0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM

عنوان مقاله: آغازه های زیبایی شناسی ساختاری و نشانه شناختی معرفی یان موکارژوفسکی

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: برهان زبان خصوصی ویتگنشتاین از دیدگاه کریپکی

پدیدآورندگان:
ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دریدا و ادبیات

پدیدآورندگان:
پگی کامف
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: معنای استعاره ها

پدیدآورندگان:
دونالد دیوید سن
مترجم: رضا امینی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نظریه های فلسفی شهید مطهری درباره هنر

پدیدآورندگان:
علی اصغر فهیمی فر
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها