قرآنی/ سوره انفال آیه 51 : ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِیدِ

ترجمه فارسی :
این کیفر به سزای دستاوردی است که خود پیش فرستاده اید و از آن روست که خدا به بندگانش ستم نمی کند ] مجرمان و نیکوکاران را یکسان قرار نمی دهد و هر کدام را بر طبق کردارشان جزا می دهد [ .

ضرب المثل :
خود کرده را تدبیر نیست
 

English :
that is for what your hands have forwarded, allah is not unjust to his worshipers