0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM

عنوان مقاله: دورنمایی از زیبایی شناسی دینی

پدیدآورندگان:
فرانک بورچ براون
مترجم: جواد قاسمی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: کانت و پی گیری روشنگری از منظر زیبایی شناسی

پدیدآورندگان:
جان.اچ. زامیتو
مترجم: ابوالفضل مسلمی
مترجم: فاطمه محمد
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چارچوب ارجاع: پو، لاکان، دریدا

پدیدآورندگان:
باربارا جانسون
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ریطوریقای مخدرات

پدیدآورندگان:
ژاک دریدا
مترجم: احسان نوروزی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: انواع تجربه های زیبایی شناسی دینی

پدیدآورندگان:
فرانک بورچ براون
مترجم: جواد قاسمی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها