0

اجتماع بزرگ دختران بسیجی به مناسبت هفته بسیج

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 21184
محل سکونت : کرمانشاه

اجتماع بزرگ دختران بسیجی به مناسبت هفته بسیج
یک شنبه 3 آذر 1398  7:51 PM

http://fna.ir/ddobzt ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۹/۳

حضور سردار یزدی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

حضور سردار فدوی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار فدوی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار فدوی و سردار سلیمانی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار فدوی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار فدوی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار سلیمانی، سردار فدوی و سردار یزدی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار یزدی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجیاجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

سردار یزدی در اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

اجتماع ۴ هزار نفری دختران بسیجی

تشکرات از این پست
negin9
دسترسی سریع به انجمن ها