIE (Coalition for Adversting Supported Information and Enterainment)
ائتلاف برای ارائه اطلاعات وسرگرمی با پشتیبانی آگهی، سازمانی که با هدف آگاهیدهندگان در زمینۀ مسائل مربوط به اینترنت تأسیس شد (http://www.casie.com)
● Click rate (or ad click rate or click-through rate)
نسبت کلیک (یا نسبت کلیک آگهی)
نسبت دفعات کلیک آگهی بر تعداد دفعاتی که سرویس داده میشود. اگر یک آگهی ۲۰۰ بار سرویس داده شود و مراجعهکننده روی آن کلیک کنند، نسبت دفعات کلیک ۵% (۱۰ تقسیم بر ۲۰۰) میشود.
● Click thoughts (or ad clicks or transfers)
کلیک (یا کلیک آگهی یا انتقال)
زمانی اتفاق میافتد که بازدیدکننده روی یک بَنر آگهی کلیک میکند و به سایت آگهیدهنده بنر منتقل میشود.
● محتوا Content
اطلاعات موجود در سایت. بعضی آن را همه چیز بجز آگهی و نوار جهتیابی در نظر میگیرند. محتوا شامل متن، صدا، تصویر و دادههایی مانند یک بانک اطلاعاتی است.
● CPM
هزینه در هزار، “M” به عدد رومی معرف هزار اشاره میکند. ترجمۀ تحتاللفظی آن میشود هزینۀ ۱۰۰۰ بار مشاهدۀ آگهی، CPMها بر حسب کیفیت کلی ناشر و تقاضا برای فهرست آگهی با یکدیگر متفاوتند. معمولاً هرچه محتوای سایت پُر متقاضیتر باشد، CPM آن بالاتر است. فهرست سایت وبی با محتوای مورد توجه مخاطب عام از ۵ تا ۳۵ دلار قیمت دارد. بنرهای به نمایش درآمده در سایتهای تخصصیتر، مانند سایتهای خدمات مالی، میتواند بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار قیمت داشته باشند.
● دایرکتوری Directory
تکنیکی که توسط Yahoo برای سازماندهی سایتهای وب برحسب موضوع از عام به خاص با هدف سهولت جهتیابی رواج یافت.
● قاببندی Frame
تقسیم پنجرۀ مرورگر به چند بخش به طوری که هر بخش از صفحه در زمان کلیک یک پیوند نیاز به بارگذاری و کمک به جهتیابی. یک صفحۀ نوعی مبتنی بر قاب، جهتیابی را در قاب باریکی در سمت چپ نگه میدارد و در همان زمان قاب سمت راست با محتوا پُر میشود. اگر قاب خوب طراحی نشود بیفایده و انحرافی است.
● Hits
بازیابی یک فایل از یک سایت وب.
● HTML
Hypertext mark-up language (اصطلاحی که لازم نیست معنای آن را بدانید). زبان مبنای نوشتن صفحات وب.
● نامۀ الکترونیکی e-mailHTML HTML
نامهای الکترونیکی که از طریق یک برنامۀ پیشرفتۀ پست الکترونیکی مانند Eudora یا با مرورگر خوانده میشود. نامه الکترونیکی HTML با پیوندهای قابل کلیک شبیه صفحۀ وب به نظر میرسد.
● فوق پیوند Hyperlink
مترادف پیوند.
مشاهده (یا مشاهدۀ آگهی یا نمایش آگهی) Impression
زمانی اتفاق میافتد که بنر آگهی برای مراجعهکننده به سایت نمایش داده میشود. اگر صفحهای سه آگهی داشته باشد، سه مشاهده محسوب میشود.
● Internet Advertising Bureau (IAB)
ادارۀ آگهیدهی در اینترنت. سازمانی که با هدف تبلیغ، کمک به پذیرش، و استانداردسازی آگهیدهی در اینترنت توسط ناشران وب تأسیس شد (http://www.jab.net)
● کلمات کلیدی Keywords
معمولاً در موتورهای جستجو، کلمات یا عباراتی به کار میروند که به عنوان درخواست جستجو وارد میشوند و یک صفحۀ نتایج ایجاد میکنند، که به (احتمال زیاد) در برگیرندۀ اطلاعات مورد درخواست است.
● پیوند Link
هر بنر، دکمه، یا متنی که در صورت کلیک، بازدیدکنندگان را به جای دیگر انتقال میدهد. آگهیهای بنر برحسب تعریف پیوند محسوب میشود.
● متا تگ Meta tages
بخشی از سند HTML که کلمات کلیدی توصیفکنندۀ سایت را ذخیره میکند. این کلمات کلیدی توسط طراح تعیین میشوند. برخی از موتورهای جستجو، نه همۀ آنها، از این امکان برای طبقهبندی سایتها استفاده میکنند.
● مشاهدۀ صفحه Page impression
یک درخواست صفحۀ موفق که محتوای مورد نظر را در مرورگر کاربر نمایش میدهد.
● درخواست صفحه page request
ارائه دادهها به سرویسدهندۀ متقاضی محتوای خاص در زمانی که کاربر پیوندی را کلیک میکند. به واسطۀ تأخیر اینترنت یا فعالسازی دکمۀ توقف توسط کاربر، که میتواند از مشاهدۀ صفحه جلوگیری کند، همۀ درخواستهای صفحه به مشاهده صفحه منتهی نمیشوند.
● نمایش صفحه Pageviews (or page impression or impression)
ارائه صفحۀ وب به بازدیدکننده از سایت. معمولاً صفحات خانگی بیش از زیرصفحهها نمایش داده میشوند.
● Pay-per-click (or coast-per-click)
پرداخت برای هر کلیک (یا هزینۀ هر کلیک)
نوعی مدل قیمتگذاری بر مبنای عملکرد که در آن آگهیدهنده برای کلیکهای واقعی به ناشر پول میدهد نه برای دفعات مشاهده با آنکه این روش نسبت به قیمتگذاری CMP رواج کنتری دارد، بازاریابیهایی که به عملکرد اهمیت میدهند از آن استقبال میکنند.
 
 

آنروز .. تازه فهمیدم .. 

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...  وقتی از چشمهایت افتادم...

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها