0

خياط باشي

 
samsam
samsam
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 50672
محل سکونت : یزد

خياط باشي
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1391  2:05 PM

 

فاصله خط 36 -6 را اندازه بگيريد و اندازه‌اي كه در خط پهلو و روي خط كمر جلو و پشت به داخل الگو رفته‌ايد و كمر را گود كرده‌ايد از اين مقدار كم كنيد و عدد به دست آمده اندازه پهناي 2 ساسون در پشت است.

از نقطه 6 در خط كمر يك‌سوم اندازه كارور پشت به اضافه يك تا 2 سانتي‌متر را به طرف چپ اندازه بگيريد و از نقطه به دست آمده 2 تا 3 سانتي‌متر پهناي ساسون را تعيين كنيد. بيشترين پهناي ساسون 5/3 سانتي‌متر است. وسط ساسون را با خط نقطه چين مشخص كنيد و خط وسط ساسون را با خط كف حلقه آستين گونيا كنيد. از خط كمر طول ساسون را 14 تا 16 سانتي‌متر به طرف بالا و پايين تعيين و 2 خط ساسون را رسم كنيد.

 

از نقطه 10 خط عمودي به طرف پايين رسم كنيد. محل تقاطع اين خط و خط كمر نقطه وسط ساسون است. اندازه پهناي ساسون را كه محاسبه كرده‌ايد در 2 طرف اين نقطه تعيين كنيد از خط كمر طول ساسون را 12 تا 14 سانتي‌متر به طرف بالا و پايين تعيين كنيد. خطوط ساسون را رسم كنيد.

خط كمر را در محل ساسون دوم نيم‌سانتي‌متر بالاتر رسم كنيد.

ساسون سرشانه پشت پيراهن

 

از نقطه 16 روي خط سرشانه 3 تا 5 سانت به طرف چپ اندازه بگيريد و از اين نقطه خط عمودي به طرف پايين گونيا كنيد. محل تقاطع اين خط و خط نقاط چين كارور پشت ساسون حلقه آستين را رسم كنيد. پهناي ساسون حلقه آستين 5/1 سانتي‌متر است كه در هر طرف خط وسط ساسون بايد 75/0 سانتي‌متر علامت بگذاريد. در صورت لزوم، انتهاي ساسون را يك سانتي‌متر به طرف خارج حلقه آستين امتداد دهيد و آن را اصلاح و رسم كنيد.

براي رسم نقاط موازنه حلقه آستين جلو و پشت از نقطه 20 با گونيا خط عمود كوتاهي به طول 3/1 تا 5/1 سانتي‌متر به طرف چپ رسم كنيد و نقطه 21 را روي حلقه آستين پشت تعيين كنيد. نقطه 21 نقطه موازنه حلقه آستين پشت است. از نقطه 12 روي خط عمود يك‌چهارم گشادي كف حلقه آستين پشت را تعيين كنيد. نقطه 21 نقطه موازنه حلقه آستين پشت است. از نقطه 12 روي خط عمود يك‌چهارم گشادي كف حلقه آستين جلو را رسم كنيد. نقطه موازنه حلقه آستين جلو را تعيين كنيد. نقاط موازنه حلقه آستين جلو و پشت را با چرت كوچكي مشخص كنيد.

خط سرشانه جلو و پشت: از نقطه 26 نوك ساسون سرشانه كه روي سينه قرار دارد خطي موازي با خط كف حلقه آستين به خط مركزي جلوي گونيا رسم كنيد. اين خط را تا نوك ساسون بچينيد. ساسون سرشانه را ببنديد و آن را به خط مركزي جلو منتقل كنيد. خط سرشانه جلو را اصلاح و سپس آن را رسم كنيد. از نقطه 30 و 7 ‏، يك سانتي‌متر به طرف پايين اندازه بگيريد و نقاط 30a و 27b را تعيين كنيد.

2 نقطه a30 وb27 را با خطي موازي با خط سرشانه 27ـ30 به هم وصل كنيد. خط a30 ـ b27 خط سرشانه جديد جلو است كه يك سانتي‌متر از آن كم كرده‌ايد ( يعني از طول حلقه آستين جلو كم كرده‌ايد).

از نقطه 19 و 16 يك سانتي‌متر به بالا را اندازه بگيريد و با گونيا از نقطه 19a خط موازي با سرشانه 16-19 رسم كنيد. اين خط جديد سرشانه پشت است كه يك سانتي‌متر به آن اضافه كرده‌ايد. طول حلقه آستين پشت را بلندتر كرده‌ايد. به اين ترتيب با كم كردن از خط سرشانه جلو و اضافه كردن به سرشانه پشت درز سرشانه درست روي خط سرشانه قرار مي‌گيرد. خط سرشانه جديد جلو و پشت را از طرف خط گردن روي هم بگذاريد. خط جديدي كه در شكل به صورت نقطه چين نشان داده شده است از نقطه a16 شروع شده است.

اندازه حلقه يقه جلو و پشت روي هم هيچ تغييري نكرده است، بلكه از جلو يك سانتي‌متر كم و به پشت افزوده مي‌شود و اين اندازه مساوي حلقه يقه الگوي پايه است. در حلقه آستين سرشانه پشت بلندتر از سرشانه جلو است و خط حلقه آستين بايد اصلاح شود.

خط سرشانه جديد جلو و پشت از طرف خط حلقه آستين جلو و پشت روي هم بگذاريد و حلقه آستين جلو و پشت را رسم كنيد. سپس كنترل سرشانه‌‌ها و حلقه آستين‌‌ها را انجام دهيد. خط مركزي جلو و پشت و نقاط موازنه حلقه آستين جلو و پشت را علامت بگذاريد و مشخص كنيد. ساسون سرشانه پشت را كه به طول 9 تا 10 سانتي‌متر رسم كرده‌ايد، بچينيد. ساسون حلقه آستين پشت را ببنديد و آن را به ساسون سرشانه منتقل كنيد. خط درز پهلو را در جلو و پشت اصلاح كنيد و بعد آن را رسم كنيد. اندازه نصف دور كمر و دور باسن را كنترل كنيد. انتهاي ساسون جلو و فاصله بين 2 خط موازي تا خط لبه دامن را از سمت پهلو محاسبه كنيدو سپس خط پهلو را رسم كنيد. اين فاصله از خط پهلو حذف مي‌شود و مي‌توانيد طول ساسون را از كمر 14 تا 17 سانت تعيين كنيد و قسمت پايين ساسون را كه 2 خط موازي است روي هم بگذاريد. اندازه باسن را روي خط باسن تعيين كنيد و خط لبه دامن را نيز اندازه گرفته، اندازه‌اي را كه بر اثر روي هم گذاردن 2 خط كم شده است از خط پهلو اضافه كنيد. خط لبه دامن را از پهلوها و خط مركزي جلو و پشت گونيا كنيد. پس از كامل شدن الگو آن را روي مقواي مخصوص تهيه كنيد. 

چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا  2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا  3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا  4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

پل ارتباطی : samsamdragon@gmail.com

تالارهای تحت مدیریت :

مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها