0

اومانیسم به معنی انسان خدایی نیست!

 
in_the_name_of_human
in_the_name_of_human
کاربر جدید
تاریخ عضویت : تیر 1402 
تعداد پست ها : 0

اومانیسم به معنی انسان خدایی نیست!
پنج شنبه 9 فروردین 1403  10:57 AM

برخی تبلیغ می کنند اومانیسم یا هیومنیسم یعنی انسان خدایی که این غلط است.

اومانیسم یعنی انسان با دموکراسی با استفاده از دانش حاصل از علوم تجربی و فلسفه و احساسات ، تمام قوانین را می تواند خودش برای زندگی خودش تدوین و وضع کند.

همچنین در اومانیسم اعدام و شکنجه جز برای قصاص ممکن نیست.

ابراز عقیده جریمه و زندان و شکنجهو اعدام ندارد.

تغییر دین زندان و اعدام و شکنجه ندارد.

مسائل جنسی و خیانت به قرارداد ازدواج برای زنان اعدام و شکنجه و زندان و فحش خوردن ندارد. مردان هم همینطور ولی در صورت تجاوز مجازات زندان هست.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها