0

اولين هاي جنگ شيميايي

 
bardia_m
bardia_m
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آذر 1389 
تعداد پست ها : 6374

پاسخ به:اولين هاي جنگ شيميايي
شنبه 25 دی 1389  7:28 PM

عنوان : اولين محكوميت از سوي دبير كل سازمان ملل
نوع اصطلاح :اولين هاي جنگ شيميايي
"خاوير پرزدوكائيار" دبير كل سازمان ملل متحد در روز هجده اسفند 1362 بدون نام بردن از هيچ كشوري به طور قاطع و شديد استفاده از سلاح هاي شيميايي را محكوم كرد.
وي يك روز قبل از آن با سعيد رجايي خراساني سفير ايران در سازمان ملل متحد كه اتهام تهران در رابطه با استفاده عراق از گازهاي سمي عليه نيروهاي ايران در جنگ 42 ماهه خليج فارس را تكرار كرد ملاقات داشت.سخنگوي سازمان ملل متحد در حالي كه بيانيه "دوكائيار" را به خبرنگاران قرائت مي كرد، گفت سوالات متعددي در رابطه با موضوع دبير كل سازمان ملل درباره استعمال سلاح هاي شيميايي توسط مطبوعات و ساير محافل عنوان شده است.نبايد هيچ نوع ترديدي در اين مورد كه دبير كل به طور قطع و به شدت استفاده از سلاح شيميايي در هر زماني و در هر كجا باشد را محكوم مي كند وجود داشته باشد.
سخنگوي سازمان ملل متحد گفت نماينده ايران در ملاقات خود با پرزدوكائيار، قطعنامه عمومي كه در دسامبر 1982 آذر و دي 1361 در زمينۀ تأييد پروتكل 1925 ژنو در رابطه با ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي در جنگ به تصويب رسيده است را مطرح كرد.
در اين قطعنامه از دبير كل خواسته شده بود نقض اين ممنوعيت را كنترل كند تا به گفته سخنگوي ياد شده دوكائيار موضوع را بررسي مي كند. وي همچنين اضافه كرد كه پرز دوكائيار با رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تماس بوده است.
سخنگوي مزبور گفت: تا كنون اقدامي در رابطه با درگير شدن مجدد اين شورا كه پانزده كشور عضو آن هستند د رجنگ خليج فارس به عمل نيامده است. در خواست اين شورا در سال گذشته جهت يك آتش بس و مذاكره از طرف ايران كه خواهان محكوم كردن عراق به خاطر شروع جنگ در سپتامبر 1980 شهريور 1359 است، رد شد


منبع : كتاب اولين هاي دفاع مقدس؛ محمد خامه يار

 
 


تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها