0

نابودی ماهواره ها

 
behrouz_h
behrouz_h
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1469
محل سکونت : آ.شرقی

نابودی ماهواره ها
شنبه 25 دی 1389  10:58 AM

منظومه ی شمسی از نه سیاره و قمرهایشان، دنباله دارها و سیارك ها تشكیل شده است. هر كدام از این اجرام در مسیری به دور خورشید می چرخد كه به آن مدار می گوییم. سیارك ها صخره ها و سنگ هایی هستند كه در میان مدار سیاره ی مریخ و سیاره ی مشتری در گردش هستند. این سیارك ها گاهی به سیارات دیگر، بسیار نزدیك می شوند و یا حتی با آنها برخورد می كنند. به طور مثال بعضی از دانشمندان معتقدند كه ماه از برخورد یك سیارك با زمین به وجود آمده است.
از طرف دیگر، انسان ها برای برقراری ارتباط و مراقبت از وضعیت جنگل ها، اقیانوس ها، مزارع، پخش برنامه های تلویزیونی، بررسی محیط بیرون از جو زمین و هزاران كاربرد دیگر، ماهواره ها را به فضا فرستاده اند. این ماهواره ها نیز همانند سیارات در مداری می چرخند امّا برای ماهواره ها این مدار به دور زمین است، نه خورشید.
در تاریخ ۱۲/۸/۸۵ یكی از محققان انجمن ستاره شناسی روسیه هشدار داد كه سیاركی در سال ۱۴۰۸ به زمین نزدیك شده و باعث از بین رفتن ماهواره های زمین ثابت خواهد شد. این محقق هشدار داد كه در روز ۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۸ سیارك آپوفیز ۹۹۹۴۲ به نزدیك ترین فاصله ی خود از زمین در ۲۰۰ سال گذشته خواهد رسید و تأثیر بسیار زیاد بر روی ماهواره های زمینی دارد.
در بدترین شرایط، این سیارك از میان ماه و زمین عبور خواهد كرد و باعث تغییر جهت حركت ماهواره ها و نابودی آنها خواهد شد. ارتباطات قطع خواهد شد و به طور كلی زندگی انسان ها مختل خواهد گشت. جالب است كه بدانید قطر این سیارك تنها ۵۰۰ متر است!

تشکرات از این پست
hojat20
دسترسی سریع به انجمن ها