0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM

عنوان مقاله: راهبردی انتقادی، نظریه ی ژاک دریدا در باب فروید

پدیدآورندگان:
مایکل بتانکورت
سرانو
مترجم: ماندانا منصوری
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چالش های مدرنیته و پسامدرن، نگاهی تطبیقی از سر نقد

پدیدآورندگان:
محمد ضیمران
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زبان و نقاشی: جنگ های مرزی و امیدهای واهی

پدیدآورندگان:
ین.ر. تیلگمن
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
طراحی، نقاشی
فلسفه زبان
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: درباب معنویت در هنر

پدیدآورندگان:
واسییلی کاندینسکی
مترجم: احمد رضوانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: علیه پسامدرنیسم، بن بست سنت

پدیدآورندگان:
سوزان آیوئو
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها