0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:57 AM

عنوان مقاله: هوسرل و بحران علم اروپایی

پدیدآورندگان:
کریم پورزبید
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
پدیدارشناسی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مرور کتاب: بازبینی زیبایی شناسی قرن بیستم

پدیدآورندگان:
کریستینا ویلکوشفسکا
مترجم: محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تاریخ نظریه نهادی هنر

پدیدآورندگان:
جورج دیکی
مترجم: ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سفر ویتگنشتاین از افلاطون تا سقراط، بر اساس نقشه کالینگوود

پدیدآورندگان:
اوان کامرون
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
آباء فلسفه تحلیلی
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها