0

امنیت اینترنت برای کاربران------به همه خبر دهید

 
in_the_name_of_huamn
in_the_name_of_huamn

پاسخ به:امنیت اینترنت برای کاربران------به همه خبر دهید
دوشنبه 29 آبان 1402  7:11 PM

یک فکری بکنید:

مثلا افرادی را تحت نظر می گیرند

1 _تلفنش کنترلش دست خلافکاران مافیا و تروریستها است و 110 و 113 و 197 و سایر تلفنهای امنیتی را پاسخ می دهند.

2_ با اینترنت جعلی مانع رسیدن ایمیلش به سازمان داخلی یا خارجی میشوند.

3_ تروریست به محل مذکور می رود و باعث خطرات یا جعل اطلاعات یا جایگیری افراذد شبیه القیافه که ای ن باندها خوب بلدند پیدایش کنند.

4_ ایمپلنتهای گفتاری و شنوایی و مخابراتی روی افراد بیشمار یا شاد هم کمی نصب کرده اند که انواع خطرات دارد.

5_ دوربین های امنیتی اماکن عمومی و دوربین های مخفی جاسوسی که خانه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان و اندیشمندان و ورزشکاران درجه یک و دو سه و افراد مخالف است چند سال است کنترلش دست اراذل اوباش بلوار فردوس و لاتهای دیگر است.

6_ لاتها و اوباش مذهبی و افغانی در واحدهای کنترل مطبوعات و سایت و رسانه و دوست یابی و ... نفوذ کرده اند که گویا برای حفط تحجر و ضدیت با حقوق بشر سکولار است.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها