0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM

عنوان مقاله: از اندیشیدن تا نگریستن: درآمدی بر ویتگنشتاین

پدیدآورندگان:
مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
آباء فلسفه تحلیلی
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی درونی سمپوزیوم: آرتور دانتو, سوء استفاده از زیبایی

پدیدآورندگان:
جاناتان گیلمور
مترجم: فاطمه ناصری زاده
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی تلویزیون

پدیدآورندگان:
تانیو توماسو
مترجم: محمدحسین تمجیدی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه رسانه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نشانه زیبایی: به یاد مایکل کربای

پدیدآورندگان:
رابرت مورگان
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها