0

آیه 24 سوره ی روم

 
lenditara1
lenditara1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 9088
محل سکونت : همین دورو ورا

آیه 24 سوره ی روم
چهارشنبه 30 اسفند 1391  1:17 AM

 

آیه 24 سوره ی روم
به نام خداتحلیلی در مورد آیه ی 24 سوره ی روم.

در این آیه ی شریفه آمده است:«و از نشانه های اوست که برق را به شما نشان می دهد که هم مایه ی ترس و هم امید است.

واز آسمان آبی فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله ی آن زنده می کند.

و در این نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند.»باتوجه به این آیه در آخرالزمان اتفاقهایی رخ خواهد داد.1.در حدیثی از حضرت محمد ص در مورد نشانه های ظهور آمده است:

همزمان با طلوع ستاره دیگری و خراب شدن شهر ری و فرو رفتن بغداد وخروج سفیانی و جنگ بنی

عباس با جوانان ارمنستان و آذربایجان آشکار خواهد شد.(مهدی موعود – ص 1006- ف 30)2.در حدیثی از امام علی ع در مورد نشانه های ظهور آمده است:

قائم قیام نمی کند تا اینکه چشم دنیا شکافته شود و سرخی درآسمان پدید آید و آن اشک های حاملان عرش

است که به بر مردم روی زمین می گریند.(م م – ص 1006 – ف 30)3.حدیثی از امام محمدباقر ع :

هرگاه دیدید آتشی مانند هراتی بزرگ سه روز یا هفت روز از مشرق طلوع کرد به خواست خداوند

منتظرفرج و ظهور دولت آل محمد باشید.(م م – ص 1010 – ف 30)4.حدیثی از حضرت صادق ع:

پیش از قائم مردم از گناهان خود متنبه می شوند بوسیله ی آتشی که در آسمان برای آنها آشکار می شود

و سرخی که در آسمان نمودار می گرددو فرورفتن زمین در بغداد و فرو رفتن زمین در بصره و خونهایی

که در بصره ریخته می شود و خرابی های آن شهر و نابودی که در بین مردم پدید می آید.(م م – ص 999

– ف 30)5.مفید در کتاب «ارشاد» می فرماید:روایاتی به ما رسیده که متضمن ذکر علامات امام زمان و ظهور قائم

است.

... طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه می درخشد.آنگاه گرفته و کمانی می شود بطوریکه دو سر آن

میخواهد به هم برسد و سرخی در آسمان پدید می آید و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتش دراز در

مشرق نمایان می شود و سه روز یا هفت روز در هوا می ماند...(م م- ص997- ف 30)در ادامه به حوادث بزرگی اشاره کرد و بعد می آید :... آنگاه این علائم با آمدن 24 باران ختم می شود.پس زمین های مرده زنده و سرسبز شده برکات آن

آشکار می گردد و تمام بدبختی ها از پیروان حق یعنی شیعیان علی ع برطرف می شود.در آن هنگام متوجه

می شوند که او از مکه ظهور می کند و برای یاری او به مکه می روند.(م م- ص 998- ف 30)6.امام جعفر صادق ع می فرمایند:

پیش از قیام قائم 5 علامت پدید خواهد آمد.صیحه (آسمانی).آمدن سفیانی. فرورفتگی بیابان بیداء.آمدن

شخص یمنی و کشته شدن مردی پاک دل.(م م- ص 984- ف30)7.در غیبت شیخ از عبدلملک بن اسدی و او از پدرش از سعید بن جبیر روایت نموده که گفت: در آن سال

که مهدی قیام می کند، 24 مرتبه بارام می بارد و اثر و برکت آن دیده می شود.(م م- ص 987- ف 30)

با تامل در این احادیث و آیه ی مورد نظر آنچه به دست می آید این می باشد که:

در جمله ی «و از نشانه های اوست که برق را به شما نشان می دهد که هم مایه ی ترس و هم امید است.» ممکن است

برق همان - طلوع ستاره در آسمان – چشم دنیا شکافته می شود و سرخی در آسمان پدید می آید - آتشی

مانند هراتی بزرگ سه روز یا هفت روز از مشرق طلوع کرد - آتشی که در آسمان برای آنها آشکار می

شود و سرخی که در آسمان نمودار می گردد - طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه می درخشد - سرخی

در آسمان پدید می آید و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتش دراز در مشرق نمایان می شود و سه

روز یا هفت روز در هوا می ماند – باشد و یا جنگهایی که پیش از ظهور قائم رخ می دهد و بمباران های

این جنگ ها که این اتفاقات هم باعث وحشت و ترس مردم می شود و هم باعث امید و شادمانی آنها به

واسطه ی نزدیک شدن ظهور حضرت مهدی عج.

در ادامه ی آیه داریم « واز آسمان آبی فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله ی آن زنده می کند. »

و این جمله اشاره به - آنگاه این علائم با آمدن 24 باران ختم می شود - در آن سال که مهدی قیام می کند،

24 مرتبه باران می بارد و اثر و برکت آن دیده می شود – داشته باشد.اللهم عجل الولیک الفرج

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها