0

طالع متولدين خرداد ماه = برج جوزا سال مار

 
svh2005
svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران

طالع متولدين خرداد ماه = برج جوزا سال مار
شنبه 25 دی 1389  7:38 PM

طالع مشترک :
فوق العاده است.بي ثبات و اهل رؤياست.حال و احوال عاشقانه اش رنگارنگ است.خوش صحبت و مردم دار است.گاهي عاشق است و گاهي عشق برايش معنا و مفهومي ندارد.در عشق و کار موجود فداکاري است.
طالع مرد :
مرد متولد خرداد قبل از هر چيز انتظار دارد که همسرش از نظر روحي و پشتيبان او باشد و اگر زني توانست به اين انتظار پاسخ مثبت بدهد،خيلي زود مي تواند او را تحت انقياد خود بگيرد علي الخصوص که او به هيچ وجه خودخواه نيست.اگر بتوانيد هوش و ذکاوت خود را در قالب زنانه اي به وي عرضه کنيد،برخلاف مردهاي ديگر که از زن خيلي باهوش خوششان نمي آيد،از شما استقبال مي کند و احترام بيشتري برايتان قائل مي شود و همين موجب نزديکي بيشتر شما و او خواهد شد.مشهور است که متولد اين ماه دوستان قديم را به خاطر دوستان جديد فراموش مي کند اما بدانيد که او اين کار را به اين علت انجام مي دهد که قلب ندارد و قدر دوستي را نمي شناسد. بلکه اين طبيعت اوست که در هر لحظه به آن شخص و يا چيزي توجه داشته باشد که در آن موقع با
طالع زن :
وقتي پيشنهاد ازدواج شما را قبول کرد و همسرتان شد،آن وقت به مردان ديگر که نتوانسته اند با گرفتن يک زن صاحب حرمسرا شده باشند دهن کجي خواهيد کرد.بله،شما اين موقعيت استثنايي را داشته باشيد که با يک زن ازدواج کنيد ولي حرمسرا را به خانه خود بياوريد.زن شماره يک حرمسرا قادر است هرچه شما بخواهيد انجام بدهد.اگر شما خواهان وفاداري مي باشيد او مي تواند چنين باشد ولي به شرط اينکه بتوانيد نيازهاي قلبي اش را ارضاء کنيد.اين زن از اينکه با شما هزاران فرسنگ مسافرت کند و هر سال در يک شهر بساط خانه و زندگي را بگسترد ذره اي دلتنگ نخواهد شد.همانطور که گفتيم او عاشق تغيير و تحول است و در نتيجه هيچ دليلي نمي بيند که با ماجراهاي زندگي شما مخالفت کند حتي اگر اين ماجرا نوعي قمار بازي باشد.او پيوسته از تغيير وضع به هيجان مي آيد

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها