0

"خواهانی"

 
shokoofeh
shokoofeh
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1389 
تعداد پست ها : 952
محل سکونت : البرز

"خواهانی"
سه شنبه 10 اردیبهشت 1392  6:06 PM

 

او اگر بخواهد آتش هسته ها را

گلستانی بهاری کند ؛ چه در خورشید ؛ چه در زمین

او اگر بخواهد مرغان آهنین را

به کوه بکوبد

 

او اگر بخواهد

آب را خون می کند

او اگر بخواهد زمین را

وارونه می گرداند

 

کو آنکه خواهان اوست چه بر صلیب ؛ چه در اوج آسمان

کو آنکه خواهان اوست چه بر نی ؛ چه بر باد راهوار

کو آنکه خواهان اوست

 

او اگر بخواهد

از گورها مردانی با شمشیر های آخته

برآرد

او اگر بخواهد سپاهی آتشین را

در دره ای فرو گیرد

او اگر بخواهد

سفره ای بهشتی بگسترد که هر چه از آن خورند و بیاشامند

پایان نپذیرد

او اگر بخواهد چشمه و شیر شتر

از تخته سنگ برآرد

 

کو آنکه خواهان اوست چه بر نی ؛ چه بر باد راهوار

کو آنکه خواهان اوست چه بر صلیب ؛ چه در اوج آسمان

 

مهدی فر زه (میم . مژده رسان)

 

http://jametajali.blogfa.com/

قوم من ترنج را با پوست می خورند

 راستی! کسی زلیخا را ندیده است؟

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها