0

سوال شیمی فیزیک سازمان سنجش و حل تشریحی آن

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

سوال شیمی فیزیک سازمان سنجش و حل تشریحی آن
شنبه 9 فروردین 1399  6:50 PM

در واکنشی بنیادی k=1*10-2L2.mol-2.s-1 وقتی غلظت A برابر با 0.5mol.l-1باشد سرعت واکنش بر حسب mol.l-1.s-1 کدام است؟

mol.l-1)1-n=k=1*10-2L2.mol-2.s-1)

n=3

                3 ( mol.Lit-1.s-1 10-3*1.25=R=1*10-2Lit2.mol-2.s-1*(0.5mol.l-1

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها