0

نشست مدیران رسانه با رئیس سازمان بسیج

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 20071
محل سکونت : کرمانشاه

نشست مدیران رسانه با رئیس سازمان بسیج
پنج شنبه 23 دی 1400  5:32 PM

 

نشست مدیران رسانه با رئیس سازمان بسیج

به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج رسانه سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ نشست مدیران رسانه با سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرشاد مهدی‌پور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با موضوع «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱» و همچنین هم‌افزایی بیشتر رسانه‌ها برگزار شد. سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفت: بسیج خانه شما است و همانطور که گفتید برنامه‌ای باید بریزیم تا این جلسه‌ها ادامه داشته باشد.

محمدصادق نیک گستر۱۷:۴۷۱۴۰۰-۱۰-۲۱

http://fna.ir/62upc 

ورود سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱

 سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲

مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۴

پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس در  نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۵

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۶

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۷

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۸

الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۹

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۰

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۱

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۲

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۳

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۴

حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۵

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۶

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۷

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۸

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۹

فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۰

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۱

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۲

مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۳

محمد میرزایی مدیرعامل خبرگزاری برنا در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۴

 سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۵

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۶

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۷

از راست: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و  سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۸

از راست: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و  سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۹

از راست: حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳۰

از راست: حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳۱

از راست: پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و محمد میرزایی مدیرعامل خبرگزاری برنا در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳۲

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها