0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:01 AM

عنوان مقاله: تخیل, خلاقیت و ایمان

پدیدآورندگان:
قدرت الله فرقدانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: امر قدسی و هنرمند مدرن در جست و جوی امر قدسی ناشناخته

پدیدآورندگان:
میرچا الیاده
مترجم: ابوالفضل حری
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ویتگنشتاین، از طریقت نظری تا شاعرانگی جمعی

پدیدآورندگان:
جان شاتر
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقدی رآلیستی بر نظریه های پسامدرن سایبراسیپس

پدیدآورندگان:
بهار رهادوست
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم
فلسفه تکنولوژی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چشم انداز اسلامی نمادگرایی در هنر اندیشه هایی در بازنمایی شکل

پدیدآورندگان:
لویس ایبسن الفاروقی
غ‍لامرض‍ا جلالی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی تطبیقی

پدیدآورندگان:
الیوت دویچ
مترجم: جواد علافچی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه تطبیقی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها