0

جوندگان عصر عجیب

 
golamalinoory
golamalinoory
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1394 
تعداد پست ها : 455
محل سکونت : ایران

جوندگان عصر عجیب
جمعه 14 آبان 1400  11:14 PM

جوندگان عصر عجیب
ملیونها  تپش پیش  , در کشوری درویش , گرگانی در لباس میش, بر مردمی  دلریش  حکومت می کردند اما به فکر خویش .
 نه گرهی  می گشادند  نه  به  خردمندان گوش  می دادند
 تنها   وعده های پیچ در پیچ   دیگر هیچ 
از شش ماهه تا چند ساله  وعده   قباله  می کردند ؛ بعد آن را به ان شا الله  حواله  می کردند ؛ سپس هر  قباله   را با  بی حیایی  جزغاله می کردند  و در این  فاصله  باز هم  از فرصت استفاده می کردند  و  نان مردم  را در خوان خود می گذاشتند   و پس از آن  چون جوندگان   به دالانهای دروغ پناه می بردند   
می گفتند   تا شش ماه دیگر الگوی جهانیان  خواهیم شد ! مردم پاینده باشید که   سال آینده خبر های داغ خواهیم  داشت ! تا سه  سال دیگر  سنبل پیشرفت خواهیم کاشت ! . آهای  آحاد مردم ؛ تا پنج سال دیگر آقای آفاق خواهیم بود  و در سال دهم  جهان را از دست خرهای خرفت خواهیم گرفت ! وبااین  قار قارها ؛ همایش ها برگزار و  شعار  بار مردم  می کردند 
در  دریای شور  دروغهایشان هیچ  نشانی از کشتی  وعده های تاریخ  مصرف گذشته نبود تا  چشم کار می کرد جز  دود دل های سوخته  نبود
    و اینک پس از ملیونها تپش جسد آنها  مانند وعده هایشان پوسیده  است نه از خوان هایشان خبری هست و نه بر استخوانهایشان سری  
 از آن همه نان بُری و خوان دزدی و سهم خواهی چیزی  با خود به ته  گور برای دفاع  از خود در برابرلشگر مور نبرده اند  
اینک  کاش می شد اسکلت های  اسکل آنها را به  حرف آورد و پرسید : 
به راستی   از آن همه مردم آزاری  و سلب آزادی و  دروغ و تبانی های نهانی و فریب افکار جهانی  چه خیری دیدید و  به چه هدفی رسیدید  خیر ندیده ها 

 دکتر نادر نوری ( نافذ) - آبان 00 
 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها